BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Łomzyńskiego z dnia 14 lipca 2014 roku

2014-08-12 11:34 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Łomzyńskiego z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie: wyznaczenia sposobu, terminu i miejsca posiedzeń narad koordynacyjnych do uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży.

Przejdź do wiadomości