Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Lech Marek Szabłowski odebrał Złoty Krzyż Zasługi z rąk Prezydenta RP

DATA PUBLIKACJI: 2021-06-01 10:48 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starosta Łomżyński znalazł się w gronie osób zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
31.05.2021 r.,Warszawa; Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim; na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznacza Złotym Krzyżem Zasługi Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego

31.05.2021 r.,Warszawa; Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim; na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznacza Złotym Krzyżem Zasługi Starostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego

6
31.05.2021 r.,Warszawa; Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim; na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda gratuluje Staroście Łomżyńskiemu Lechowi Markowi Szabłowskiemu 31.05.2021 r.,Warszawa; Dzień Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim; na zdjęciu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Agnieszka Kądeja

W poniedziałek 31 maja 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył osobiście odznaczenia państwowe dla 50 osób zasłużonych w działaności samorządowej i społecznej. Wśród odnaczonych znalazł się Starosta Łomżyński - Lech Marek Szabłowski.

Prezydent RP Andrzej Duda w swoim wystąpieniu powiedział do zgromadzonych: "(...) Z całego serca dziękuję Państwu za służbę dla Rzeczypospolitej i dla swoich społeczności lokalnych oraz regionalnych. (...) Bo - rozwijając swoją Polskę lokalną, rozwijając swoją miejscowość, swoją gminę, swój powiat, swoje województwo - budujecie Państwo zarazem pomyślność całej Rzeczypospolitej. (...) Tak, dzisiaj Polska jest w coraz większym stopniu państwem rozwiniętym. Tak, dzisiaj Polska jest państwem absolutnie w coraz większym stopniu nowoczesnym w światowym tego słowa znaczeniu, i to w światowym według najwyższych światowych standardów. Z całego serca Państwu za to dziękuję, bo to jest ogromna Państwa zasługa. (...) Ale nie byłoby tego, gdyby nie mądrze realizowane inwestycje, gdyby nie pieczołowite dopilnowanie wykonawstwa, gdyby nie dobrze zaplanowany rozwój lokalny; nie byłoby tego, gdyby nie wielka zasługa radnych, właśnie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, zarządów województw, marszałków. (...)"

Złoty Krzyż Zasługi dla Pana Starosty Lecha Marka Szabłowskiego został nadany za wytężoną pracę na rzecz lokalnej społęczności, daleko przekraczjącą wykonywanie codziennych obowiązków. W treści uzasadnienia nadania odnaczenia podsumowano najważniejsze osiągnięcia Pana Starosty:

'"Z końcem bieżącej kadencji Lech Marek Szabłowski będzie obchodził 30-lecie pracy na rzecz samorządu terytorialnego i lokalnej społeczności. Wraz z ukończeniem studiów na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na Wydziale Budownictwa Lądowego, wrócił w rodzinne strony i związał swoje życie z pracą na rzecz innych.

W latach 1993-2006 sprawował urząd Wójta Gminy Śniadowo, będąc wybieranym na niego czterokrotnie. W 1995 r. był współinicjatorem założenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, który to przez szereg lat budował infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenie gmin należących do związku. W 2001 r., po wybudowaniu oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Śniadowie i Starym Ratowie, Gmina Śniadowo została nagrodzona za najlepiej zorganizowaną gospodarkę wodno-ściekową i za gospodarkę odpadami, będąc liderem w dbałości o ochronę środowiska wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W 2002 r. jako Wójt Gminy Śniadowo sprowadził z Syberii do Śniadowa w ramach repatriacji rodzinę, która mieszka i pracuje tam do dziś. W 2004 r. głosami swoich mieszkańców został finalistą ogólnopolskiego konkursu „WÓJT ROKU”, tym samym znalazł się wśród 10 najlepszych wójtów w kraju. Lech Marek Szabłowski był w 2003 r. współzałożycielem i pierwszym Prezesem prężnie działającego Klubu Sportowego Śniadowo, który posiada brązowy certyfikat PZPN, jako jeden z dwóch klubów sportowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego, skupiając ok. 80 zawodników.

Lech Marek Szabłowski związany jest z Powiatem Łomżyńskim od początku jego utworzenia – w latach 1998-2002 jako Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, w latach 2006-2010 – radny, 2011-2014 Starosta Łomżyński, 2014-2018 Wicestarosta Łomżyński, od 2018 r. Starosta Łomżyński. W 2014 r. odebrał nagrodę w konkursie „INNOWACYJNY SAMORZĄD”. W 2016 r. jako 1 z 3 członków Komitetu Założycielskiego utworzył Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS) skupiające pierwotnie 18 samorządów z Subregionu Łomżyńskiego. W latach 2016-2019 Członek Zarządu ŁFS, a od 2019 r. jednogłośnie wybrany na Prezesa ŁFS, skupiającego dziś 24 jst. ŁFS realizuje wielomilionowe projekty w zakresie edukacji, zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości. Członek Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży poprzedniej kadencji i obecnej - od 2019 r. Współorganizator konkursu dla najlepszych firm „Łomżyńskie Anioły Biznesu” oraz Międzynarodowego Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego. Przewodniczący Komitetów Społecznych m.in. fundacji tablicy upamiętniającej stacjonowanie i internowanie Legionów Piłsudskiego w Łomży (2012 r.), budowy pomnika Jana Pawła II w Śniadowie (2005 r.) oraz upamiętnień i sztandarów. Inicjator Nagród Starosty za promocję Powiatu Łomżyńskiego. Jest inicjatorem i organizatorem wielu inwestycji w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, środowiska. Pan Lech Marek Szabłowski – uczciwy, sumienny, zaangażowany, podejmujący perspektywiczne dalekosiężne działania, życzliwy."

Pan Starosta zadedykował Złoty Krzyż Zasługi wszystkim współpracownikom, którzy przez 28 lat Jego pracy wspierali Go w działaniach, które podejmował i byli źródłem pomysłów, które udało się zrealizować.

W uroczystości uczestniczyli Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP, wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Doradcami Prezydenta.

Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje!

190916031417.jpg

Zaproszenie na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o ,,Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Starosty Łomżyńskiego i Prezydenta Miasta Łomża’’

gru 07, 2021
Czytaj więcej

XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Sportowego o Mistrzostwo Łomży już za nami!

wrz 27, 2021
Czytaj więcej

Pierwsza Dama Agata Kornhauser - Duda wzięła udział w podsumowaniu projektu "SamoRządowe przygody z nauką"

paź 01, 2021
Czytaj więcej

Spektakl historyczny "Ostatni schron Góry Strękowej"

wrz 17, 2021
Czytaj więcej