Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2013-01-18 12:02 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 17.01.2013r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja inaugurująca otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Łomży w ramach realizacji projektu: „NOWE OTWARCIE- Centrum Integracji Społecznej w Łomży”. Organizatorami konferencji była Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku (Lider projektu) oraz Starostwo Powiatowe w Łomży (Partner). W spotkaniu uczestniczyli min. beneficjenci projektu, przedstawiciele Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Łomży, Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych oraz media.
Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta Łomżyński

Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta Łomżyński

6
Michał Gaweł - Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Twórczości, Zdjęcie

Konferencję rozpoczął Pan Michał Gaweł - Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Twórczości, który krótko przedstawił historię powstania fundacji oraz zrealizowane działania. Następnie głos zabrał Pan Adam Krzysztof Sowa – Wicestarosta Łomżyński, który zaakcentował potrzebę realizacji projektu na ziemi łomżyńskiej ze względu na trudną sytuację na lokalnym rynku pracy a także przekazał życzenia sukcesów w realizacji celów zawodowych dla beneficjentów projektu.

W dalszej części wygłoszone zostały referaty dotyczące ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem Centrum Integracji Społecznej.

Pan Andrzej Surowiński - Kierownik Administracyjny Projektu przedstawił główne założenia projektu pt. „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży”.

Następnie Pan Marcin Kruhlej - Koordynator Centrum Integracji Społecznej Caritas Archidiecezji Białostockiej zobrazował przybyłym gościom funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej na przykładzie działającego Centrum w Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Pan Grzegorz Stachurski – doradca zawodowy, coach, w latach 2010-2012 dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Ełku przedstawił w jaki sposób CIS działa w procesie aktywizacji zawodowej.

Pani Jolanta  Żakiewicz – pracownik socjalny Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” w Białymstoku przedstawiła powiązania Centra Integracji Społecznej w systemie pomocy społecznej.

Na koniec swoje pozytywne spostrzeżenia związane z realizacją projektu wygłosił Pan Mieczysław Bieniek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz Pan Krzysztof Kozicki.

Projekt „NOWE OTWARCIE – Centrum Integracji Społecznej w Łomży” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej