Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Slajd

Plac Budowy pod remont drogi powiatowej Wizna – Jedwabne przekazany

DATA PUBLIKACJI: 2020-12-02 13:12 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 27 listopada 2020 r. W Wiźnie odbyło się oficjalne przekazanie placu budowy pod remont prawie 12 km drogi łączącej dwie gminy
Zdjęcie

11
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Przekazanie placu budowy pod realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz drogi powiatowej nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” kończy I etap starań czterech samorządów wszystkich szczebli, będąc przykładem doskonałej współpracy między gminą, powiatem i województwem, ale także administracją rządową.

Przekazania dokonał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, - Krzysztof Święcki dla przedstawicieli Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę w przetargu, w obecności władz Powiatu Łomżyńskiego - Starosty Łomżyńskiego - Lecha Marka Szabłowskiego, Wicestarosty Łomżyńskiego - Marii Dziekońskiej, członka Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Kazimierza Polkowksiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele zainteresowanych samorządów: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - Marek Olbryś, Burmistrz Jedwabnego - Adam Mariusz Niebrzydowski, Wójt Gminy Wizna - Mariusz Soliwoda oraz radni poszczególnych organów stanowiących: radny Sejmiku Województwa Podlaskiego - Piotr Modzelewski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego - Jan Kuczyński,  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego - WIesław Olszewski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - Mirosław Szymanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem - Andrzej Górski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem - Zbigniew Bagiński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wizna - Wiesław Kapelewski oraz radni i sołtysi z terenu objętego inwestycją.

Roboty będą wykonane w ciągu 2 lat - do 30.11.2022 r.

Koszt całości zadania wynosi 12.900.000,00 zł, z czego 2.500.000,00 zł stanowi dotacja Województwa Podlaskiego. Jest to ogromne wsparcie, za które jesteśmy wdzięczni zarówno organowi stanowiącemu sam orządu naszego wojwództwa - Sejmikowi Województwa Podlaskiego, jak i wykonawczemu - Zarządowi Województwa Podlaskiego, w imieniu którego umowę dotacyjną sygnowali Marszałek Artur Kosicki i Wicemarszałek Marek Olbryś, którego stałe zaangażowanie odczuwamy we wszystkich sprawach, które trafiają do UMWP.

Pozostała kwota - to dotacja z rządowego instrumentu, jakim jest Funduszu Dróg Samorządowych, środki finansowe Powiatu Łomżyńskiego, Gminy Jedwabne i Gminy Wizna.

190916031417.jpg

Akcja "Dokumentujemy STAN WOJENNY!"

maj 24, 2022
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2022/2023

cze 29, 2022
Czytaj więcej

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Łomży

cze 15, 2022
Czytaj więcej

Ogłaszamy II edycję konkursu - „PIĘKNY POWIAT ŁOMŻYŃSKI”

maj 26, 2022
Czytaj więcej