Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022

DATA PUBLIKACJI: 2022-11-11 08:13 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Uhonorowaliśmy wybitne osobowości i grupy za promocję Powiatu Łomżyńskiego oraz doceniliśmy najbardziej uzdolnioną młodzież

11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Michał Jerzy Wiśniewski, Paulina Żelazna, Maja Liżewska, Lena Dymerska

11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Michał Jerzy Wiśniewski, Paulina Żelazna, Maja Liżewska, Lena Dymerska

56
11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Magda Sinoff 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Kinga Kossakowska kształcąca się w Studiu Wokalnym eMDeK Magdy Sinoff 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: wychowanek Studia Wokalnego eMDeK Magdy Sinoff Aleksander Szymański 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Oliwia Szmitko Stypendystka Starosty Łomżyńskiego - edukacja artystyczna 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: prowadząca Galę Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Karolina Chaberek 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży płk Adam Olszewski odczytuje postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka podczas wręczenia odznaczenia płk Zbigniewowi Janowi Średnickiemu 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, odznaczony przez Prezydenta RP płk Zbigniew Jan Średnicki, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przedstawiciele Laureata Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii KULTURA odtwórca roli mjr Władysława Raginisa - ks. Mateusz Gąsowski, reżyser Sławomir Konarzewski 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Przedstawiciel Laureata Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii KULTURA reżyser spektakli Sławomir Konarzewski 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii SPORT - Andrzej Korytkowski 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii SPORT - Andrzej Korytkowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii SPORT - Andrzej Korytkowski, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska wręczają Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii SPORT Andrzejowi Korytkowskiemu; Laureatowi towarzyszy córka 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Laureat Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii SPORT - Andrzej Korytkowski przemawia do zgromadzonych, towarzyszy mu córka 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Przedstawicielki Laureata Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii INICJATYWA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA - Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Piątnica - Anna Barcicka i Bożena Kijek 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Przedstawicielki Laureata Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu w kategorii INICJATYWA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA odbierają gratulacje od Dowódcy Garnizonu Łomża płk Pawła Gałązki 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Michał Jerzy Wiśniewski i Paulina Żelazna 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Paulinie Żelaznej; Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Michał Jerzy Wiśniewski, Paulina Żelazna, Maja Liżewska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Lenie Dymerskieji, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Paulina Żelazna, Maja Liżewska, Lena Dymerska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka podczas składania gratulacji Paulinie Żelaznej, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji naukowej: Michał Jerzy Wiśniewski, Paulina Żelazna, Maja Liżewska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Bartoszowi Pawłowskiemu, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Bartosz Pawłowski, Amelia Klimaszewska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Amelii Klimaszewskiej, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Bartosz Pawłowski, Amelia Klimaszewska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Natalii Stefańskiej, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Bartosz Pawłowski, Amelia Klimaszewska, Wiktoria Stefańska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręcza stypendium Filipowi Wilk, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Amelia Klimaszewska, Wiktoria Stefańska, Filip Wilk 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Bartosz Pawłowski, Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka, Amelia Klimaszewska, Wiktoria Stefańska 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendyści Starosty Łomżyńskiego w edukacji sportowej: Bartosz Pawłowski, Amelia Klimaszewska, Wiktoria Stefańska, Filip Wilk 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Stypendystka Starosty Łomżyńskiego w edukacji artystycznej: Oliwia Szmitko 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Stypendystka Starosty Łomżyńskiego w edukacji artystycznej: Oliwia Szmitko, Magda Sinoff 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: Stypendystka Starosty Łomżyńskiego w edukacji artystycznej: Oliwia Szmitko 11.11.2022 r. Gala Stypendiów i Nagród Starosty Łomżyńskiego 2022; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia

Tradycją staje się, iż w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w siedzibie Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich w Drozdowie, Starosta Łomżyński wręcza Nagrody za promocję Powiatu Łomżyńskiego  oraz stypendia uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w dziedzinie nauki, sportu i artystycznej.

Galę rozpoczął Koncert Patriotyczny w wykonaniu solistów Studia Wokalnego eMDeK prowadzonego przez Magdę Sinoff, poruszając serca gości. Magda Sinoff, Oliwia Szmitko, Kinga Kossakowska i Aleksander Szymański zaprezentowali się w repertuarze patriotycznym, śpiewając m.in.: „Rozkwitały Pąki Białych Róż”, „Piękna Pani o smutnym uśmiechu”, „Dziewczyna z granatem w ręce”, „Deszcz jesienny, deszcz”, „Warszawo Ma”, "Zamiast", "Uwierz Polsko". 

Podczas uroczystości płk Zbigniew Jan Średnicki został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,  które odczytał Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Łomży ppłk Adam Olszewski. Odznaczenie wręczył: Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

Następnie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręczył Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Kultura, Sport i Inicjatywa Społeczno – Gospodarcza.

Werdykt Kapituły Konkursu ogłosiła Przewodnicząca - Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, która przybliżyła również sylwetki nagrodzonych.

 

Laureatem w kategorii KULTURA została: Grupa Teatralna – Wizna

Amatorska grupa teatralna z Wizny, która stworzyła misterium pasyjne „… i widzę niebo otwarte” oraz spektakl historyczny „Ostatni Schron Góry Strękowej”.

 

Laureatem w kategorii SPORT został: Andrzej Korytkowski

Trener i założyciel dwóch klubów sportowych: Klubu Sportowego PREFBET-SONAROL i Ludowego Łomżyńskiego Klubu Sportowego PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA, odnoszących sukcesy na Mistrzostwach Polski i Świata.

 

Laureatem w kategorii INICJATYWA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA zostało: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica

Stowarzyszenie odrestaurowało historyczne i zabytkowe nagrobki oraz krzyże na cmentarzu parafialnym w Piątnicy Poduchownej głównie ze środków prowadzonej rokrocznie kwesty „RATUJMY ZABYTKI CMENTARNE W PIĄTNICY”

 

Gratulacje Laureatom złożył również Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka.

 

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podsumowując tą część wydarzenia mówił: "To nasze dzisiejsze świętowanie 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości to nasze modlitwy i wspomnienia Ojców Niepodległej wspominanych dziś w wielu miejscach (..) To świętowanie to także nagradzanie osób, które dziś, współcześnie wnoszą do naszej Niepodległej tak wiele. To jest patriotyzm. Patriotyzm to też nasza, dzisiejsza tu obecność. Cieszymy się ogromnie, że dziś ta sala tak licznie wypełniła się (...) Ziemia Łomżyńska słynie z gościnności, z wierności Ojczyźnie, Panu Bogu ale także słynie, co my i nie tylko my pokazujemy, z wielu talentów." Na koniec Starosta zachęcał do odkrywania wokół siebie tych wspaniałych, wybitnych osób, grup, organizacji i zgłszania ich do Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego.

Wyłonienia Laureatów w poszczególnych kategoriach dokonała Kapituła Konkursu powołana przez Starostę Łomżyńskiego, w skład której weszli:

 1. Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński – Przewodnicząca Kapituły

oraz członkowie Kapituły:

 1. Wiesław Olszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 2. Sławomir Dębek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 3. prof. dr hab. Ludwik Malinowski – Prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży – Przedstawiciel obszaru działań społeczno – gospodarczych,
 4. Gabriela Dziekońska – Olszańska – Prezes Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży – Przedstawiciel obszaru kultury,
 5. Zdzisław Dobrowolski – Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Łomży – Przedstawiciel obszaru sportu,
 6. Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji.

Kapituła Konkursu obradowała w dniu 20 października 2022 r. Jednogłośnie wytypowała Laureatów do Nagrody, którzy zostali zatwierdzeni do Nagrody przez Zarządu Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 26 października 2022 r.

Następnie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręczył stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie powiatu łomżyńskiego w trzech obszarach edukacji: naukowej, sportowej i artystycznej.

Sylwetki tegorocznych Stypendystów przedstawiła Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, która podkreśliła, że ten rok jest pierwszym, w którym przyznano aż 9 stypendiów. Rada Powiatu Łomżyńskiego dostrzegając talenty młodzieży, zwiększyła ich ilość.

 

W obszarze edukacji NAUKOWEJ Stypendia otrzymali:

Michał Jerzy Wiśniewski

uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach;

średnia ocen 5,5; I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w Finale Krajowym XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz V miejsce w klasyfikacji drużynowej tego turnieju;

Paulina Żelazna

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach;

średnia ocen 5,72; Laureatka w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty;

Maja Liżewska

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach;

średnia ocen 5,5; Laureatka w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego organizowanym przez Kuratorium Oświaty;

Lena Dymerska

uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Pułku 3-go Strzelców Konnych w Śniadowie;

średnia ocen 5,83; 11 miejsce w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym, wyróżnienia w konkursach matematycznych i przyrodniczych.

 

W obszarze edukacji SPORTOWEJ Stypendia otrzymali:

Bartosz Pawłowski

uczeń klasy VI Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy;

I miejsce w Finale Igrzysk Dzieci Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce;

Amelia Klimaszewska

uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im mjr. Władysława Raginisa w Piątnicy;

II miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych, III miejsce w Igrzyskach Młodzieży w Lekkiej Atletyce – bieg na 1000 metrów; II miejsce w Wojewódzkich Rozgrywkach Piłki Nożnej organizowanych przez PZPN; wielokrotnie powoływana do Kadry Województwa Podlaskiego U-15 w piłce nożnej;

Wiktoria Stefańska

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w  Miastkowie;

III miejsce w Igrzyskach Młodzieży w Lekkiej Atletyce – bieg na 80 metrów przez płotki, I miejsce w tych Igrzyskach na 300 metrów przez płotki i II miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej – bieg na 800 metrów przez płotki;

Filip Wilk

uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach;

II miejsce w Finale Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Lekkiej Atletyce w rzucie dyskiem, II miejsce w Finale tych igrzysk w rzucie oszczepem oraz sukcesy w Grupie Zachodniej Finałach Powiatowych Igrzysk Dzieci

 

W obszarze edukacji ARTYSTYCZNEJ Stypendium otrzymała:

Oliwia Szmitko

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, trenująca umiejętności wokalne w Studiu Wokalnym eMDeK pod opieką Pani Magdy Sinoff. Oliwia nie tylko śpiewa, ale również recytuje i jest uzdolniona plastycznie. Jest Laureatką konkursów wokalnych, recytatorskich, fotograficznych i plastycznych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

 

Wyłonienia Stypendystów w poszczególnych kategoriach, co okazało się niezwykle trudnym zadaniem, dokonała Komisja Stypendialna powołana przez Starostę Łomżyńskiego w składzie:

 1. Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński – Przewodnicząca Komisji

oraz członkowie:

 1. Agnieszka Zduńczyk – Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
 2. Wiesław Olszewski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 3. Sławomir Dębek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego,
 4. Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

Komisja Stypendialna w dniu 17 października oceniła kilkadziesiąt złożonych wniosków, spośród których wyłoniła dziewięciu uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, sporcie i edukacji artystycznej. W dniu 26 października Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przyznał stypendia wskazanym uczniom.

Gratulacje Stypendystom złożył również Dowódca Garnizonu Łomża płk Paweł Gałązka.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski mówił "Szanowni Państwo jak widać to już finał, aż szkoda bo tak utalentowanych uczniów mamy dużo, dużo więcej. I daj Boże, aby te talenty dalej się rozwijały (...). Serdecznie gratuluję laureatom, tej młodzieży tego, że tak pięknie się rozwijają. Obserwowałem jak Andrzej Korytkowski - laureat Nagrody Starosty w dziedzinie sportu, przysłuchiwał się osiągnięciom sportowym naszej młodzieży i z pewnością mogą oni być nowym narybkiem dla Klubu". Na koniec Starosta podziękował wszystkim za obecność, za włączenie się w nasze wspólne świętowanie niepodległości. 

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś mówił "Chciałbym podziekować za tę wspaniałą uroczystość (...) To zaszczyt i honor, aby teraz w warunkach pokojowych sławić swoją Ojczyznę za to co może nam oferować. Ale trzeba sie zastanowić czy to Ojczyzna ma nam coś dawać czy to my powinniśmy jej coś dać. Ci młodzi ludzie jednoznacznie orzekli, że to oni chcą dawać swej Ojczyżnie swój talent, swoje siły, umysł, żeby nasza Polska ciągle rozwijała się i rosła w siłę (...) Każdy człowiek, który chce coś wnieść do kultury, do sportu musi czuć, że jest najlepszy a my musimy stworzyć takie warunki, aby tego dokonywał swoją codzienną, ustawiczną pracą". 

Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda mówił "Chcę podziękować gospodarzom dzisiejszej uroczystości. Chcę pogratulować laureatom zarówno Nagród jak i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego. Nie ukrywam, iż jeden z laureatów jest bliski mojemu sercu (...) Jestem częścią tej grupy, tej społeczności, i jestem za to wdzięczny i reżyserowi i członkom naszej grupy teatralnej, że mogłem zdobyć doświadczenie (...) Dziękuję za docenienie walorów artystycznych spektaklu. Sam w sobie przekaz zarówno Pasji, jak i Ostatniego Schronu Góry Strękowej był atrakcyjny pod kątem odbioru, ale przede wszytkim niezmiernie ważny jako myśl". ,

Galę prowadziła Karolina Chaberek Podinspektor w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosławowi Cholewickiemu, Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewie Sznejder, Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży Krzysztofowi Zemło i Magdzie Sinoff - Studio Wokalne eMDeK.

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej