Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Poprawiamy bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych na terenie Powiatu Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2021-07-29 08:29 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | powiat,
Powiat Łomżyński otrzymał w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura dofinansowanie w wysokości 3.536.800,00 zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych!
Zdjęcie

1

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Programu Bezpieczna Infrastruktura, będącego częścią Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W województwie podlaskim dofinansowanie otrzymało 109 inwestycji: 77 powiatowych i 32 gminne na łączną kwotę ponad 20,5 mln zł. 

Powiat Łomżyński zrealizuje aż 9 projektów, z 10 o które się ubiegał. Dzięki otrzymanym środkom będziemy mogli zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym zakresie - zostanie zbudowanych lub przebudowanych 26 przejść dla pieszych. Należą do nich:

1. Przebudowa 4 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Jedwabne (ul. Mickiewicza) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej i innych obiektów użyteczności publicznej na drodze powiatowej nr 1925B. Obecnie mieszkańcy w tym obszarze poruszają się niedostosowanym do obecnych przepisów prawnych, ciągiem pieszym, tylko z częściowym oznakowaniem. Projekt zakłada:

 • przebudowę 2 istniejących przejść w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 1961 B,
 • przebudowę 2 przejść w obrębie skrzyżowania z droga gminną,
 • wykonanie oznaczeń poziomych P-10, linii segregacyjnych i azylu dla pieszych,
 • wykonanie doświetlonego wyniesionego przejścia bezpośrednio przy budynku szkoły,
 • wykonanie niezbędnych oznaczeń,
 • przebudowę istniejącej zatoki autobusowej,
 • częściowy remont ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • remont istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 5,5 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej.

Wartość inwestycji to 322.000,00 zł.

2. Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Jarnuty (gm. Łomża) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej na drodze powiatowej nr 1947B i 1948B. Mieszkańcy, w tym młodzież szkolna ze względu na brak wydzielonych przejść jest zmuszona do poruszania się wąskim poboczem gruntowym w obrębie jezdni. Ponadto brakuje krawężników oddzielających pobocze od jezdni, co stwarza duże zagrożenia dla mieszkańców. Projekt zakłada:

 • budowę wyniesionego przejścia poprzez wykonanie oznakowania poziomego P-10 oraz linii segregacyjnych,
 • wykonanie oznaczeń,
 • budowę ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • remont istniejącej nawierzchni, stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej.

Wartość inwestycji to 222.000,00 zł.

3. Przebudowa i budowa 4 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Pniewo (gm. Łomża) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej na drodze powiatowej nr 1937B. Obecnie ze względu na brak wydzielonych przejść dla pieszych mieszkańcy muszą poruszać się bezpośrednio po jezdni. Projekt zakłada:

 • budowę 4 przejść (w tym jedno z azylem) z wykonaniem oznakowania poziomego P-10 oraz linii segregacyjnych,
 • wykonanie oznaczeń,
 • budowę odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę skrzyżowania oraz istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 m.

Wartość inwestycji to 1.042.000,00 zł.

4. Przebudowa i budowa 4 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Drozdowo (gm. Piątnica) na drodze powiatowej nr 1934B. Obecnie ruch pieszy odbywa się tu w znacznej części jezdnią ze względu na brak chodnika i będące w złym stanie technicznym pobocza. Projekt zakłada:

 • przebudowę istniejących przejść, w tym budowę jednego z azylem, dwóch przejść na wyniesionym skrzyżowaniu oraz przejścia z oznakowaniem poziomym,
 • budowę 3 nowych przejść,
 • budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wymiana barierek),
 • wykonanie oznaczeń,
 • częściowy remont ciągu pieszego o szer. 2 m. oraz remont zatoki parkingowej m.in. dla autobusów dowożących dzieci do szkoły,
 • remont istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 -7 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej.

Wartość inwestycji to 822.000,00 zł.

5. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Olszyny (gm. Piątnica) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej i innych obiektów użyteczności publicznej (m.in.: obiekt sakralny, świetlica, budynek OSP) na drodze powiatowej nr 1934B i 1962B. Ze względu na brak wydzielonych przejść dla pieszych mieszkańcy są zmuszeni poruszać się bezpośrednio po jezdni a brak wydzielonego ciągu pieszego sprawia, że trzeba poruszać się poboczem gruntowym w obrębie jezdni. Projekt zakłada:

 • budowę 3 wyniesionych przejść, wykonanie oznakowania i linii segregacyjnych oraz wyniesionego skrzyżowania,
 • budowę przejścia wyniesionego, oznakowania i linii segregacyjnych przy budynku szkoły,
 • wykonanie niezbędnych oznaczeń,
 • budowę ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • budowę kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji to 427.000,00 zł.

6. Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Wagi (gm. Przytuły) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej na drodze powiatowej nr 1834B. Brak wydzielonych ciągów pieszych zmusza mieszkańców do poruszania się poboczem gruntowym w obrębie jezdni, na które dodatkowo w okresie wiosenno-jesiennym po intensywnych opadach deszczu zalegają wody opadowe. Projekt zakłada:

 • budowę wyniesionego przejścia, wykonanie oznakowania poziomego P-10 oraz linii segregacyjnych,
 • wykonanie niezbędnych oznaczeń,
 • budowę ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • remont istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej.

Wartość inwestycji to 222.000,00 zł.

7. Przebudowa 3 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Szczepankowo (gm. Śniadowo) w bezpośredniej okolicy Szkoły Podstawowej i innych obiektów użyteczności publicznej (m.in. budynek OSP, wiata przystankowa czy kościół parafialny) na drodze powiatowej nr 1946B. Projekt zakłada m.in:

 • przebudowę istniejącego przejścia poprzez wykonanie wyniesionego doświetlonego przejścia, oznakowanie poziome P-10 oraz wykonanie linii segregacyjnych,
 • budowę 2 przejść oraz oznakowania poziomego grubowarstwowego w obrębie zatoki autobusowej w obrębie szkoły,
 • remont ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • remont istniejącej zatoki autobusowej,
 • budowę odwodnienia – kanalizacji deszczowej,
 • remont istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6,5-7 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej.

Wartość inwestycji to 522.000,00 zł.

8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejść w miejscowości Śniadowo (ul. Łomżyńska i Kolejowa). Droga 2110B jest jedną z głównych ulic w Śniadowie umożliwiającą dojazd do głównego ciągu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 677. Łączy się również kilkoma drogami gminnymi, w obrębie których znajdują się podmioty gospodarcze, w tym jeden z największych w regionie zakładów pracy PREFBET oraz szkoła podstawowa. W obecnym stanie skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne ze względu na duże natężenie ruchu. Projekt zakłada:

 • budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej 2110B z lokalnymi drogami gminnymi,
 • budowę w obrębie ronda 2 nowych przejść wraz z azylami dla pieszych oraz 2 zwykłych przejść,
 • wykonanie niezbędnych oznaczeń,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • remont istniejącej nawierzchni stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej i wiążącej.

Wartość inwestycji to 622.000,00 zł.

Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w okresie grudzień 2021 - listopad 2022 r.

Wysokość dofinansowania ze środków z Funduszu jest uzależniona od dochodów jednostki samorządu terytorialnego - im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie może wynieść aż do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

9. Budowa przejścia dla pieszych wraz z obszarem dojścia do przejścia w miejscowości Rutki (gm. Wizna) w bezpośredniej lokalizacji Szkoły Podstawowej na drodze powiatowej nr 1963B. Obecnie dzieci idące do szkoły zmuszone są do poruszania się poboczem gruntowym w obrębie jezdni. Projekt zakłada:

 • budowę wyniesionego przejścia poprzez wykonanie oznakowania poziomego P-10 oraz linii segregacyjnych,
 • wykonanie oznaczeń,
 • budowę ciągu pieszego o szer. 2 m.,
 • remont istniejącej nawierzchni, stanowiącej dojście do przejścia o szer. 6 m. poprzez wykonanie z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej oraz warstwy wiążącej.

Wartość inwestycji to 222.000,00 zł.

Wartość naszych projektów wyniesie 4.463.000,00 zł, z czego 80% stanowić będzie dofinansowanie z RFRD, co stanowi kwotę 3.536.800,00 zł. 

Powiat Łomżyński pozyskał 17% całej puli dofinansowania przyznanej dla samorządów lokalnych województwa podlaskiego w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura!

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Stanowisko Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1900B w miejscowości Czarnocin, gmina Piątnica

gru 05, 2023
Czytaj więcej

Gala wręczenia Nagród i Stypendiów Starosty Łomżyńskiego

gru 08, 2023
Czytaj więcej