BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XIII/69/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku

2007-12-29 09:48 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIII/69/07 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół, dla których powiat łomżyński jest organem prowadzącym.

Przejdź do wiadomości