Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-10 10:45 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wspierający inicjatywę pośmiertnego awansu Bohatera Bitwy Warszawskiej, oddali Mu hołd w 100. rocznicę śmierci
10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika

10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika

32
10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika 10.11.2022 r.  Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński  Lech Marek Szabłowski 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Janusz Marzewski 10.11.2022 r.Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu:  Komendant Hufca Nadnarwiańskiego im. Adama Chętnika w Łomży hm. Wiesław Domański 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Prezes Zarządu Głównego TPZŁ Józef Babiel 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Senator RP Marek Adam Komorowski 10.11.2022 r. Pułkownik "Sawa" Sawicki pośmiertnie awansowany na pułkownika; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Senator RP Marek Adam Komorowski 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski,  Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka, Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: Kapelan Wojskowy ks. kmdr por. Bolesław Stanisław Leszczyński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Adam Komorowski,  Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka 10.11.2022 r. Dowódca 33. Pułku Piechoty w Łomży ppłk Jerzy Sawa - Sawicki awansowany pośmiertnie na pułkownika; na zdjęciu: grób mjra Mariana Raganowicza

100. rocznicę śmierci ppłk Jerzego Sawy - Sawickiego uczczono Mszą Świętą, Apelem Pamięci i pośmiertnym awansem. Nabożeństwo sprawowane 10 listopada 2022 r. w Kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Mikołaja Kopernika pod przewodnictwem Proboszcza Katedry Łomżyńskiej ks. kan. Mariana Mieczkowskiego, koncelebrowane wraz z ks. kmdr por. Bolesławem Stanisławem Leszczyńskim zgromadziło grono osób, dla których historia bohaterskiego Dowódcy 33. Pułku Piechoty pozostaje ważna.

Zgromadzeni przeszli do miejsca pochówku ppłka Jerzego Sawy – Sawickiego, z charakterystycznym nagrobkiem orła strzegącego dzielnego żołnierza. Po odczytaniu decyzji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Wiśniewskiego o pośmiertnym nadaniu podpułkownikowi wyższego stopnia oficerskiego na stopień pułkownika, odsłonięto tablicę pamiątkową. Decyzję odczytał zebranym Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży ppłk Adam Olszewski, a następnie przekazał Dowódcy Garnizonu Łomża płk. Pawłowi Gałązce. Złożono kwiaty i zapalono znicze.

Apel Pamięci bohaterskich obrońców Łomży i Ziemi Łomżyńskiej oraz salwa honorowa na ich cześć dopełniły całości.

Inicjatorem nadania wyższego stopnia podpułkownikowi Jerzemu Sawie-Sawickiemu był Pan Jerzy Wnorowski – Świadek Historii Instytutu Pamięci Narodowej, wspierany przez przedstawicieli lokalnych władz i Wojska Polskiego.

Oddano w tym dniu hołd również innym zasłużonym w walkach o Wolność Ojczyzny, którzy spoczywają na łomżyńskiej nekropolii.

Jerzy Sawa-Sawicki urodził się 7 stycznia 1886 r. w Reginpolu. Studiował w Morskiej Szkole Inżynieryjnej w Kronsztadzie, a następnie na Politechnice Lwowskiej. Wziął udział w 1908 roku wraz z Józefem Piłsudskiem, Walerym Sławkiem, Aleksandrem Prystorem, Tomaszem Arciszewskim i kilkoma innymi kolegami w brawurowej akcji pod Bezdanami, w której zaatakowali rosyjski pociąg pocztowy przewożący pieniądze z Królestwa Polskiego do Petersburga. Zdobyte pieniądze przeznaczono na powstające w Galicji polskie organizacje wojskowe (Związek Walki Czynnej), spłatę długów PPS oraz wsparcie uwięzionych towarzyszy i ich rodzin. Jerzy Sawicki był jednym z założycieli Związku Walki Czynnej, który przekształcił się później w Związek Strzelecki.

W momencie wybuchu I Wojny Światowej Sawicki znalazł się w organizowanych przez Piłsudskiego oddziałach. Został mianowany dowódcą I Plutonu 2 Kompanii III Baonu. Już w pierwszych swych nominacjach oficerskich został mianowany podporucznikiem. Uczestniczył w całym szlaku bojowym I Brygady. W czasie bitwy pod Łowczówkiem w grudniu 1914 został ranny. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. Od 1918 roku kapitan Wojska Polskiego. 27 grudnia 1918 został przeniesiony z 1. Pułku Piechoty do 32. Pułku Piechoty, a wkrótce potem do 33. Pułku Piechoty, w którym najpierw dowodził baonem (awansując na majora), a od 18 maja 1920 roku objął jego dowództwo. W okresie od 20 czerwca 1920 roku przez miesiąc dowodził XV Brygadą Piechoty. 11 czerwca 1920 został zatwierdzony w stopniu podpułkownika z dniem 1 kwietnia 1920 roku. 14 sierpnia 1920 roku w decydującym momencie boju pod Ossowem, który przeszedł do historii jako Bitwa Warszawska, jako jeden z pierwszych przechodzi do kontrofensywy, stawiając skuteczny opór trzykrotnie większym i silniejszym rosyjskim pułkom z 79. Brygady Strzeleckiej. Dowodził przeciwnatarciem mając pod sobą m.in. 36. Pułk Piechoty, do szeregów którego dołączył w przeddzień walk ks. Ignacy Skorupka, który zginął ruszając z żołnierzami do kontrofensywy, przechodząc do historii jako bohater i symbol Cudu nad Wisłą.  Ppłk Jerzy Sawa-Sawicki po zakończeniu wojny z bolszewikami zachował dowództwo 33. Pułku, zająwszy się bytem weteranów. Zmarł na kolejny już w Jego młodym życiu atak serca w dniu 10 listopada 1922 roku w Łomży, w wieku 36 lat. Na Jego pogrzebie wieniec od Piłsudskiego z napisem: “Współtowarzyszowi pracy - Komendant”, nieśli inwalidzi spod Połocka i Ossowa. Oryginalny nagrobek ufundowali Ci, którymi dowodził, umieszczając na nim wymowny napis "KOCHANEMU DOWÓDCY - PODOFICEROWIE".

Odznaczony w 1921 roku za męstwo w Wojnie 1920 roku Orderem Wojennym Virtuti Militari (VM, łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) oraz Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie - w 1930 r. - Krzyż Niepodległości z Mieczami.

 

190916031417.jpg

Spotkanie autorskie prof. Jan Żaryn

wrz 26, 2022
Czytaj więcej

Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022

paź 05, 2022
Czytaj więcej

Trwa remont w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

paź 14, 2022
Czytaj więcej

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

lis 21, 2022
Czytaj więcej