Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
27°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

"Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2022-06-03 13:37 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Najbardziej palące wyzwania rodziny były przedmiotem rozmów specjalistów różnych dziedzin
3.6.2022 r. "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży; na zdjęciu: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska , Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka

3.6.2022 r. "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży; na zdjęciu: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska , Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka

9
3.6.2022 r. "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 3.6.2022 r. "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży; na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Dyrektor PUP w Łomży Elżbieta Olejniczak, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Pedagog PPP nr 1 w Łomży Agnieszka Czarnecka 3.6.2022 r.  "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży 3.6.2022 r. "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży; na zdjęciu: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski 3.6.2022 r.  "Rodzina w kryzysie" - konferencja w Starostwie Powiatowym w Łomży

Wydarzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży zorganizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Łomży, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. 

Konferencję otworzyła Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka. W swoim wystąpieniu wyraziła ogromną radość z tak dużego zainteresowania konferencją oraz różnorodności instytucji i placówek obecnych na spotkaniu. Pani Dyrektor mówiła, iż z pozoru nic nas nie łączy. Niemniej analizując to głębiej to przecież łączy nas CZŁOWIEK! Czy jako placówka doradzamy, czy wychowujemy, czy diagnozujemy czy wspieramy to zawsze najważniejszy w tych działaniach jest CZŁOWIEK. Dyrektor Poradni stwierdziła również, że sytuacja dzieci i młodzieży w dzisiejszych czasach jest trudna i niepokojąca. Dlatego też potrzebne są natychmiastowe działania mające na celu zatrzymanie tego trendu. Stąd dzisiejsza konferencja - podsumowała swoje wystąpienie Dyrektor placówki.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przytoczyła najnowsze statystyki, z których wynika, że w roku 2021 drastycznie wzrosła w stosunku do roku poprzedzającego - aż o 101% - liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia, zwłaszcza wśród dziewczynek. Pani Wicestarosta odniosła się do tego problemu - podkreślając, że psychika ludzka jest z jednej strony krucha, a z drugiej dużo może znieść. Stąd pojawia się pytanie gdzie jest granica ludzkiej wytrzymałości? Z pewnością każdy z nas ma inną, niepowtarzalną. Dodała, że tylko silni dorośli są w stanie wychować zdrowe młode pokolenie. Na zakończenie stwierdziła, że traktuje tą konferencję jako preludium do nowego Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na kolejne lata.  Zachęciła przybyłych do aktywnego włączenia się w prace nad nim.

W Programie konferencji znalazły się następujące wystąpienia:

  1. „Cyberprzemoc” - psychologa w PCPR w Łomży Anety Kępa - Bagińskiej
  2. „Kryzys w rodzinie i jego wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży” -  Dyrektor WOPiTU w Łomży Renaty Szymańskiej
  3. „Zmiana w profilu diagnostycznym dzieci i młodzieży – wyniki badań własnych” - pedagog PPP nr 1 w Łomży Agnieszki Czarneckiej oraz psychologa PPP nr 1 w Łomży Elżbiety Kłosek
  4. „Program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli – rekomendacje” - pedagoga PPP nr 1 w Łomży Krystyny Orzechowskiej - Gryguc

W spotkaniu udział wzięli m.in.: dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, pedagodzy, psycholodzy, przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych i instytucji wspierających.

190916031417.jpg

Konkurs Plastyczny - Kartka Wielkanocna 2022

lut 22, 2022
Czytaj więcej

Na pomoc UKRAINIE!

lut 28, 2022
Czytaj więcej

Święto Pułkowe w Śniadowie

kwi 27, 2022
Czytaj więcej

ZAWOŁANI PO IMIENIU - Zjazd przedstawicieli samorządów lokalnych włączonych do programu

lut 18, 2022
Czytaj więcej