BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

2014-08-22 08:59 - Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Przejdź do wiadomości