BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 69/321/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku

2021-01-11 15:02 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 69/321/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku.

Przejdź do wiadomości