Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-4°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

JUBILEUSZ 20-LECIA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I WSPÓŁPRACY Z POWIATEM DINGOLFING – LANDAU

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-31 14:04 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | 20lat,
Obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Łomżyńskiego i jednocześnie 20-lecia współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing - Landau, które odbyły się w 27 maja 2019 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, były czasem podsumowań dotychczasowych działań, nadania państwowych odznaczeń, wręczenia podziękowań przez władze Powiatu, tytułów Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego oraz gratulacji, życzeń i wielu dobrych słów, pod adresem osób prowadzących Powiat Łomżyński i zasłużonych dla jego rozwoju.
Zdjęcie

26
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Uroczyste obchody Jubileuszu rozpoczęto Mszą dziękczynną w Katedrze Łomżyńskiej sprawowaną przez Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego oraz Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego i zaprzyjaźnionych z Powiatem duchownych. Następnie goście udali się do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży gdzie odbyły się dalsze punkty programu.

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli goście: Biskupi Łomżyńscy, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przedstawiciele jednostek i instytucji podległych i współpracujących, przedstawiciele  stowarzyszeń, przedsiębiorcy, pracownicy Starostwa. Obecne też były delegacje z partnerskiego bawarskiego powiatu Dingolfing - Landau na czele z Heinrich Trappem i  łotewskiego powiatu Daugavpils na czele z Wandą Kezika.

Wprowadzeniem w uroczystość był film o Powiecie Łomżyńskim, w którym udział wzięli m.in. starostowie i wicestarostowie wszystkich kadencji, dyrektorzy jednostek, przedsiębiorcy, mieszkańcy i młodzież. Została w nim pokazana nowoczesna infrastruktura i piękno przyrody naszego terenu.

Następnie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, po krótkim powitaniu przybyłych licznie gości, przedstawił historię i osiągniecia pięciu kadencji samorządu Powiatu Łomżyńskiego oraz podziękował za aktywność, zaufanie i współpracę. Starosta wyraził przekonanie, iż „Wspólnym naszym sukcesem: radnych, kadry kierowniczej jak i pracowników Starostwa oraz  jednostek organizacyjnych, wójtów, instytucji, służb, organizacji pozarządowych, są widziane gołym okiem zmiany na lepsze.Nigdy by się to nie udało, gdyby nie było  zaangażowania, pracy i wspólnej wiary w to,  że  możemy  wspólnie ten  Powiat zmieniać”.

Lech Marek Szabłowski przybliżył także dotychczasowe  osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych (obecność w  pierwszej 100 Powiatów - na 314 możliwych), polityce społecznej, ochronie zdrowia, współpracy z przenikającą się z samorządem  sferą  biznesu,  który realizuje działania na rzecz naszych mieszkańców. Podkreślił osiągnięcia w przestrzeni Kultury, która jest wizytówką  Powiatu Łomżyńskiego oraz znakomitą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspomniał o  najbardziej  uzdolnionych młodych mieszkańcach powiatu, utalentowanych artystycznie, sportowo, naukowo, których rozwój samorząd wspiera przyznając Stypendia Starosty, a także o wyjątkowych, kreatywnych 57 osobach uhonorowanych dorocznymi Nagrodami   Starosty w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, sportu i  działań społeczno-gospodarczych.

Starosta Łomżyński odniósł się także do współpracy międzynarodowej. Zaznaczył, iż „Powiat Łomżyński jako jeden z pierwszych powiatów w nowej strukturze administracyjnej kraju,  już w 1999 r. - 29 maja podpisał pierwsze porozumienie o współpracy z  niemieckim powiatem Dingolfing – Landau z Bawarii, a w 2002 roku z łotewskim powiatem Daugavpils …”. Uwypuklił  wspaniały klimat  współpracy z samorządami pochodzącymi z obu państw.

Pan Starosta życzył wszystkim, by nadchodzące lata były pomyślne dla wszystkich  zgromadzonych indywidualnie, dla ich rodzin, Powiatu, Łomży i Ojczyzny, by przyniosły  sukcesy i satysfakcję  w pracy i działalności dla dobra społeczności lokalnej, Powiatu.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej – I i III stopnia. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został nagrodzony: Starosta - Lech Marek Szabłowski, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego: główny specjalista - Elżbieta Antonina Gosk i radca prawny - Dariusz Ryszard Wąsowski, a Brązowym Medalem – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - Edyta Zawojska i Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Maciej Karwowski. W imieniu Prezydenta odznaczenia uhonorowanych dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Gratulujemy nagrodzonym, życząc by praca na rzecz Powiatu Łomżyńskiego była źródłem satysfakcji.

Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań w formie statuetek róż przez  Starostów Łomżyńskich dla sprzymierzeńców, współpracowników i przyjaciół samorządu, w tym: parlamentarzystów, rządowych i samorządowych przedstawicieli Województwa Podlaskiego, starostów, wicestarostów, radnych powiatowych – wszystkich kadencji, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, emerytowanych pracowników a także osób zasłużonych dla trwającej od 20 lat współpracy Powiatu Łomzyńskiego z Dingolfing - Landau.

Po podziękowaniach przyszła kolej na bardzo szczególne wyróżnienia – będące wyjątkowym sposobem docenienia przez samorząd Powiatu Łomżyńskiego wybitnych osobowości. Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego otrzymali: człowiek stanowiący dla nas mieszkańców Powiatu - synonim udanej współpracy międzynarodowej i niezwykle utalentowany artysta pochodzący z terenu naszego Powiatu.

Uhonorowani to:

  • Heinrich Trapp - Starosta bawarskiego Powiatu Dingolfing-Landau, z którym Powiat Łomżyński współpracuje od 1999 roku, będący inicjatorem zawartego partnerstwa,
  • prof. dr hab. Henryk Chyliński – artysta i mentor, wybitny polski grafik, malarz, wykładowca akademicki, warszawskiej ASP oraz  uczelni uniwersyteckich w Damaszku, Ankarze i Łodzi.

Sylwetki i dokonania  Honorowych Obywateli przedstawili w wygłoszonych laudacjach Starosta – Lech Marek Szabłowski  i Wicestarosta - Maria Dziekońska. Zgromadzonym jawił się obraz bardzo zdolnych, a zarazem ciepłych ludzi, obdarzonych niezwykłymi talentami. W auli zapanowała nieprzypadkowo - podniosła, a zarazem niezwykle wzruszająca atmosfera.

Zakończeniem obchodów były gratulacje, podziękowania i życzenia, przekazywane Starostom z uśmiechem, radością i dowcipem, które są świetną prognozą dla działań podejmowanych w obecnej kadencji.

O artystyczną oprawę całego wydarzenia, przygotowaną na bardzo wysokim poziomie, zadbali młodzi artyści związani z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży: tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” oraz Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT”, jak również wokaliści Studia Wokalnego.

Zwieńczeniem uroczystości był występ najmłodszej stypendystki Starosty Łomżyńskiego – skrzypaczki Ingi Wawrzynkowskiej - zdobywczyni szeregu nagród m.in.  I nagrody w  II Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe” w Poznaniu w 2018 r. wraz z akompaniującą Jej pianistką Ireną Wawrzynkowską. Oczarowała zgromadzonych szlachetną grą i głębią muzyki polskiej światowej sławy kompozytora i skrzypka Henryka Wieniawskiego.

Następnie odbył się międzynarodowy turniej strzelecki. Pierwsze miejsce zajęła Kristina Isate z Łotwy, drugie Josef Koch reprezentant Dingolfing - Landau a trzecie miejsce Peter Eisgruber - Rauscher także reprezentant Dingolfing - Landau.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach realizacji projektu pt. "Partnerstwo bez granic - 20 lecie Powiatu Łomżyńskiego i współpracy z powiatem Dingolfing - Landau".

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej