Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2022 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

DATA PUBLIKACJI: 2021-11-30 13:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego zostało wybrane do świadczenia tych ważnych społecznie usług w Starostwie Powiatowym w Łomży
Zdjęcie

2

W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert w zakresie realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wpłynęły 4 oferty:

  1. Fundacja Togatus Pro Bono, Olsztyn
  2. Fundacja Inter Vivos, Warszawa
  3. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, Łomża
  4. Fundacja Prawnik Domowy, Warszawa

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą Nr 93/460/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dokonał wyboru następującej oferty i podmiotu realizującego zadanie:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Tytuł zadania: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2022 r.

 Wysokość przyznanych środków: 64.020 zł, w tym na zadania z zakresu edukacji prawnej: 3.960 zł.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej jeżeli na powiat przypadają dwa punkty, jeden z nich powierza się organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wobec powyższego i stosownie do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości promuje się wybór organizacji, która jednocześnie zapewni realizację obu usług. 

Wybrana oferta została przygotowana poprawnie merytorycznie, starannie i w sposób przejrzysty. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania był klarowny, spójny z harmonogramem, uwzględniał wymagane elementy związane z realizacją zadania, co świadczy o znajomości zasad realizacji zadania przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy. Stowarzyszenie wykazało najdłuższe doświadczenie w świadczeniu usług objętych konkursem. Działalność Stowarzyszenia od lat skupia się na poradnictwie prawnym i obywatelskim, które jest głównym obszarem działalności Stowarzyszenia. Oferent powołując się na dotychczasowe doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego podkreśla, że stanowi ono sprawdzoną formę pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, dla których wyłącznie typowe porady prawne są niewystarczające i przydatne może okazać się w ich przypadku wskazanie także innych ścieżek postępowania wykraczających poza poradę prawną. Oferent przydziela do realizacji zadania osoby z długoletnim doświadczeniem i spełniające warunki określone w ustawie.

Dotychczasowa współpraca z Oferentem potwierdza jego wiarygodność, rzetelność i terminowość w realizacji zadania. Analiza opinii uzyskanych od osób uprawnionych, zbieranych w trakcie realizacji zadania przez Stowarzyszenie, wskazuje na pozytywną ocenę świadczonych usług.

Ilość udzielanych porad przez Stowarzyszenie w roku 2020 wyniosła 307, natomiast w 2021 roku do chwili obecnej już 341. W porównaniu do porad z punktu prowadzonego przez radców prawnych i adwokatów w 2020 roku udzielono 235 porad, natomiast w roku 2021 do chwili obecnej 194 porady. Świadczy to o tym, że punkt prowadzony przez Stowarzyszenie cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na merytorykę prowadzonych porad, ale też na podejście do osób uprawnionych.

Działania Stowarzyszenia przy realizacji zadania od roku 2016 do chwili obecnej spotykają się z pozytywnym odbiorem przez osoby uprawnione korzystające z porad w punkcie. Kontrole zadania w poszczególnych latach potwierdzają rzetelne wykonywanie działań w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Karty pomocy wypełnianie podczas porad są cyklicznie kontrolowane i poddawane ocenie przez Wojewodę w systemie prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości. Z ocen tych kart wynika, że porady spełniają kryteria adekwatności i prawidłowości. Wszystkie dotychczas ocenione karty pomocy są pozytywne.

Wybór tego Oferenta spowoduje, że osoby uprawnione będą miały możliwość skorzystania z kompleksowych usług z zakresu zarówno nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym także nieodpłatnej mediacji.

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Łomżyński.

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej