Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
16°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-21 13:49 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starszy specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży nagrodzona nagrodą specjalną za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej
21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, nagrodzona starsza specjalistka pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Izabella Grochowska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, nagrodzona starsza specjalistka pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Izabella Grochowska, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

10
21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych 21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: nagrodzeni 21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza kwiaty Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenie Maląg 21.11.2022 r., Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!; na zdjęciu: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, nagrodzona starsza specjalistka pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Izabella Grochowska

Izabella Grochowska pracująca w jednostce organizacyjnej Powiatu Łomżyńskiego otrzymała NAGRODĘ za osiągnięcia w pracy zawodowej. Znalazła się w zaszczytnym gronie 9 laureatów indywidualnych wybranych z kilkudziesięciu nominacji z całego kraju. Nagrodzono również 8 zespołów.  Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Sekretarz Stany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wręczyli NAGRODY w Dniu Pracownika Socjalnego 21 listopada 2022 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

W uroczystościach udział wzięli także Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła się do przybyłych z wyrazami wdzięczności: "Dziękuję pracownikom socjalnym i wszystkim pracującym w pomocy społecznej za Waszą ciężką pracę, która - co trzeba podkreślić - jest wyjątkowo trudna, odpowiedzialna, wymaga ofiarności i poczucia swego rodzaju misji niesienia pomocy. Nie brakuje wam trudnych sprawdzianów, bo przecież mamy czas pandemii i wojnę na Ukrainie".

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski mówił: „Działając z empatią pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej czynią życie innych osób lepszym. Mówi się, że praca socjalna to sztuka słuchania i nauka nadziei, dlatego z okazji Państwa święta życzę wszystkim pracownikom socjalnym, aby dobro, które dajecie wracało do Was ze zdwojoną mocą”. Lech Marek Szabłowski w swoim wystąpieniu podziękował Pani Marlenie Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej za wszystkie programy społeczne i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz rodzin.

Laureatka - Pani Izabella Grochowska podkreśla, że: "Ta NAGRODA jest ogromnym wyróżnieniem nie tylko dla mnie, ale również dla całego  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którego zespół realizuje zadania na rzecz osób potrzebujących z ogromnym zaangażowaniem. Jest to również zobowiązanie do kontynuowania modelu kooperacji."

Izabella Grochowska pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 2007 roku, od 2016 roku na stanowisku starszego specjalisty pracy z rodziną. Od początku swojej pracy nieustannie poszukuje nowych, bardziej efektywnych rozwiązań pomocowych. Cechuje ją umiejętność analizy istniejących zasobów w obszarze pomocy społecznej oraz identyfikowania potrzeb społecznych, sprawnego organizowania sieci wsparcia. Nagrodzona w latach 2019 - 2021 pełniła funkcję Koordynatora Powiatowego w ramach współpracy dotyczącej wdrożenia modelu kooperacji w gminach wiejskich w ramach projektu „Liderzy kooperacji” - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, które mają na celu zwalczanie ubóstwa w gminach wiejskich. Izabella Grochowska potrafiła stworzyć środowisko sprzyjające kreatywnemu rozwiązywaniu problemów, co przełożyło się na jeszcze większe zaangażowanie członków Zespołu Kooperacji, a przez to skuteczność projektu. Była bezpośrednio odpowiedzialna za zbudowanie i współpracę Zespołu, koordynację pracy międzyinstytucjonalnej w gminach i powiecie, zarządzanie komunikacją pomiędzy instytucjami, dbałość o procedury i metodykę pracy, promowanie działań w powiecie, współpracę z radnymi powiatu i gminy w zakresie budowania polityki społecznej. Realizacja projektu umożliwiła aktywizowanie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dzięki testowaniu zindywidualizowanych rozwiązań, które odpowiadały na aktualne potrzeby rodzin. Wdrażane rozwiązania umożliwiały powstanie i rozwój nowych międzyinstytucjonalnych, lokalnych sieci usług społecznych, co spowodowało lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, zapobieganie dublowaniu działań, rozszerzenie oferty świadczonych usług w ramach wsparcia instytucjonalnego.

Na spotkaniu podsumowującym projekt w dniu 21 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Łomży Doradca ds. Modelu Kooperacji z ramienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Małgorzata Lawda podkreśliła iż "Nie było takiego zaangażowania w żadnych gminach czy powiatach. Jestem zaszczycona pracą z Wami!", zaś Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wyraziła chęć kontynuacji stosowania wypracowanych w projekcie rozwiązań, mimo jego zakończenia.

Władze Powiatu uznając osobiste zaangażowanie Pani Izabelli Grochowskiej, za jeden z kluczowych czynników sukcesu zrealizowanego innowacyjnego projektu "Liderzy kooperacji" zdecydowały o nominowaniu Koordynator Powiatowej do zaszczytnej NAGRODY Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Serdecznie gratulujemy Pani Izabelli! Cieszymy się widząc uśmiech, który wzbudza pomaganie innym!

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023

cze 28, 2023
Czytaj więcej

DNI ZIÓŁ NARWIAŃSKICH

lip 17, 2023
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2023

cze 12, 2023
Czytaj więcej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Patronem Powiatu Łomżyńskiego

maj 28, 2023
Czytaj więcej