BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 59/162/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 roku

2008-12-05 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 59/162/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Zespołu opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

Przejdź do wiadomości