BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 06 lutego 2014

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2014

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 21 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 24

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 24 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25 - [Wszystkie zmiany]

Grupy półfinałowe - Gimnazja

Dodanie nowej wiadomości: Grupy półfinałowe - Gimnazja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2014

Wiadomości

Oferta w trybie pozakonkursowym

Dodanie nowej wiadomości: Oferta w trybie pozakonkursowym - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży za rok 2013

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury za rok 2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2014

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej nr 17

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej nr 17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 85 - [Wszystkie zmiany]

Oferty w trybie pozakonkursowym

Dodanie nowej wiadomości: Oferty w trybie pozakonkursowym - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2014

Wiadomości

Oferta w trybie pozakonkursowym

Dodanie nowej wiadomości: Oferta w trybie pozakonkursowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2014

Wiadomości

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2013 roku (01.07.2013r. – 31.12.2013r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2013 roku (01.07.2013r. – 31.12.2013r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2014

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 86

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 86 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Turniej szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Turniej szachowy - [Wszystkie zmiany]

Turniej szachowy

Dodanie nowej wiadomości: Turniej szachowy - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2014

Wiadomości

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 25 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 85/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 lutego 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 85/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 lutego 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lutego 2014

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2014

Wiadomości

Sukcesywny zakup materiałów drogowych z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km

Dodanie nowej wiadomości: Sukcesywny zakup materiałów drogowych z dowozem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj.: teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian