Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
8°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Spadek bezrobocia w maju

DATA PUBLIKACJI: 2012-06-04 11:52 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu maja 2012 roku wyniosła 6.276 osób, w tym w mieście Łomża 3.877 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.399 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 190 osób tj. o 2,9 %
Zdjęcie

1

 

W maju 2012 r. do PUP w Łomży zgłosiło 372 bezrobotnych, w tym 274 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 562 osoby bezrobotne. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 93 oferty pracy.

Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w maju 2012 r. związany jest m.in. z podjęciami pracy niesubsydiowanej przez bezrobotnych, kierowaniem osób bezrobotnych na aktywne formy oraz z nie potwierdzeniem gotowości do pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec maja 2012 roku wyniosła 14,5 %,
- dla miasta Łomży 16,4 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 12,3 %.


W końcu maja 2012 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.111 osób (w tym 1.070 kobiet) i była niższa o 42 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W maju 2012 r. zmniejszyła się o 63 osoby liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 855 osób (w tym 426 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu maja 2012 roku 14,2 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu maju 2012 r. pracę podjęło 304 bezrobotnych, tj. o 59 osoby mniej niż w ubiegłym miesiącu.

 

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 8 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 12 osób,

- udzielono 23 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 7 stanowisk pracy

- skierowano 24 osoby na staż zawodowy,

- skierowano 4 osoby na szkolenie,

- przyznano 31 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

Spotkanie Świąteczne w Powiecie Łomżyńskim

gru 20, 2023
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie konserwacji i restauracji nagrobka na cmentarzu parafialnym w Śniadowie”

sty 29, 2024
Czytaj więcej

Nowy Komendant Miejski Policji w Łomży

lut 15, 2024
Czytaj więcej

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska Gościem Dnia w Radio Nadzieja

sty 30, 2024
Czytaj więcej