Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO

DATA PUBLIKACJI: 2021-12-12 13:58 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura,
Wyrazem żywej pamięci o tragicznych zajściach grudnia 1981 r. było wydarzenie zorganizowane przez Powiat Łomżyński we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO

40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO

28
13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: kwiaty przy tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego składa Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski; towarzyszą Staroście: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i radny Rady Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie;  na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej radny Rady Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda. 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: hołd walczącym z komunizmem oddaje Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Krzysztof. Sychowicz oraz dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z Oddziału Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: kwiaty przy tablicy upamiętniającej Romana Dmowskiego składa Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży ppłk Adam Olszewski 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: cześć walczącym z komunizmem składają Zastępca Dowódcy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży ppłk Krzysztof Rabek i Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży ppłk Adam Olszewski 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; wśród samorządowców stoją od prawej Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, radny Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, prof. dr hab Ludwik Malinowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Drozdowie ks Aleksander Suchocki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie Dariusz Kossakowski 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Piotr Śledziewski - uczeń V klasy fortepianu I st. Państwowej SzkoŁy Muzycznej w Łomży 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: wystąpienie Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Dyrektor Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie Ewa Sznejder 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku dr hab. Krzysztof Sychowicz 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski składa podziękowania Piotrowi Śledziewskiemu uczniowi V klasy fortepianu I st. Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży - najmłodszemu uczestnikowi wydarzenia, zaangażowanemu w jego organizację 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu w pierwszym rzędzie siedzą Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Biskup Pomocniczy Łomżyński Tadeusz Bronakowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska oraz Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś dzieli się refleksjami na temat stanu wojennego 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: Biskup Pomocniczy Łomżyński Tadeusz Bronakowski 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: wystawa na temat wprowadzenia stanu wojennego w województwie podlaskim 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: wystawę poświęconą wprowadzeniu stanu wojennego w województwie podlaskim ogląda Biskup Pomocniczy Łomżyński Tadeusz Bronakowski; na dalszym planie proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Drozdowie ks. Aleksander Suchocki 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: wystawę poświęconą wprowadzeniu stanu wojennego w województwie podlaskim ogląda Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia podczas zwiedzania wystawy 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: wystawę ogląda dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z Oddziału Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 13.12.2021 r. 40. rocznica wprowadzenia STANU WOJENNEGO; Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie; na zdjęciu: park w dniu obchodów

13 grudnia 2021 r. o godz. 13.00 przybyłe, na zaproszenie Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotra Kardeli i Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego, delegacje złożyły kwiaty przed tablicą Romana Dmowskiego w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie.

Uczestników wydarzenia w salonie Dolnego Dworu wprowadziły w niezwykle uroczystą atmosferę tego dnia - dźwięki utworów Bartiniego i Chopina, w wykonaniu Piotra Śledziewskiego – ucznia V klasy fortepianu I st. Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży. Gości powitała Dyrektor Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - Ewa Sznejder.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski w swoim wystąpieniu przypominał, iż "Jeszcze zanim wszyscy dowiedzieli się o poranku, że obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości, będącej efektem działania bardzo wąskiego grona osób należących do nieformalnej grupy tzw. dyrektoriatu, liczącego zaledwie 7 osób - już w nocy - rozpoczęły się aresztowania działaczy opozycji, przede wszystkim „Solidarności”, prowadzone w ramach akcji „Jodła”. Tylko w pierwszych dniach stanu wojennego internowano 5 tysięcy osób, by w późniejszym czasie zniewolić aż 10 tysięcy Polaków.". Wspomniał też najbardziej dotkliwe represje nałożone na Polaków przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i przywołał słynne spotkanie gen. Jaruzelskiego z marszałkiem Kulikowem, kiedy to generał prosił o interwencję wojsk sowieckich w Polsce. "Nie wszystkie ofiary stanu wojennego zostaną zidentyfikowane, tak jak i nie wszyscy sprawcy zostaną osądzeni, musimy jednak podejmować wszelkie działania, które będą nas zbliżać do prawdy." – podkreślił kończąc przemówienie Starosta.

Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN dr hab. Krzysztof Sychowicz w wygłoszonej prelekcji okolicznościowej przytoczył związane ze stanem wojennym fakty, które dotyczyły bezpośrednio Ziemi Łomżyńskiej, ale też całego województwa. Mówił m.in. o utworzonym obozie odosobnienia w Gołdapi, gdzie internowano kobiety zagrażające bezpieczeństwu socjalistycznego państwa. Podkreślił, że Polacy mimo strachu wywołanego represjami, bardzo szybko zaczęli organizować społeczny opór. Świadczyły o tym niepodległościowe napisy i plakaty zachęcające do udziału w obronie „Solidarności”. Organizowano zbiórki pieniędzy dla rodzin osób internowanych. Naczelnik BBH zaznaczył, iż na szczególne podkreślenie zasługuje stanowisko zajęte przez Kościół, który stał się ostoją dla wszystkich, którzy potrzebowali wsparcia w tamtym czasie.

W gronie prelegentów była również dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z Oddziału Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. W swoim wystąpieniu na temat internowanych w Czerwonym Borze skupiła się na roli wojska w utrzymaniu stanu wojennego. Szczegółowo opowiedziała o warunkach w jakich byli osadzeni oraz kuriozalnych sytuacjach kończących się bardzo poważnymi konsekwencjami.

Do udziału w wyjątkowym projekcie związanym ze stanem wojennym zaprosiła wszystkich Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska. Projekt składa się z trzech rodzajów działań skierowanych do różnych adresatów. Jednym z nich jest zbieranie materialnych świadectw dotyczących stanu wojennego. Drugim - wywiady przeprowadzone przez młodzież ze swoim Dziadkami. Trzecie działanie jest skierowane do uczestników tamtych wydarzeń - ma na celu pozyskanie ich wspomnień. Jak podkreśliła Wicestarosta - przedsięwzięcie to jest doniosłe społecznie i ma charakter włączający.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś podzielił się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami dotyczącymi stanu wojennego. Wyraził też życzenie, aby społeczeństwo na wszelkie możliwe sposoby czciło pamięć o wydarzeniach z początku lat 80 ubiegłego wieku. Przypomniał między innymi o  rondzie „Solidarności ” i umieszczonej w łomżyńskiej Katedrze tablicy upamiętniającej „Solidarność”. Chciałbym, by tych akcentów było więcej – mówił Wicemarszałek.

Uroczystości w Drozdowie zakończyło słowo Biskupa Pomocniczego Łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego i modlitwa w intencji ofiar wydarzeń sprzed 40 lat. Jego Ekscelencja podziękował za zorganizowanie obchodów. Wyraził też przekonanie, że "po 40 latach nadal potrzebujemy bohaterów".

W uroczystościach udział wzięli także Radny Powiatu Łomżyńskiego Zenon Białobrzeski, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Zastępca Dowódcy 13. Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży ppłk Krzysztof Rabek, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży ppłk Adam Olszewski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży Mariola Czarnecka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Olejniczak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jacek Nowakowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie Dariusz Kossakowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” prof. dr hab. Ludwik Malinowski. 

Warto wspomnieć, że w Muzeum Przyrody – Dworze Lutosławskich w Drozdowie otwarta została wystawa poświęcona 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Można ją oglądać w murach Muzeum do końca grudnia. Następnie wystawa trafi do Starosta Powiatowego w Łomży.

 

        

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej