Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
27°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

DATA PUBLIKACJI: 2022-06-09 09:49 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska - delegat Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne ZPP - wzięła udział w obradach
8.06.2022 r. XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich; na zdjęciu: delegaci na Zgromadzeniu - wśród nich Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski

8.06.2022 r. XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich; na zdjęciu: delegaci na Zgromadzeniu - wśród nich Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski

6
8.06.2022 r. XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich; na zdjęciu: Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski Andrzej Płonka podczas otwarcia obrad 8.06.2022 r. XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich; na zdjęciu: delegaci na Zgromadzeniu - wśród nich Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski, Starosta Suwalski Witold Kowalewski 8.06.2022 r. XXVIII Zgromadzenie Związku Powiatów Polskich; na zdjęciu: delegaci na Zgromadzeniu

XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich zebrało się w dniach 8 i 9 czerwca 2022 r., aby przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku na 2022 r. oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych, w tym przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski Andrzej Płonka.

Zgromadzenie rozpoczęto od odczytania listu przesłanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. „Z perspektywy czasu widać, jak trafną inicjatywną było powołanie Państwa stowarzyszenia przed prawie ćwierćwieczem” – napisał Prezydent. Prezydent RP podkreślił też rolę powiatów w kształtowaniu polskiej państwowości, życiu społecznym i kulturze, jak również odniósł się do obecnej sytuacji na Ukrainie, dziękując za serce i gościnność okazane uchodźcom.

Podziękowania i wyrazy uznania przesłali także: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Prezes Najwyżej Izby Kontroli Marian Banaś, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg; Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Jerzy Stępień oraz Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

Podczas Zgromadzenia dyskutowano o sprawach najistotniejszych dla powiatów, co skutkowało przyjęciem sześciu stanowisk w sprawie:

  • uporządkowania sieci dróg publicznych,
  • koniecznych zmian w systemie dochodów jst,
  • konieczności opracowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa,
  • kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa,
  • wsparcia powiatów dla Ukrainy,
  • planowanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami.

Obradom towarzyszyła uroczysta gala wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów.

190916031417.jpg

Konkurs Plastyczny - Kartka Wielkanocna 2022

lut 22, 2022
Czytaj więcej

Na pomoc UKRAINIE!

lut 28, 2022
Czytaj więcej

Święto Pułkowe w Śniadowie

kwi 27, 2022
Czytaj więcej

ZAWOŁANI PO IMIENIU - Zjazd przedstawicieli samorządów lokalnych włączonych do programu

lut 18, 2022
Czytaj więcej