Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
2°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nagroda i Medal im. Zygmunta Glogera dla Muzeum Przyrody w Drozdowie!

DATA PUBLIKACJI: 2019-10-10 14:57 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | kultura,
Muzeum Przyrody w Drozdowie otrzymało Nagrodę II stopnia w XXX edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Kapituła powołana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA w Łomży z przewodniczącym prof. Antonim Dudkiem uhonorowała drozdowską placówkę za „umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego”.
Laureat Nagrody II stopnia i Medalu im. Zygmunta Glogera - Muzeum Przyrody w Drozdowie; na zdjęciu: od lewej Barbara Turowska, Tomasz Szymański, Alicja Modzelewska, Marcin Rydzewski, Anna Archacka -  Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

Laureat Nagrody II stopnia i Medalu im. Zygmunta Glogera - Muzeum Przyrody w Drozdowie; na zdjęciu: od lewej Barbara Turowska, Tomasz Szymański, Alicja Modzelewska, Marcin Rydzewski, Anna Archacka - Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie

9
Na zdjęciu: Laureatka Nagrody III stopnia i Medalu im. Zygmunta Glogera - Dorota Sokołowska dziennikarka Polskiego Radia Białystok Uczestnicy XXX Sesji Glogerowskiej Uczestnicy XXX Sesji Glogerowskiej

XXX  Jubileuszowa Sesja Glogerowska, odbywająca się w dniach 8-9 października 2019 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży zgromadziła badaczy, naukowców i regionalistów  z całego kraju, a także parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, media,  ludzi kultury.

Spotkanie jubileuszowe prowadził prof. Ludwik Malinowski, prezes Stowarzyszenia Prasoznawczego STOPKA im. Stanisława Zagórskiego w Łomży. Prezes podkreślił, iż dorobek Stopki jest imponujący i Stowarzyszenie stara się godnie kontynuować dokonania Poprzednika - Redaktora Stanisława Zagórskiego.

Pierwszym punktem dwudniowego programu Sesji Glogerowskiej było uhonorowanie Laureatów Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera.

W tym roku Kapituła pod przewodnictwem prof. Antoniego Dudka przyznała nagrody i wyróżnienia, sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wymienionym niżej osobom i instytucjom:

  • Nagrodę I stopnia, medal i 15 tysięcy zł otrzymał dr hab. Aleksander Naumowa z Krakowa, slawista, literaturoznawca, paleoslawista i cerkiewista historyk kultury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universita' Ca' Foscari w Wenecji,
  • Nagrodę II stopnia, medal i 10 tysięcy zł otrzymało Muzeum Przyrody w Drozdowie za umiejętne łączenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego z ochroną dziedzictwa kulturowego.
  • Nagrodę III stopnia, medal i  8 tysięcy zł otrzymała Dorota Sokołowska z Białegostoku, dziennikarka Polskiego Radia Białystok za aktywną promocję czytelnictwa w mediach regionalnych.

Wyróżnienia wraz z medalami i kwotą  4 tysięcy zł  otrzymali:

Aleksandra Biniszewska z Kuklówki Radziejowickiej za stworzenie i prowadzenie placówki, upowszechniającej wiedzę o dziedzictwie kresowym - Muzeum Lwowa i Kresów w połączeniu ze skansenem; Ks. Stanisław Drąg z Radomia  za szkołę pisania ikon w Grabowie nad Pilicą i upowszechnianie ikonoznawstwa w kulturze polskiej; Magdalena Kalisz z Gdańska dostała wyróżnienie za aktywną animację kultury w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz i Elżbieta Suchocka z Supraśla - pedagog i twórczyni Teatru To i Owo, organizująca warsztaty dla nauczycieli za krzewienie wartości moralnych, patriotycznych i ideowych wśród młodzieży. Nagrody wręczył Przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W trakcie Jubileuszowej edycji konkursu Stopki wyróżniono za zasługi dla Województwa Podlaskiego Elżbietę Suchocką z Supraśla, pedagog i twórczynię Teatru To i Owo.

Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego nagrodzono: prof. Dariusza Rotta, autora kilkunastu książek monograficznych nt. średniowiecza i renesansu, angażującego się w prace kapituły i sesje Glogerowskie, Natalię Jankowską, filologa angielskiego, tłumaczkę Stopkowych publikacji i współorganizatorkę międzynarodowych plenerów plastycznych, Edytę Majewską, działaczkę Fundacji Stypendialnej Glogerianum i Związku Kurpiów, projektującą np. okładki publikacji. Odznaki przekazał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski.

Występujący w imieniu Kapituły Konkursu  historyk prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu  Śląskiego, gratulując m.in. powiedział: „Laureaci to ludzie nietuzinkowi, poświęcający czasami całe życie na badanie i zachowanie dziedzictwa. Nasza cywilizacja i kultura jest zapatrzona w to, co dziś i jutro, a nie to, co wczoraj, na przestrzeni wielu stuleci. Dlatego ze zdrową zazdrością patrzymy na działalność osób nagrodzonych i nominowanych, od wielu, wielu lat wzbogacających wiedzę o kulturze regionalnej, polskiej, słowiańskiej. Daliście nam Państwo zastrzyk bardzo dobrej energii.”

Starosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski przekazał wyrazy najwyższego uznania prof. Ludwikowi Malinowskiemu za dotychczasowe osiągnięcia Stopki i olbrzymią pracę związaną z „wydobywaniem” z przestrzeni kultury twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury i instytucji, którzy działając niekonwencjonalnie i bezinteresownie w swoich środowiskach, wpływają pobudzająco na „małe ojczyzny”, podtrzymują, pielęgnują, i rozwijają polskość. Pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym. Jednocześnie wyraził radość, że Nagrodę Glogera otrzymało Muzeum Przyrody w Drozdowie - instytucja kultury Powiatu Łomżyńskiego.

Wybrane dokonania Muzeum Przyrody - Laureata prestiżowej Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera:

Założone w roku 1984, w roku 2019 obchodzące jubileusz 35-lecia, Muzeum Przyrody w Drozdowie jest ważną instytucją na mapie nie tylko regionu, ale, jak można powiedzieć bez cienia przesady, naszego kraju. Dwór Lutosławskich, czyli siedziba wybitnego rodu ziemian, przemysłowców, twórców kultury i patriotów, niezwykle ważny zabytek, służy Polakom poprzez edukację przyrodniczą, historyczną i kulturalną, prowadzenie badań flory i fauny, gromadzenie zbiorów i działalność wydawniczą. W rodzinnym domu znakomitego XX-wiecznego kompozytora Witolda Lutosławskiego rozbrzmiewa muzyka, organizowane są koncerty plenerowe w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża i koncerty kameralne w salonie dworskim ( A. Archacka- Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie).

Przez dotychczasowe 35 lat istnienia Muzeum Przyrody w Drozdowie zrealizowało szereg działań wydawniczych, naukowych i popularyzatorskich. Jednym z przykładów są Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej – cykliczne zjazdy potomków rodzin ziemiańskich, podczas których są analizowane wybrane wątki historii elity ziemiańskiej w tym Lutosławskich. Wydawane są książki przedstawicieli tej rodziny, np. opublikowano po raz pierwszy „Metafizykę” filozofa Wincentego Lutosławskiego (książka, swoiste opus magnum myśliciela, nie mogła się ukazać w PRL z powodu cenzury), a także po 100 latach od pierwszego wydania opublikowano powieść żony filozofa – Sofii Casanovy Lutosławskiej pt. „Więcej niż miłość”. Z okazji 150. rocznicy urodzin tej hiszpańskiej poetki i pisarki zorganizowano konferencję naukową, która skupiła badaczy krajowych i gości z Hiszpanii. W 2013 roku – roku ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Witolda Lutosławskiego - odbyła się w Drozdowie międzynarodowa konferencja „Witold Lutosławski – portret rodzinny”, w której uczestniczyli najwybitniejsi znawcy twórczości Lutosławskiego z kraju i z zagranicy, m.in. z Australii, Anglii i Hiszpanii. 

Muzeum regularnie wydaje również książki historyczne poświęcone historii rodu, w ostatnim czasie: biografię księdza Kazimierza Lutosławskiego autorstwa Tomasza Szymańskiego oraz monografię „Koniec świata Lutosławskich” – obszerną sagę rodziny pióra Danuty i Aleksandra Wroniszewskich. Muzeum zgromadziło także obszerną „Bibliotekę Lutosławskich” – prawdopodobnie największy w kraju księgozbiór łączący w jedno książki i artykuły autorstwa przedstawicieli rodu z Drozdowa; pozycje jakie powstały na przestrzeni ostatnich stu kilkudziesięciu lat, aż do chwili obecnej, niekiedy unikatowe i rzadko dostępne. Zbiór jest pomocny naukowcom oraz studentom.

Muzeum Przyrody w Drozdowie zajmuje się badaniami botanicznymi i analizą stanu środowiska naturalnego. Organizuje konferencje naukowe poświęcone przyrodzie oraz wydaje publikacje edukacyjne na temat przyrody. Ważnym i ogólnopolskim cyklicznym wydarzeniem są Dni Akwarystyki W latach 2008-2018 odbyło się dziesięć edycji wydarzenia, które na dobre wpisało się w kalendarz najważniejszych krajowych imprez związanych z akwarystyką. Drozdowskie Dni Akwarystyki to spotkania akwarystów z różnych regionów Polski w celu wymiany wiedzy oraz doświadczeń, któremu towarzyszą konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli uczelni wyższych, czasowe wystawy akwarystyczne, prezentacje nowoczesnych technik i urządzeń używanych w akwarystyce oraz edukacyjne wycieczki terenowe i rejsy. Innym przykładem cyklicznego wydarzenia, które jest ważną inicjatywą w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej są Dni Ziół Narwiańskich - spotkania poświęcone znaczeniu i zastosowaniu wybranych ziół połączone z prelekcjami, pokazami przygotowania produktów ziołowych oraz degustacją potraw.

Prowadzona jest edukacja historyczna oraz przyrodnicza dzieci i młodzieży poprzez zajęcia oświatowe, wyprawy terenowe, lekcje i warsztaty. Muzeum udostępnia do zwiedzania stałe wystawy prezentujące przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz historię Drozdowa: „Salon dworski”, „Trofea łowieckie”, „Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej”, „Ptaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Ssaki Kotliny Biebrzańskiej”, „Łoś Król Bagien Biebrzańskich”, ekspozycję akwarystyczną „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” oraz wystawę „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”. W „dzikiej” części parku muzealnego przebiega ścieżka edukacyjna „Ostoja drozdowska" - drewniana kładka umożliwiająca spacer przez teren podmokłego lasu łęgowego.

Wystawy muzealne tworzące tematyczny ciąg „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej i Doliny Narwi” zostały wyróżnione w roku 1990 nagrodą Ministra Kultury na wydarzenie muzealne roku. W roku 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie zostało uhonorowane Medalem im. Wiktora Godlewskiego – ogólnopolską nagrodą przyznawaną za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym prestiżowego wyróżnienia.

Flaga z misji z Iraku w Powiecie Łomżyńskim

sty 31, 2023
Czytaj więcej

Blisko 16 mln złotych trafi do Powiatu Łomżyńskiego na nowe zadania drogowe

lut 08, 2023
Czytaj więcej

Powiększymy salon Dolnego Dworu w Drozdowie

mar 01, 2023
Czytaj więcej

Powiat Łomżyński dofinansował 13 zadań publicznych, które zgłosił do realizacji "trzeci sektor"

mar 01, 2023
Czytaj więcej