Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Slajd

Ogłaszamy II edycję konkursu - „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”

DATA PUBLIKACJI: 2022-05-26 11:05 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zaprasza mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego do udziału w II edycji konkursu fotograficznego pt. „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”. Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.
Zdjęcie

1

REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI” – edycja II

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Fotograficznego PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI – edycja II jest STAROSTA ŁOMŻYŃSKI; 

II. UCZESTNICY

Konkurs jest skierowany do: MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

III. CELE KONKURSU

Promowanie piękna Powiatu Łomżyńskiego oraz rozbudzanie zainteresowania jego walorami: kulturowymi, architektonicznymi, historycznymi, przyrodniczymi, infrastrukturalnymi, turystycznymi i społecznymi.

IV. ZAKRES TEMATYCZNY

Konkurs obejmuje 5 kategorii:

 • architektura;
 • przyroda;
 • krajobraz;
 • nowoczesność;
 • ludzie.

 V. ZASADY OGÓLNE

 1. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu zgody na prezentację samodzielnie wykonanych fotografii na stronach internetowych Powiatu Łomżyńskiego, podczas pokonkursowej prezentacji, a także wydawnictwach Powiatu Łomżyńskiego.
 3. Udział w konkursie oznacza nieodpłatne przekazanie Organizatorowi autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu oraz działań reklamowych i marketingowych z nim związanych.
 4. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie obejmującym obszar działania Powiatu Łomżyńskiego, tj. na terenie gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna lub dotyczyć obiektów, będących w posiadaniu Powiatu Łomżyńskiego, położonych na terenie miasta Łomża.

VI. ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 1. Prosimy o nadsyłanie fotografii w formie elektronicznej do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: starostwo@powiatlomzynski.pl .
 2. O dacie złożenia decydować będzie data wpływu na podaną wyżej skrzynkę pocztową.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii – po jednej do każdej z kategorii wymienionych w części IV.
 4. W e-mailu z fotografią należy zamieścić dane:
 • dotyczące autora fotografii: imię/imiona, nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania;
 • krótki opis: tytuł fotografii, data wykonania, miejsce wykonania;
 1. Wraz ze zdjęciem / zdjęciami tą samą drogą należy nadesłać kartę zgłoszeniową.
 2. Zdjęcia można wykonać przy użyciu aparatu fotograficznego lub urządzeń mobilnych tj. telefonu komórkowego, smartfonu czy tabletu.
 3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; oraz korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 4. Oryginalne fotografie wykonane aparatem fotograficznym należy zapisać w formacie plików cyfrowych JPEG w rozdzielczości 300 dpi, przystosowanych do wydruku w formacie 18 x 24 cm.
 5. Oryginalne fotografie wykonane przy użyciu urządzeń mobilnych tj. telefonu komórkowy, smartfonu czy tabletu muszą być formacie plików cyfrowych JPEG w rozdzielczości minimum 1000 px dla krótszego boku, jednakże nie większe niż 15 MB.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

 1. Ocena nadesłanych prac należy do niezależnego jury, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru prac.
 3. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których fotografie wpiszą się najlepiej w temat konkursu i jednocześnie reprezentować będą najwyższą wartość artystyczną.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 5. W konkursie przeznaczone są nagrody rzeczowe – za najlepszą fotografię w swojej kategorii – o wartości min. 250,00 zł każda.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną za pośrednictwem elektronicznej poczty elektronicznej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest autorem (dysponentem) załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, również dla celów reklamowych konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność osób trzecich.

Zapraszamy!

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

maj 24, 2022
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2022/2023

cze 29, 2022
Czytaj więcej

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Łomży

cze 15, 2022
Czytaj więcej

Ogłaszamy II edycję konkursu - „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”

maj 26, 2022
Czytaj więcej