Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
19°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-30 14:57 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego zostało wybrane do świadczenia tych ważnych społecznie usług w Starostwie Powiatowym w Łomży
Zdjęcie

2

W  odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wpłynęły 4 oferty:

  1. Fundacja Togatus Pro Bono, Olsztyn
  2. Fundacja Inter Vivos, Warszawa
  3. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża
  4. Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej, Gdańsk

Oferta Gdańskiej Fundacji Pomocy Prawno-Psychologicznej nie spełniła wymogów formalnych – wpłynęła do urzędu po wyznaczonym terminie. Do oceny merytorycznej dopuszczono 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą Nr 131/617/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. dokonał wyboru następującej oferty i podmiotu realizującego zadanie:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Tytuł zadania: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 r.

 Wysokość przyznanych środków: 64.020 zł, w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej: 3.960 zł.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej jeżeli na powiat przypadają dwa punkty, jeden z nich powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wobec powyższego i stosownie do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości promuje się wybór organizacji, która jednocześnie zapewni realizację obu usług.

Wybrana oferta została przygotowana poprawnie merytorycznie, starannie i w sposób przejrzysty. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania był klarowny, spójny z harmonogramem, uwzględniał wymagane elementy związane z realizacją zadania, co świadczy o znajomości zasad realizacji zadania przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy. Stowarzyszenie wykazało najdłuższe doświadczenie w świadczeniu usług objętych konkursem. Oferent przydziela do realizacji zadania osoby z długoletnim doświadczeniem i spełniające warunki określone w ustawie.

Dotychczasowa współpraca z Oferentem potwierdza jego wiarygodność, rzetelność, i terminowość w realizacji zadania. Dotychczasowa analiza opinii uzyskanych od osób uprawnionych, zbieranych w trakcie realizacji zadania przez Stowarzyszenie, wskazuje na pozytywną ocenę świadczonych usług.

Wybór tego Oferenta spowoduje, że osoby uprawnione będą miały możliwość skorzystania z kompleksowych usług z zakresu zarówno nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym także nieodpłatnej mediacji.

 

 

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej