Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
6°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"

DATA PUBLIKACJI: 2022-01-11 10:39 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura,
W dniu 13.01.2022 r. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wzięli udział w finale II edycji Konkursu "Solidarność - droga do wolności"
13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu od prawej: Starosta Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska, zdobywcy nagród, wyróżnień oraz goście wydarzenia

13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu od prawej: Starosta Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Maria Dziekońska, zdobywcy nagród, wyróżnień oraz goście wydarzenia

16
13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz podczas prelekcji 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś oraz uczestnicy wydarzenia 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś przemawia do zgromadzonych 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawia 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Andrzej Piegutkowski przemawia 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz i zwyciężczyni konkursu Urszula Filipkowska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności"; na zdjęciu: Radny Rady Miejskiej Łomży Andrzej Wojtkowski oraz wyróżnieni (od lewej): Gabriela Tkacz z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Natalia Tokarzewska z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży i Julia Zagroba – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży 13.01.2022 r. Uroczyste podsumowanie konkursu "Solidarność - droga do wolności". Na zdjęciu Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Andrzej Piegutkowski, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Łomża Henryk Piekarski oraz uczniowie, którzy otrzymali listy gratulacyjne: Kacper Szymański – ZSMiO nr 5, Aleksandra Sienkiewicz – ZSMiO nr 5, Julita Serafin – ZSWiO nr 7, Paweł Gutowski – ZSMiO nr 5, Dominika Karwowska – II LO, Marcin Sokalski – ZSEiO nr 6, Jakub Karwowski – ZSEiO nr 6, Amelia Truszkowska – II LO, Amelia Włostowska – ZSWiO nr 7, Ewa Pastorczyk – ZSWiO nr 7

"Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze." – te słowa, wypowiedziane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w sierpniu 1983 roku, stały się mottem przewodnim konkursu „SOLIDARNOŚĆ - DROGA DO WOLNOŚCI” skierowanego do młodzieży łomżyńskich szkół średnich, zorganizowanego przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Łomży. Wyniki poznaliśmy w czwartek 13 stycznia 2022 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli podczas uroczystego podsumowania, odbywającego się pod hasłem "W SAMO POŁUDNIE".

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski.

Gości powitała Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Łomży Jolanta Chojnowska. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłego w środę 12 stycznia 2022 r. ks. Janusza Kubraka, kapłana łomżyńskiej „Solidarności”. Po hołdzie oddanym zmarłemu rozbrzmiała pieśń „Solidarni! Nasz jest ten dzień” - uważana za hymn NSZZ „Solidarność”. List okolicznościowy od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego przeczytała Zastępca Przewodniczącej Komisji Jolanta Katarzyna Kowalewska.

Prelekcję okolicznościową wygłosił Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz. Zaczął od stwierdzenia, że Solidarność była „siłą nie do powstrzymania”, liczącą miliony ludzi i trudno dziś wyobrazić sobie zryw narodowy takich rozmiarów.  A jednak – zaznaczył historyk – stan wojenny osłabił Solidarność nieodwracalnie. Zauważył, że kolejne lata były końcem niezależnej działalności społecznej na szeroką skalę. Przyczyniły się do tego strach i postępujące podziały społeczne. Wszystko to zrodziło i ugruntowało w Polakach na długie lata poczucie bezradności, bycia oszukanym. W drugiej „Solidarności” – jak zauważył prelegent – zabrakło ponad połowy wcześniejszych członków. Wielu opuściło kraj i ułożyło sobie życie za granicą, co w późniejszym okresie utrudniło powrót do Ojczyzny. Dr hab. Krzysztof Sychowicz dodał również, że problemem współczesnych pokoleń jest posługiwanie się wyłącznie symbolami ograniczonymi do kilku nazwisk i solidarnościowych haseł. Zapomina się o rzeszy ludzi budujących ten milionowy ruch oddolnie, tworzących komisje zakładowe, komitety założycielskie, rozprowadzających ulotki i zaangażowanych w podziemną prasę. Przypomniana została również sylwetka biskupa Mikołaja Sasinowskiego, który jako pasterz Kościoła łomżyńskiego kierował do centralnych wojewódzkich jednostek partyjnych listy, w których domagał się wypuszczenia internowanych, zaprzestania nacisków i szantaży.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i członek „Solidarności” Marek Olbryś powiedział, że idee tej wielomilionowej niegdyś wspólnoty pozostaną na wieki, ponieważ nawiązują do Boga i wartości bliskich Polakom od ponad tysiąca lat. Wicemarszałek zauważył, że spotkanie odbywa się w budynku, który niegdyś stanowił siedzibę struktur Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ich już tu nie ma, ale jesteśmy my. To również dowodzi, że nasze działania miały sens – mówił Wicemarszałek.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zabierając głos podkreślił, że współpraca jednostek samorządowych i instytucji to nie tylko budowanie kolejnych kilometrów dróg, podejmowanie nowych inwestycji. Ważną, a nawet najważniejszą przestrzenią działania jest troska o zachowanie wartości. Fundamentem Solidarności była i nadal jest wolność  – podkreślił Starosta – a wolność to nie są krzyki na ulicy i niszczenie elewacji. To korzystanie z mądrości ludzkiej i opieranie się na nauce Kościoła.

Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Andrzej Piegutkowski wyraził przekonanie, że Solidarność nie miałaby szansy powstać, gdyby nie św. Jan Paweł II. Nawiązując do wątku migracji po stanie wojennym, posłużył się przykładem ze swojej rodziny. Brat mojej żony był internowany. Miał rodzinę i pracę. Złożono mu propozycję – wyjazd albo areszt. Zdecydował się na emigrację. Później chciał wrócić, ale dzieci podjęły już naukę w tamtejszych szkołach i trudno było coś zmienić. Przewodniczący podsumował, że udział w konkursie „Solidarność – droga do wolności” to dla młodych ludzi doskonały początek do stawania się prawdziwymi Polakami kochającymi kraj. 

Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz zaskoczył przybyłych wręczając "poza programowo", dla osób szczególnie zaangażowanych w kultywowanie wartości patriotycznych, medale z limitowanej serii wyemitowanej specjalnie na 40-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W wąskim gronie uhonorowanych znaleźli się Starosta Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska. Władze Powiatu zostały nagrodzone za bardzo dobrą współpracę z IPN w Białymstoku, współorganizację wielu przedsięwzięć oraz inicjatywę.

W wydarzeniu uczestniczyli również Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Łomża Henryk Piekarski, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Zbigniew Bernard Kossakowski, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. Sylwia Chojnowska, Kierownik Badań Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dr Tadeusz Kowalewski, radny Rady Miasta Łomży Andrzej Wojtkowski oraz przedstawiciele łomżyńskiej społeczności szkolnej.

Tegoroczna edycja, jak podkreślali wielokrotnie organizatorzy, odznaczała się wysokim poziomem wiedzy u uczestników konkursu.

Wyniki konkursu „Solidarność – droga do wolności”:
I. Urszula Filipkowska - I Liceum Ogólnokształcące w Łomży
II. Damian Patalan – Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
III. Kacper Zaczek – I Liceum Ogólnokształcące w Łomży
IV. Krystian Zawalich – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży i Bruno Przybylski – I LO w Łomży

Wyróżnienia:
Gabriela Tkacz – Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
Natalia Tokarzewska -  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży
Julia Zagroba – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży

Listy gratulacyjne:
Kacper Szymański – ZSMiO nr 5
Aleksandra Sienkiewicz – ZSMiO nr 5
Julita Serafin – ZSWiO nr 7
Paweł Gutowski – ZSMiO nr 5  
Dominika Karwowska – II LO
Marcin Sokalski – ZSEiO nr 6
Jakub Karwowski – ZSEiO nr 6
Amelia Truszkowska – II LO
Amelia Włostowska – ZSWiO nr 7
Ewa Pastorczyk – ZSWiO nr 7

Gratulujemy laureatom, uczestnikom oraz organizatorom!

 

 

 

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej