Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
14°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

DATA PUBLIKACJI: 2012-11-26 14:47 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniu 22 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się pod przewodnictwem Starosty Lecha Marka Szabłowskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział między innymi wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży, które czynnie uczestniczą w pracach Zespołu.
Zdjęcie

4
                         Na posiedzeniu omówiono między innymi stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim, działania podejmowane na rzecz ludzi bezdomnych i osób starszych samotnie mieszkających z związku ze zbliżającym się okresem zimowym i topień przygotowania samorządów gminnych, służb, inspekcji i straży powiatowych do zbliżającego się okresu zimowego, „Akcja ZIMA 2012/2013” oraz dokonano oceny stanu przygotowania gmin do prowadzenia ewentualnej akcji przeciwpowodziowych na administrowanym terenie.

                   W ocenie zebranych stan bezpieczeństwa w powiecie łomżyńskim uległ znacznej poprawie, nastąpił spadek tzw. czynów karalnych społecznie uciążliwych. Przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu łomżyńskiego stwierdzili, że na ich terenie nie ma osób bezdomnych , niemniej jednak służby gminne są w pełni przegotowane na udzielanie wszelkiej doraźnej pomocy wszystkim potrzebującym. Ocenie poddano również stan przygotowania służb i inspekcji oraz poszczególnych gmin do prowadzenia akcji zimowej w przypadku wystąpienia niespodziewanej śliskości dróg oraz intensywnych opadów śniegu. Gminy są wyposażone w sprzęt do odśnieżania oraz zgromadziły zapasy pisku. W ocenie zebranych powódź w powiecie łomżyńskim nie wystąpi, jedynie są możliwej jedynie lokalne podtopienia. Niemniej jednak służby gminne są w pełni przygotowane do prowadzenia ewentualnych akcji ratowniczych.

                   Na zakończenie Starosta podsumowując posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ocenił, że stan przygotowania służb, inspekcji i straży powiatowych jest na wysokim poziomie i w przypadku wystąpienia zagrożenia podjęte zostaną wszystkie niezbędne czynności zmierzające do minimalizacji ich skutków.

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej