Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Po raz 32. wręczono Nagrody i Medale im. Zygmunta Glogera

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-27 08:38 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura, powiat,
W dniu 24 września 2021 r. Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wzięła udział w uroczystej gali XXXII. edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera
24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska z laureatami XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; na zdjęciu od lewej: dr hab. Dionizjusz Czubala, dr hab. prof. UP Hubert Chudzio, Małgorzata Jaszczoł, dr Elżbieta Ciborska, Wawrzyniec Kłosiński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, prof. dr hab. Ludwik Malinowski, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska z laureatami XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; na zdjęciu od lewej: dr hab. Dionizjusz Czubala, dr hab. prof. UP Hubert Chudzio, Małgorzata Jaszczoł, dr Elżbieta Ciborska, Wawrzyniec Kłosiński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, prof. dr hab. Ludwik Malinowski, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek

22
24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; sesja naukowa KULTURA WOBEC KRYZYSU Polska i świat; Natalia Jankowska ze Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; dr hab. Dionizjusz Czubala z nagrodą I stopnia w XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręcza prof. dr hab. Ryszardowi Kaczmarkowi Medal II stopnia w XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; na zdjęciu od lewej: dr Elżbieta Ciborska, Wawrzyniec Kłosiński 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręcza dr Elżbiecie Ciborskiej Medal im. Zygmunta Glogera w XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; w imieniu Krzysztofa Chojnackiego wyróżnienie z rąk Wicestarosty Łomżyńskiego Marii Dziekońskiej odbiera Małgorzata Jaszczołt, kustosz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; dr hab. prof. UP Hubert Chudzio z wyróżnieniem w XXXII edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; prof. dr hab. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego podczas refleksji pokonkursowych 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Zastępca Dyrektora DIT PUW Juliusz Jakimowicz podczas odczytywania listu Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podczas wystąpienia 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Maestro Dariusza Łapińskiego 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Maestro Dariusza Łapińskiego 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera; Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Maestro Dariusza Łapińskiego oraz Prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży - prof. dr hab. Ludwik Malinowski 24.09.2021 r. XXXII edycja Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera

Prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży - prof. dr hab. Ludwik Malinowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska wręczyli Medale im. Zygmunta Glogera przyznane w XXXII edycji Konkursu. Pan Prezes podkreślił zasługi laureatów w tworzeniu kultury nie tylko w kraju, ale i za granicą, osobiste zaangażowanie oraz ich pracę społeczną, bez wsparcia zaplecza instytucjonalnego, opartą na własnych siłach.

Laureatem Nagrody I stopnia został dr hab. Dionizjusz Czubala - profesor Uniwersytetu Śląskiego. Regionalista badający początkowo grupy zawodowe na Śląsku, a potem zbierający wspomnienia wojenne mieszkańców, podania, opowieści, ostatecznie został pierwszym i długo jedynym w Polsce badaczem, który we współczesnej kulturze codziennej wyodrębnił legendę miejską.

Nagrodę II stopnia otrzymał prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Tychów, który poświęcił się trudnym sprawom Śląska i relacjom między grupami narodowościowymi go zamieszkującymi.

Natomiast Nagrodę III stopnia kapituła postanowiła przyznać w tym roku Wawrzyńcowi Kłosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, byłemu dziennikarzowi Polskiego Radia Białystok - doceniając jego długoletnie popularyzowanie ziemi łomżyńskiej i działalność redakcyjno-wydawniczą dotyczącą regionu. M.in. to za jego sprawą biblioteka wydawnictw regionalnych rokrocznie powiększa się o kolejne pozycje, bezcenne nie tylko dla historyków, ale też czytelników, lubiących zgłębiać przeszłość Łomży i jej okolic.

Wyróżnienia trafiły do Krzysztofa Chojnackiego łączącego pasje muzealnika i etnografa, dr Elżbiety Ciborskiej dokumentującej osiągnięcia wielu pokoleń młodzieży wiejskiej oraz do Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Doskonałego podsumowania dokonał prof. dr hab. Dariusz Rott, który stwierdził iż "Oni wszyscy realizują swoje marzenia, ale też czynią ten świat lepszym".

Wicestarosta Maria Dziekońska w imieniu Starosty Lecha Marka Szabłowskiego dziękując organizatorom wydarzenia za zaproszenie, podkreśliła jego wysoki poziom, natomiast laureatom gratulowała pasji z jaką badają wybrane pola kultury. Pani Wicestarosta w swoim wystąpieniu odniosła się do nagradzanych utytułowanych naukowców mówiąc, że ich praca może być inspiracją dla zwykłych czytelników, jak też kolejnych pokoleń badaczy, a wziąwszy pod uwagę fakt, że w auli jest dużo młodzieży oraz słowa przypisywane Januszowi Korczakowi, iż "nigdy nie wiemy, kogo spotykamy w dziecku", wyraziła nadzieję, że jest tutaj przyszły etnograf, który zechce kontynuować prace Kolberga i Glogera.

Zastępca Dyrektora DIT PUW Juliusz Jakimowicz odczytał list Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia skierowany do uczestników uroczystości.

Jak podkreślił prof. dr hab. Ludwik Malinowski tegoroczne wydarzenie otrzymało nową formułę, inną od dotychczasowych. Na zaproszenie Prezesa STOPKI do Łomży, nieodpłatnie, mimo wczesnych godzin przedpołudniowych, zawitała niezwykła orkiestra Politechniki Warszawskiej - The Engineers Band - pod batutą Maestro Dariusza Łapińskiego. Utalentowani muzycy dali w Centrum Kultury energetyczny koncert, który wywołał nie tylko ogromne owacje, ile przede wszystkim - pozytywne emocje. Jak podkreślił z uśmiechem prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak - wykładowca Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - obecny na konferencji - członkowie orkiestry dowodzą, że kultura studencka ma się dobrze.

Przypomnijmy, że Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera została ustanowiona w 1983 roku w Łomży. Pomysłodawcą nagród był Stanisław Zagórski, twórca, pierwszy prezes Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA w Łomży, które obecnie nosi jego imię. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego. Przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń. Wśród laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Andrzej Strumiłło, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides; instytucje działające na terenie Polski i za granicą.

Tegorocznej gali, podczas której przyznano nagrody towarzyszyła sesja naukowa Kultura wobec kryzysu.

Gratulujemy organizatorom i laureatom!

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej