Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
12°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022

DATA PUBLIKACJI: 2022-10-05 08:31 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Tegoroczne warsztaty odbyły się w Jednostce Wojskowej 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego im. gen. bryg. Mariana Raganowicza
5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: uczestnicy warsztatów podczas przemarszu

5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: uczestnicy warsztatów podczas przemarszu

17
5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wita zgromadzonych uczestników 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży prof. dr hab. Ludwik Malinowski podczas wykładu 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska udziela wywiadu dla Radio Nadzieja 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: uczestnicy warsztatów na części praktycznej 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: sztandary szkół 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Dyrektor 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Nauczyciel dyplomowany ze Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku Ewa Szwagulińska i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 5.10.2022 r. Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022, na zdjęciu: Nauczyciel z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie Elżbieta Korwek, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

5 października 2022 r. po raz drugi odbyły się warsztaty dla młodzieży z 11 szkół podstawowych, która w tym roku szkolnym została powołana do składu szkolnego pocztu sztandarowego.

Organizatorem warsztatów jest Powiat Łomżyński. Partnerami przy organizacji wydarzenia są 18. Łomżyński Pułk Logistyczny i Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży.

W 18. Łomżyńskim Pułku Logistycznym przybyłych powitał dowódca batalionu zabezpieczenia ppłk Dariusz Falkowski. W swoim wystąpieniu mówił „Są to warsztaty dla sztandarów, które młodzież z ziemi łomżyńskiej będzie ćwiczyła i trenowała praktyczne umiejętności posługiwania się sztandarem”.

Następnie głos zabrała Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, która przypomniała ideę organizowanego przedsięwzięcia. „Warto przypominać, dlaczego ten sztandar jest taki ważny i co sobą reprezentuje sam sztandar, ale też ludzie, którzy się wokół niego gromadzą. Dlatego, żeby trochę urozmaicić też tę formę przekazywania wiedzy o Ojczyźnie, ale też o tych wartościach, które na sztandarach zwykle widnieją, a są to Bóg, Honor i Ojczyzna, w tym roku spotykamy się właśnie w Jednostce. (...) Myślę, że dla Was to też będzie takie doświadczenie wojska i tej atmosfery, która tutaj jest”.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przedstawiła zgromadzonym prof. dr hab. Ludwika Malinowskiego - Prezesa Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, wykładowcę akademickiego, który jest m. in. autorem książki „Polskie Symbole Narodowe Godło – Barwy – Hymn”, który włączył się w to przedsięwzięcie społecznie. 

Profesor Ludwik Malinowski na wstępie zaznaczył, że spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ słuchaczami jest młodzież szkół podstawowych, z którą niecodziennie ma kontakt. Następnie przybliżył symbolikę zmieniającego się godła od początku XI wieku do teraźniejszości.  W swoim wystąpieniu mówił: „Barwy narodowe związane są ściśle z patriotyzmem. Niezależnie od tego jaka partia rządzi, kto jest premierem, kto jest prezydentem, barwy narodowe są nasze polskie. Zmieniają się ludzie, zmieniają się systemy, zmieniają się rządy. Na nasze symbole narodowe składają się trzy podstawowe elementy - pierwsze to jest godło, drugie są to barwy narodowe, a trzecie to jest hymn”.

Na zakończenie części teoretycznej Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska podziękowała Profesorowi Ludwikowi Malinowskiemu za wspaniały wykład mówiąc: „jesteśmy wdzięczni za te przybliżenie i pokazanie ciągłości, ale też i zmian. Orzeł, Godło, Herb - tak jak była mowa - one się zmieniało. Są pewne elementy niezmienne, ale też i jak widzimy, są elementy, które podlegały zmianie. Myślę, że dla nas, to też jest taka lekcja i nauka, że to jak Godło Polski będzie wyglądało to zależy od nas, od przyszłych pokoleń. Nic nie jest dane raz na zawsze. (...). Dziękujemy serdecznie za tą życzliwość, za tą swoistą przyjaźń, którą zawsze ze strony Pana Profesora w stosunku do nas odczuwamy”.

Następnie, po krótkiej przerwie, na stadionie wojskowym nastąpiła część praktyczna, którą poprowadzili żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego: por. Tomasz Brzózka, chor. Tomasz Chrapowicz, st. szer. Robert Dębiński i szeregowy Andrzej Ciołek. Na wstępie por. Tomasz Brzózka podkreślił honor, jaki spływa na osobę wyznaczoną do pełnienia służby w poczcie sztandarowym. Zaznaczył, że w Wojsku Polskim jest to przywilej najlepszych żołnierzy, a w szkole - uczniów. Poczet to trzy osoby: sztandarowy (ten, który trzyma sztandar), dowódca pocztu (z prawej strony) i asystujący (z lewej strony), które muszą ze sobą współpracować. W tempie wojskowym młodzież zapoznawała się z prawidłowym chwytem sztandaru, wydawaniem komendy oraz maszerowaniem ze sztandarem. Szczegółowo omówiono i przećwiczono zachowanie pocztu sztandarowego w kościele podczas uroczystej Mszy Świętej.

Podsumowując warsztaty Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski powiedział: „Reprezentacja szkoły, prezentowana przez sztandar, przez poczet sztandarowy powinna być jak najbardziej dobrze do tego przygotowana, żeby faktycznie reprezentowany sztandar i ta reprezentacja szkoły była godna, tak jak tego by oczekiwało społeczeństwo, czyli Ci, którzy Was obserwują, którzy Was widzą na różnego rodzaju uroczystościach. O ważności sztandaru, to mówił Pan Profesor Malinowski. Na pewno był to wykład interesujący i ciekawy i myślę, dla was wszystkich, bardzo ważny. Serdecznie dziękuję wam, ale szczególnie dziękuję nauczycielom, opiekunom pocztów sztandarowych, dyrektorom szkół naszego powiatu, że chcecie skorzystać z tego, z tej naszej oferty, z tej naszej propozycji tego szkolenia. Jestem przekonany, że to przygotowanie i ten czas poświęcony dzisiaj tutaj zaowocuje tym, że będziecie się czuli pewnie, nie będzie obaw, czy sytuacji takich trudnych w uroczystościach szkolnych, ale też tych organizowanych przez samorządy, przez inne organizacje - tam, gdzie występujecie." Na koniec Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaprosił i zachęcił do udziału w warsztatach w kolejnej edycji w przyszłym roku.

Na zakończenie każda szkoła otrzymała pamiątkowe podziękowanie za udział w Warsztatach Pocztów Sztandarowych Szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego, które wręczyli Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska.

W Warsztatach wzięły udział Szkoły z terenu Powiatu Łomżyńskiego: 

 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobrzyjałowie;
 • Szkoła Podstawowa w Drozdowie;
 • Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Jeziorku;
 • Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. "Jadzia" w Konarzycach;
 • Szkoła Podstawowa w Miastkowie;
 • Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie;
 • Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach;
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątnicy;
 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Sybiru w Szczepankowie;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Śniadowie;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiźnie.

Misją przedsięwzięcia było kształtowanie i rozwijanie u młodzieży wiedzy na temat symboli narodowych, patriotyzmu, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego. Bardziej szczegółowe cele warsztatów to zapoznanie uczestników z ceremoniałem, znajomość zasad postępowania, które powinien posiadać chorąży pocztu i jego asysta, jak również praktyczne ćwiczenie umiejętności w tym zakresie.

 

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej