Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
23°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Rekrutacja do projektu "Moja edukacja, szansą na życie innych - edycja 3"

DATA PUBLIKACJI: 2012-09-03 13:40 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Starostwo Powiatowe w Łomży w okresie wrzesień - listopad 2012 realizuje projekt "Moja edukacja, szansą na życie innych - edycja 3" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zdjęcie

4

Projekt jest adresowany do członków/członkiń OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego , działających na obszarze Gminy Piątnica,  zobowiązanych pozyskać lub pogłębić kwalifikacje związane z tematyką ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych w tym w szczególności udzielania pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich jednostce ochrony zdrowia.W ramach projektu odbędzie się 66-godzinny kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakończony egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia. Planowany termin kursu to przełom października i listopada br. (soboty i niedziele- 8 dni) , miejsce-Łomża.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoś się do Biura Projektu i przekaż formularz rekrutacyjny do dnia 28.09.2012 osobiście, bądź drogą pocztową (liczy się data wpływu) bezpośrednio na adres:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
pok. 326 (Tel. 86 215-69-18)

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Złote Gody w Gminie Śniadowo

lut 18, 2024
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Kompleksowa restauracja ołtarza bocznego pw. św. Jakuba w kościele w Drozdowie - etap I”

lut 09, 2024
Czytaj więcej

Wręczenie Zaświadczeń o wyborze do Rady Powiatu Łomżyńskiego

kwi 18, 2024
Czytaj więcej