Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-30 14:57 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego zostało wybrane do świadczenia tych ważnych społecznie usług w Starostwie Powiatowym w Łomży
Zdjęcie

2

W  odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wpłynęły 4 oferty:

  1. Fundacja Togatus Pro Bono, Olsztyn
  2. Fundacja Inter Vivos, Warszawa
  3. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża
  4. Gdańska Fundacja Pomocy Prawno - Psychologicznej, Gdańsk

Oferta Gdańskiej Fundacji Pomocy Prawno-Psychologicznej nie spełniła wymogów formalnych – wpłynęła do urzędu po wyznaczonym terminie. Do oceny merytorycznej dopuszczono 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą Nr 131/617/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. dokonał wyboru następującej oferty i podmiotu realizującego zadanie:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Tytuł zadania: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 r.

 Wysokość przyznanych środków: 64.020 zł, w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej: 3.960 zł.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej jeżeli na powiat przypadają dwa punkty, jeden z nich powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wobec powyższego i stosownie do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości promuje się wybór organizacji, która jednocześnie zapewni realizację obu usług.

Wybrana oferta została przygotowana poprawnie merytorycznie, starannie i w sposób przejrzysty. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania był klarowny, spójny z harmonogramem, uwzględniał wymagane elementy związane z realizacją zadania, co świadczy o znajomości zasad realizacji zadania przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy. Stowarzyszenie wykazało najdłuższe doświadczenie w świadczeniu usług objętych konkursem. Oferent przydziela do realizacji zadania osoby z długoletnim doświadczeniem i spełniające warunki określone w ustawie.

Dotychczasowa współpraca z Oferentem potwierdza jego wiarygodność, rzetelność, i terminowość w realizacji zadania. Dotychczasowa analiza opinii uzyskanych od osób uprawnionych, zbieranych w trakcie realizacji zadania przez Stowarzyszenie, wskazuje na pozytywną ocenę świadczonych usług.

Wybór tego Oferenta spowoduje, że osoby uprawnione będą miały możliwość skorzystania z kompleksowych usług z zakresu zarówno nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym także nieodpłatnej mediacji.

 

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej