Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-09 07:59 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Trwa nabór wniosków na Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022
Zdjęcie

1

Nabór prowadzony jest na podstawie uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 4397 i 5229), określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest formą realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Stypendium może być przyznane w następujących obszarach edukacji:

1) naukowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  • uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
  • zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim /ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty na zasadach innych niż w punkcie 1 lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

 

2) sportowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidualnych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów,
  • zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów.

 

3) artystyczne – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

  • zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
  • zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

 

Kandydatów do stypendium ma prawo zgłosić rodzic lub opiekun prawny.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Adres e-mail Starostwa Powiatowego w Łomży, który widnieje w klauzuli informacyjnej we wniosku o stypendium uległ zmianie. Aktualny adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

Zapraszamy do składania wniosków.

Starosta Łomżyński

Lech Marek Szabłowski

190916031417.jpg

Zaproszenie na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża’’

gru 07, 2021
Czytaj więcej

XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego o Mistrzostwo Łomży już za nami!

wrz 27, 2021
Czytaj więcej

Pierwsza Dama Agata Kornhauser - Duda wzięła udział w podsumowaniu projektu "SamoRządowe przygody z nauką"

paź 01, 2021
Czytaj więcej

Spektakl historyczny "Ostatni schron Góry Strękowej"

wrz 17, 2021
Czytaj więcej