BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Andrzej Rogiński Wiceprzewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku
4 Andrzej Żmuda
5 Anna Gubik
6 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
8 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
9 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
10 Bogusław Popkowski inspektor
11 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
12 Ewa Jarzyło Naczelnik Wydziału
13 Ewelina Wszeborowska Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
14 Grzegorz Gutowski nauczyciel
15 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
16 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
17 Justyna Chmielewska Podinspektor
18 Justyna Kaczmarczyk Główny specjalista
19 Justyna Olbryś
20 Karolina Chaberek
21 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
22 Konserwator strony
23 Krystyna Gosiewska
24 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
25 Maciej Karwowski Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN
26 Marcin Pieńkowski Główny specjalista
27 Marcin Rydzewski asystent muzealny
28 Marek Raszczyk starszy inspektor
29 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
30 Mariusz Kozikowski
31 Marta Piekarska specjalista
32 Marzena Nieciecka referent
33 Monika Domurat Główny Specjalista
34 Monika Szumowska referent
35 Monika Tarcicka Podinspektor
36 Natalia Chudy inspektor
37 Patrycja Chrzanowska
38 Paulina Gałązka Podinspektor
39 Renata Wierzba Główny Specjalista
40 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
41 Wiesława Borawska Główny Specjalista
42 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
43 Zdzisław Dobrowolski