Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-22 09:36 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 21 października 2021 r. Wicestarosta Maria Dziekońska wzięła udział w podsumowaniu projektu "Liderzy Kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, od lewej: Pani Anna Golubiewska - Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim, Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu

21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI! na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, od lewej: Pani Anna Golubiewska - Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim, Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu

8
21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wypowiada się na temat zakończonego działania na  podsumowaniu projektu "Liderzy Kooperacji"; obok: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski 21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: uczestnicy podsumowania projektu "Liderzy Kooperacji"; wśród nich Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska. 21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: uczestnicy podsumowania projektu "Liderzy Kooperacji"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizował projekt pn. "Liderzy Kooperacji" w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. 

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, które mają na celu zwalczanie ubóstwa w gminach wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu - podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. 

W testowaniu Modelu Kooperacji w Województwie Podlaskim wziął udział Powiat Łomżyński, Gmina Piątnica oraz Gmina Łomża. Koordynatorami na poziomie wymienionych samorządów byli: Izabella Grochowska - starszy specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Małgorzata Jolanta Kozicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża i Katarzyna Chomontowska - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy. W zespole projektowym uczestniczyli również pracownicy Sądu Rejonowego w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży oraz radni. Wspólne zaangażowanie ludzi z wymienionych instytucji sprawiło, że niesiona pomoc była konkretna i trafiła do potrzebujących bardzo sprawnie.

"Pieniądze wydane na ten projekt, to wyjątkowo dobrze wydane pieniądze. (...) Projekt ten zmienił moje myślenie. Pokazał też rozbieżności w naszych ustawach, dlatego wypracowaliśmy określone rekomendacje, które mam nadzieję zostaną uwzględnione przy tworzeniu prawa." - podsumowała Pani Elżbieta Teresa Olejniczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

"Nie było takiego zaangażowania w żadnych gminach czy powiatach. Jestem zaszczycona pracą z Wami!" - podsumowała Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu Kooperacji.

Wicestarosta Maria Dziekońska w imieniu swoim jak i Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego złożyła gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację "Modelu Kooperacji". "Dzisiaj widzimy i słyszymy, jak przebiegał projekt, pełen zaangażowania i współdziałania. Współczesne czasy wymagają od wielu instytucji przeformułowania swojego sposobu pracy. PCPR wpisuję się w innowację współpracy międzyinstytucjonalnej. (...) Wasze charaktery, charaktery osób, które brały udział w projekcie są dodatkową ogromną walutą, gdyż charakteryzujecie się ogromną otwartością na ludzi, nowe rozwiązania i poszerzanie swojej wiedzy. Napawa mnie to dumą.'' podsumowała swoją wypowiedź Wicestarosta Maria Dziekońska. 

Wicestarosta Maria Dziekońska zadeklarowała, że Model Kooperacji, mimo zakończenia projektu, będzie nadal funkcjonował w Powiecie Łomżyńskim.

Pani Anna Golubiewska-Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim przekazała na ręce Pani Wicestarosty Marii Dziekońskiej Certyfikaty Liderów Kooperacji. 

 

 

 

190916031417.jpg

Flaga z misji z Iraku w Powiecie Łomżyńskim

sty 31, 2023
Czytaj więcej

Powiększymy salon Dolnego Dworu w Drozdowie

mar 01, 2023
Czytaj więcej

Podzieliliśmy się opłatkiem z przyjaciółmi, współpracownikami, ludźmi dobrej woli

gru 20, 2022
Czytaj więcej

Izabella Grochowska nagrodzona przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej!

lis 21, 2022
Czytaj więcej