Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

JUBILEUSZ 20-LECIA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I WSPÓŁPRACY Z POWIATEM DINGOLFING – LANDAU

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-31 14:04 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
TAGI | 20lat,
Obchody jubileuszu 20-lecia istnienia Powiatu Łomżyńskiego i jednocześnie 20-lecia współpracy z partnerskim Powiatem Dingolfing - Landau, które odbyły się w 27 maja 2019 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, były czasem podsumowań dotychczasowych działań, nadania państwowych odznaczeń, wręczenia podziękowań przez władze Powiatu, tytułów Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego oraz gratulacji, życzeń i wielu dobrych słów, pod adresem osób prowadzących Powiat Łomżyński i zasłużonych dla jego rozwoju.
Zdjęcie

26
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Uroczyste obchody Jubileuszu rozpoczęto Mszą dziękczynną w Katedrze Łomżyńskiej sprawowaną przez Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego oraz Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego i zaprzyjaźnionych z Powiatem duchownych. Następnie goście udali się do Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży gdzie odbyły się dalsze punkty programu.

W uroczystości wzięli udział licznie przybyli goście: Biskupi Łomżyńscy, parlamentarzyści, władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, przedstawiciele jednostek i instytucji podległych i współpracujących, przedstawiciele  stowarzyszeń, przedsiębiorcy, pracownicy Starostwa. Obecne też były delegacje z partnerskiego bawarskiego powiatu Dingolfing - Landau na czele z Heinrich Trappem i  łotewskiego powiatu Daugavpils na czele z Wandą Kezika.

Wprowadzeniem w uroczystość był film o Powiecie Łomżyńskim, w którym udział wzięli m.in. starostowie i wicestarostowie wszystkich kadencji, dyrektorzy jednostek, przedsiębiorcy, mieszkańcy i młodzież. Została w nim pokazana nowoczesna infrastruktura i piękno przyrody naszego terenu.

Następnie Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, po krótkim powitaniu przybyłych licznie gości, przedstawił historię i osiągniecia pięciu kadencji samorządu Powiatu Łomżyńskiego oraz podziękował za aktywność, zaufanie i współpracę. Starosta wyraził przekonanie, iż „Wspólnym naszym sukcesem: radnych, kadry kierowniczej jak i pracowników Starostwa oraz  jednostek organizacyjnych, wójtów, instytucji, służb, organizacji pozarządowych, są widziane gołym okiem zmiany na lepsze.Nigdy by się to nie udało, gdyby nie było  zaangażowania, pracy i wspólnej wiary w to,  że  możemy  wspólnie ten  Powiat zmieniać”.

Lech Marek Szabłowski przybliżył także dotychczasowe  osiągnięcia w pozyskiwaniu środków unijnych (obecność w  pierwszej 100 Powiatów - na 314 możliwych), polityce społecznej, ochronie zdrowia, współpracy z przenikającą się z samorządem  sferą  biznesu,  który realizuje działania na rzecz naszych mieszkańców. Podkreślił osiągnięcia w przestrzeni Kultury, która jest wizytówką  Powiatu Łomżyńskiego oraz znakomitą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wspomniał o  najbardziej  uzdolnionych młodych mieszkańcach powiatu, utalentowanych artystycznie, sportowo, naukowo, których rozwój samorząd wspiera przyznając Stypendia Starosty, a także o wyjątkowych, kreatywnych 57 osobach uhonorowanych dorocznymi Nagrodami   Starosty w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury, sportu i  działań społeczno-gospodarczych.

Starosta Łomżyński odniósł się także do współpracy międzynarodowej. Zaznaczył, iż „Powiat Łomżyński jako jeden z pierwszych powiatów w nowej strukturze administracyjnej kraju,  już w 1999 r. - 29 maja podpisał pierwsze porozumienie o współpracy z  niemieckim powiatem Dingolfing – Landau z Bawarii, a w 2002 roku z łotewskim powiatem Daugavpils …”. Uwypuklił  wspaniały klimat  współpracy z samorządami pochodzącymi z obu państw.

Pan Starosta życzył wszystkim, by nadchodzące lata były pomyślne dla wszystkich  zgromadzonych indywidualnie, dla ich rodzin, Powiatu, Łomży i Ojczyzny, by przyniosły  sukcesy i satysfakcję  w pracy i działalności dla dobra społeczności lokalnej, Powiatu.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej – I i III stopnia. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę został nagrodzony: Starosta - Lech Marek Szabłowski, oraz pracownicy Starostwa Powiatowego: główny specjalista - Elżbieta Antonina Gosk i radca prawny - Dariusz Ryszard Wąsowski, a Brązowym Medalem – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji - Edyta Zawojska i Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Maciej Karwowski. W imieniu Prezydenta odznaczenia uhonorowanych dokonał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Gratulujemy nagrodzonym, życząc by praca na rzecz Powiatu Łomżyńskiego była źródłem satysfakcji.

Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań w formie statuetek róż przez  Starostów Łomżyńskich dla sprzymierzeńców, współpracowników i przyjaciół samorządu, w tym: parlamentarzystów, rządowych i samorządowych przedstawicieli Województwa Podlaskiego, starostów, wicestarostów, radnych powiatowych – wszystkich kadencji, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, emerytowanych pracowników a także osób zasłużonych dla trwającej od 20 lat współpracy Powiatu Łomzyńskiego z Dingolfing - Landau.

Po podziękowaniach przyszła kolej na bardzo szczególne wyróżnienia – będące wyjątkowym sposobem docenienia przez samorząd Powiatu Łomżyńskiego wybitnych osobowości. Tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego otrzymali: człowiek stanowiący dla nas mieszkańców Powiatu - synonim udanej współpracy międzynarodowej i niezwykle utalentowany artysta pochodzący z terenu naszego Powiatu.

Uhonorowani to:

  • Heinrich Trapp - Starosta bawarskiego Powiatu Dingolfing-Landau, z którym Powiat Łomżyński współpracuje od 1999 roku, będący inicjatorem zawartego partnerstwa,
  • prof. dr hab. Henryk Chyliński – artysta i mentor, wybitny polski grafik, malarz, wykładowca akademicki, warszawskiej ASP oraz  uczelni uniwersyteckich w Damaszku, Ankarze i Łodzi.

Sylwetki i dokonania  Honorowych Obywateli przedstawili w wygłoszonych laudacjach Starosta – Lech Marek Szabłowski  i Wicestarosta - Maria Dziekońska. Zgromadzonym jawił się obraz bardzo zdolnych, a zarazem ciepłych ludzi, obdarzonych niezwykłymi talentami. W auli zapanowała nieprzypadkowo - podniosła, a zarazem niezwykle wzruszająca atmosfera.

Zakończeniem obchodów były gratulacje, podziękowania i życzenia, przekazywane Starostom z uśmiechem, radością i dowcipem, które są świetną prognozą dla działań podejmowanych w obecnej kadencji.

O artystyczną oprawę całego wydarzenia, przygotowaną na bardzo wysokim poziomie, zadbali młodzi artyści związani z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży: tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża” oraz Klubu Tańca Towarzyskiego „AKAT”, jak również wokaliści Studia Wokalnego.

Zwieńczeniem uroczystości był występ najmłodszej stypendystki Starosty Łomżyńskiego – skrzypaczki Ingi Wawrzynkowskiej - zdobywczyni szeregu nagród m.in.  I nagrody w  II Ogólnopolskim Konkursie „Talenty Skrzypcowe” w Poznaniu w 2018 r. wraz z akompaniującą Jej pianistką Ireną Wawrzynkowską. Oczarowała zgromadzonych szlachetną grą i głębią muzyki polskiej światowej sławy kompozytora i skrzypka Henryka Wieniawskiego.

Następnie odbył się międzynarodowy turniej strzelecki. Pierwsze miejsce zajęła Kristina Isate z Łotwy, drugie Josef Koch reprezentant Dingolfing - Landau a trzecie miejsce Peter Eisgruber - Rauscher także reprezentant Dingolfing - Landau.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w ramach realizacji projektu pt. "Partnerstwo bez granic - 20 lecie Powiatu Łomżyńskiego i współpracy z powiatem Dingolfing - Landau".

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej