Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
20°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Powiat Łomżyński zawarł Porozumienie o współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej

DATA PUBLIKACJI: 2022-08-09 08:04 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Uroczystość, podczas której podpisano dokumenty kładące podwaliny pod trwałą współpracę partnerską odbyły się w 158. rocznicę urodzin Romana Dmowskiego w Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski

9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski

35
9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkwski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewa Sznajder, Dyrektor Instytuty Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Sławomir Zgrzywa, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Stanisława Staszica 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu 9.08.2022 r. Podpisanie Porozumienia w 158 rocznicę urodzin Wielkiego Polaka - Romana Dmowskiego; na zdjęciu

Rozpoczęcie okolicznościowej konferencji poprzedziło złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą jednego z twórców NIEPODLEGŁEJ - Romana Dmowskiego.

W salonie Dolnego Dworu powitał przybyłych Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski. Referat na temat mniej znanych wątków z życia Romana Dmowskiego dotyczących Jego młodości wygłosił prof. Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Zaproszeni goście wysłuchali bardzo interesującego wykładu, przez co życiorys tego wielkiego męża stanu stał się słuchaczom jeszcze bliższy.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej. W części salonu dworskiego poświęconego właśnie Romanowi Dmowskiemu, w obecności mediów, swoje podpisy na porozumieniu złożyli Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska - reprezentujący Zarząd Powiatu Łomżyńskiego oraz Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jan Żaryn. Współpraca opierać się będzie na upowszechnianiu historii i dziedzictwa intelektualnego Romana Dmowskiego oraz związanych z obozem Narodowej Demokracji członków rodu Lutosławskich, wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Powiatu przez Instytut w celu utworzenia na bazie zasobów Muzeum Przyrody — Dworu Lutosławskich w Drozdowie nowej instytucji - Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, wsparciu merytorycznym przy tworzeniu wystawy historycznej poświęconej Romanowi Dmowskiemu oraz rodzinie Lutosławskich – ekspozycji stałej m. in. poprzez opracowanie scenariusza wystawy, konsultacje naukowe, doradztwo, wsparcie Instytutu w pozyskiwaniu eksponatów i materiałów źródłowych, jak również organizacji wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych (konferencji, wykładów, wystaw) oraz działalności wydawniczej, udostępnieniu zbiorów i archiwów oraz udział przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w organizowanych przedsięwzięciach Powiatu.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podkreślił: „Ten dokument będzie taką podstawą w tworzeniu nowej instytucji kultury, która była już wielokrotnie przez nas zapowiadana. Ta nowa instytucja kultury to Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, które mam nadzieję zapoczątkuje swoją działalność już jesienią tego roku, w tym budynku.’’.

Prof. Jan Żaryn przekazał zdigitalizowane kopie zbiorów archiwalnych zgromadzone przez Instytut na ręce Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie Ewy Sznejder.

Przewodniczący Rady Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie Senator RP Marek Adam Komorowski wyraził swoje uznanie dla podejmowanych działań oraz życzył, by wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane w 100%.

Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył odznaczenia. Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Sławomir Zgrzywa - ostatni Wojewoda Łomżyński (1997-1998), pierwszy Marszałek Województwa Podlaskiego (1999-2002), radny Województwa Podlaskiego (1998-2006), Skarbnik Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, członek Rady Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie (w poprzedniej kadencji Rady - Przewodniczący), historyk, regionalista, społecznik. Za całokształt działalności Pan Sławomir Zgrzywa został doceniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczony wyraził swoją radość, że otrzymuje nadane odznaczenie właśnie w Drozdowskim Muzeum, z którym tak bardzo czuje się związany.

Małgorzata Pietrusewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica została uhonorowana Medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Pani Dyrektor zaznaczyła, że traktuje nadane odznaczenie jako wyróżnienie dla całej społeczności szkolnej.

Na zakończenie - chętni udali się odwiedzić Kaplicę grobową Lutosławskich na miejscowym cmentarzu, w której pochowany jest m.in. ks. Kazimierz Lutosławski oraz Maria i Mieczysław Niklewiczowie.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz, Radny Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Marcin Konrad Schirmer - członek Rady Muzeum.

Sukces Powiatu Łomżyńskiego podczas Samorządowego Turnieju Strzeleckiego

maj 08, 2024
Czytaj więcej

Otwarcie Wydziału Komunikacji w nowej siedzibie

mar 29, 2024
Czytaj więcej

Stypendia Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2024/2025

cze 12, 2024
Czytaj więcej

Nowy samochód do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach

kwi 24, 2024
Czytaj więcej