Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Nadanie stopnia awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2022-08-16 14:51 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Pani Magdalena Kołakowska nauczyciel psycholog kliniczny z powiatowej Poradni jest już nauczycielem mianowanym!
1.09.2022 r. Nadanie stopnia awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Magdalena Kołakowska

1.09.2022 r. Nadanie stopnia awansu zawodowego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Łomży; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Magdalena Kołakowska

4

Pierwszy września, dzień początku roku szkolnego, był wyjątkowo ważnym dniem dla Pani Magdaleny Kołakowskiej, która w sierpniu br. zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną uzyskując kolejny stopień awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Komisja w składzie:

  • Maria Dziekońska – przedstawiciel organu prowadzącego - przewodnicząca komisji;
  • Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – członek komisji;
  • Bogumiła Rybicka - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – członek komisji;
  • Joanna Maria Rakowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – członek komisji;

pozytywnie oceniła dorobek pracy Pani Magdaleny, która systematycznie szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje. Pani Magdalena jest psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Wiedzę zdobywała z Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią. Ukończyła podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki.

W sali konferencyjnej Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczyli Pani Magdalenie Kołakowskiej akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska gratulując awansu mówiła: "W trakcie postępowania egzaminacyjnego Pani Magdalena dała się poznać jako osoba zaangażowana, aktywnie pracująca nad swoim warsztatem, oddana tym, którzy szukają w Poradni pomocy. Dzieciaki i młodzież, dla których zapewniamy opiekę korzystają z Pani umiejętności, dzięki czemu ich rozwój jest lepszy, pełniejszy. Jest to ważne dla rodziców, ale również dla nas, by w naszej Poradni ci, którzy tego potrzebują, znajdowali zawsze fachową pomoc."

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski z zadowoleniem zwrócił się do obecnych: "Pani Dyrektor na pewno jest dumna z awansu zawodowego Pani Magdaleny, wiem że Pani Magdalena jest dobrą specjalistką. Pani Magdo gratulujemy tego awansu, życzymy Pani szybkiego rozwoju. Za niespełna 4 lata kolejny awans. Znaczenie naszej placówki jest bardzo duże. Bez Poradni prawidłowy rozwój, edukacja wielu dzieci z naszego terenu byłaby utrudniona, a czasem niemożliwa."

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka wyraziła radość, że kierowana przez nią jednostka stale się rozwija i to w różnych obszarach.

190916031417.jpg

Spotkanie autorskie prof. Jan Żaryn

wrz 26, 2022
Czytaj więcej

Warsztaty Pocztów Sztandarowych Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego 2022

paź 05, 2022
Czytaj więcej

Trwa remont w Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

paź 14, 2022
Czytaj więcej

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

lis 21, 2022
Czytaj więcej