Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-22 09:36 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 21 października 2021 r. Wicestarosta Maria Dziekońska wzięła udział w podsumowaniu projektu "Liderzy Kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, od lewej: Pani Anna Golubiewska - Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim, Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu

21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI! na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, od lewej: Pani Anna Golubiewska - Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim, Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu

8
21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wypowiada się na temat zakończonego działania na  podsumowaniu projektu "Liderzy Kooperacji"; obok: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski 21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: uczestnicy podsumowania projektu "Liderzy Kooperacji"; wśród nich Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Albin Nowakowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży Renata Szymańska. 21.10.2021 r. Z wielkim sukcesem wdrożyliśmy MODEL KOOPERACJI!
na zdjęciu: uczestnicy podsumowania projektu "Liderzy Kooperacji"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizował projekt pn. "Liderzy Kooperacji" w partnerstwie z samorządami makroregionu reprezentowanymi przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działania 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020. 

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelowego schematu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, które mają na celu zwalczanie ubóstwa w gminach wiejskich, na terenie pięciu województw makroregionu - podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego. 

W testowaniu Modelu Kooperacji w Województwie Podlaskim wziął udział Powiat Łomżyński, Gmina Piątnica oraz Gmina Łomża. Koordynatorami na poziomie wymienionych samorządów byli: Izabella Grochowska - starszy specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Małgorzata Jolanta Kozicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża i Katarzyna Chomontowska - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy. W zespole projektowym uczestniczyli również pracownicy Sądu Rejonowego w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży oraz radni. Wspólne zaangażowanie ludzi z wymienionych instytucji sprawiło, że niesiona pomoc była konkretna i trafiła do potrzebujących bardzo sprawnie.

"Pieniądze wydane na ten projekt, to wyjątkowo dobrze wydane pieniądze. (...) Projekt ten zmienił moje myślenie. Pokazał też rozbieżności w naszych ustawach, dlatego wypracowaliśmy określone rekomendacje, które mam nadzieję zostaną uwzględnione przy tworzeniu prawa." - podsumowała Pani Elżbieta Teresa Olejniczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

"Nie było takiego zaangażowania w żadnych gminach czy powiatach. Jestem zaszczycona pracą z Wami!" - podsumowała Pani Małgorzata Lawda - Doradca ds. Modelu Kooperacji.

Wicestarosta Maria Dziekońska w imieniu swoim jak i Starosty Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego złożyła gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację "Modelu Kooperacji". "Dzisiaj widzimy i słyszymy, jak przebiegał projekt, pełen zaangażowania i współdziałania. Współczesne czasy wymagają od wielu instytucji przeformułowania swojego sposobu pracy. PCPR wpisuję się w innowację współpracy międzyinstytucjonalnej. (...) Wasze charaktery, charaktery osób, które brały udział w projekcie są dodatkową ogromną walutą, gdyż charakteryzujecie się ogromną otwartością na ludzi, nowe rozwiązania i poszerzanie swojej wiedzy. Napawa mnie to dumą.'' podsumowała swoją wypowiedź Wicestarosta Maria Dziekońska. 

Wicestarosta Maria Dziekońska zadeklarowała, że Model Kooperacji, mimo zakończenia projektu, będzie nadal funkcjonował w Powiecie Łomżyńskim.

Pani Anna Golubiewska-Dziadel - koordynator Regionalny projektu w województwie podlaskim przekazała na ręce Pani Wicestarosty Marii Dziekońskiej Certyfikaty Liderów Kooperacji. 

 

 

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej