Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI"

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-21 07:34 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura, powiat,
W dniu 20 października 2021 r. Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczyli nagrody i wyróżnienia w I edycji konkursu fotograficznego, którego celem było ukazanie piękna miejsca, w którym żyjemy
20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży Edyta Zawojska, Laureatka Konkursu Katarzyna Szymańska, członek Jury - Marek Maliszewski, Laureatka Konkursu Paulina Gralińska, członek Jury - Izabela Cierpikowska, Laureatka Konkursu Agnieszka Zielewicz, członek Jury - Mariusz Sachmaciński, Laureatka Konkursu - Ryszard Flaga, Laureat Konkursu - Antoni Flaga, Laureatka Konkursu - Patrycja Jankowska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI"; na zdjęciu od lewej: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży Edyta Zawojska, Laureatka Konkursu Katarzyna Szymańska, członek Jury - Marek Maliszewski, Laureatka Konkursu Paulina Gralińska, członek Jury - Izabela Cierpikowska, Laureatka Konkursu Agnieszka Zielewicz, członek Jury - Mariusz Sachmaciński, Laureatka Konkursu - Ryszard Flaga, Laureat Konkursu - Antoni Flaga, Laureatka Konkursu - Patrycja Jankowska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski

23
20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Laureatka Konkursu w kategorii PRZYRODA Agnieszka Zielewicz oraz Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wicestarosta Łomżyński wręczają nagrodę wyróżnienia w kategorii PRZYRODA Antoniemu Fladze 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Laureaci Konkursu w kategorii PRZYRODA Antoni Flaga i Agnieszka Zielewicz oraz Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
Na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, nagrodzone Laureatki Konkursu w kategorii ARCHITEKTURA Laureatki Konkursu w kategorii ARCHITEKTURA: Katarzyna Szymańska, Agnieszka Zielewicz, i Patrycja Jankowska oraz Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
Na zdjęciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska i Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski wręczają nagrodę w kategorii KRAJOBRAZ dla Patrycji Jankowskiej za pracę „Aleja wspomnień” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczają nagrodę dla Pauliny Gralińskiej za pracę "Łabędź wśród trzciny" 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczają nagrodę dla Ryszarda Adama Flagi za pracę "Rozlewisko" 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Laureaci: Patrycja Jankowska, Agnieszka Zielewicz, Paulina Gralińska i Ryszard Adam Flaga 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczają nagrodę w kategorii LUDZIE dla Agnieszki Zielewicz za pracę "Wędrowiec" 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI";
na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Laureatka Konkursu w kategorii LUDZIE - Agnieszka Zielewicz, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii PRZYRODA - autor: Antoni Flaga, tytuł: „Przyroda” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii ARCHITEKTURA - autor: Patrycja Jankowska, tytuł: „Architektura lasu” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii ARCHITEKTURA - autor: Agnieszka Zielewicz, tytuł: „Czasy minione” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii KRAJOBRAZ- autor: Paulina Gralińska, tytuł: „Łabędź wśród trzciny” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii KRAJOBRAZ- autor: Agnieszka Zielewicz, tytuł: „Pastele” 20.10.2021 r. Finał konkursu fotograficznego "PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI".
Zdjęcie wyróżnione w kategorii KRAJOBRAZ- autor: Ryszard Adam Flaga, tytuł: „Rozlewisko”

W Dniu Samorządy Terytorialnego, tj. 27 maja 2021 r., Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski ogłosił I edycję Konkursu Fotograficznego „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”. W ten sposób uczciliśmy tegoroczne święto - promując piękno Powiatu Łomżyńskiego oraz rozbudzając zainteresowanie jego walorami: kulturowymi, architektonicznymi, historycznymi, przyrodniczymi, infrastrukturalnymi, turystycznymi i społecznymi. Udział w Konkursie mogli wziąć mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego. Zdjęcia musiały być wykonane na terenie obejmującym obszar działania naszego samorządu, tj. na terenie gmin: Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna lub dotyczyć obiektów, będących w posiadaniu Powiatu Łomżyńskiego, położonych na terenie miasta Łomża.

Gości powitała Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Edyta Zawojska. Następnie przedstawiła powołane zarządzeniem nr 15/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 lipca 2021 r., obecne na sali, Jury Konkursu w składzie:

  1. Maria Dziekońska – Wicestarosta Łomżyński – Przewodnicząca Jury
  2. Edyta Zawojska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Łomży
  3. Izabela Cierpikowska – artysta, plastyk
  4. Mariusz Sachmaciński - Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
  5. Marek Maliszewski – fotograf

Pani Naczelnik przekazała głos Przewodniczącej Jury – Wicestaroście Łomżyńskiemu Marii Dziekońskiej. Pani Wicestarosta w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż "inspiracją dla stworzenia konkursu byli sami mieszkańcy, którzy publikują w przestrzeni publicznej zdjęcia ukazujące piękno naszego Powiatu."  Następnie w krótkich słowach przedstawiła przebieg prac na poszczególnych etapach konkursu oraz etap oceny prac przez Jury, które było bardzo ciekawym doświadczeniem, z uwagi na różnorodność osób na nie się składających. Stwierdziła, iż w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 27 prac w 5 kategoriach, które stały się przyczynkiem do ożywionych dyskusji podczas ich oceny. Poinformowała też zgromadzonych, iż w kategorii NOWOCZESNOŚĆ nie przyznano nagrody. Następnie Przewodnicząca poprosiła o wypowiedzenie się każdego z członków Jury, podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Dyrektor ŁPKDN Mariusz Sachmaciński stwierdził, że czuje pewien niedosyt, który towarzyszy zwykle pierwszym edycjom konkursu – chciałby żeby prac było dużo więcej. Z kolei fotograf Marek Maliszewski zachęcał do większej odwagi w robieniu zdjęć, do eksperymentowania z kompozycją i odległością. Artysta plastyk Izabela Cierpikowska zachwycona była różnorodnością i pięknem barw, które udało się uchwycić na zdjęciach. 

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za odwagę, talent i za to, że zechcieli wziąć w nim udział. Pan Starosta zadeklarował, że fotografie te będą wykorzystane w planowanych wydawnictwach Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczyli następujące nagrody i wyróżnienia:

1) w kategorii PRZYRODA:

- nagrodę główną dla Agnieszki Zielewicz za pracę pt. W sieci;

- wyróżnienie dla Antoniego Flagi za pracę pt. Przyroda;

2) w kategorii ARCHITEKTURA:

- nagrodę główną dla Katarzyny Szymańskiej za pracę pt. Uroki przyrody w Drozdowie;

- wyróżnienie dla Patrycji Jankowskiej za pracę pt. Architektura lasu;

-  wyróżnienie dla Agnieszki Zielewicz za pracę pt. Czasy minione;

3) w kategorii KRAJOBRAZ:

- nagrodę główną dla Patrycji Jankowskiej za pracę pt. Aleja wspomnień;

- wyróżnienie dla Pauliny Gralińskiej za pracę pt. Łabędź wśród trzciny;

-  wyróżnienie dla Agnieszki Zielewicz za pracę pt.  Pastele;

 -  wyróżnienie dla Ryszarda Adama Flagi za pracę pt. Rozlewisko;

4) w kategorii LUDZIE:

nagrodę główną dla Agnieszka Zielewicz za pracę pt. Wędrowiec.

 

Nagrodzeni otrzymali specjalnie przygotowane zestawy, na które składały się wspaniałe książki traktujące o bogactwie naszego regionu: "WIELKA KSIĘGA NARWIAŃSKA", "Kurpie. Legendy i opowieści. Legends and folk tales." oraz dyski zewnętrzne i powerbanki.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym w konkursie!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przesłane fotografie.

Dostarczyliście Państwo wielu pozytywnych emocji.

 

190916031417.jpg

FESTYN SamoRządowe Przygody z Nauką w Jarnutach

sie 26, 2021
Czytaj więcej

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

sie 02, 2021
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

wrz 09, 2021
Czytaj więcej

Premier RP Mateusz Morawiecki w Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich w Drozdowie

sie 10, 2021
Czytaj więcej