BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na sukcesywny zakup i dostawę masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej) w ilości 40 Mg; grysu pochodzenia polodowcowego 8/11 w ilości 100 Mg z podziałem na części

2014-08-28 10:31 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup masy mineralno-asfaltowej na zimno (workowanej) w ilości 40 Mg oraz grysu pochodzenia polodowcowego o frakcji 8/11 w ilości 100 Mg z podziałem na części

Przejdź do wiadomości