Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
11°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-08 10:22 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
31 maja br mija termin ZGŁOSZENIA KANDYDATUR DO NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO, za rok 2017.

1

 

Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr XIX/89/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku  w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania określiła zasady przyznawania Nagrody Starosty Łomżyńskiego.

Nagroda została ustanowiona w celu: uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji godnych uznania, które wniosły trwały wkład w rozwój społeczno – gospodarczy, kulturowy powiatu łomżyńskiego lub związany z upowszechnianiem i osiągnięciami sportowymi.

Nagroda jest przyznana w trzech kategoriach:
Kultura”,
„Sport”,
„Inicjatywa społeczno - gospodarcza”,

Nagroda w kategorii „ KULTURA” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:
1) realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;
2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;
3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego;
4) ochronę dziedzictwa kultury;
5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno – kulturowych;
6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.
Nagroda w kategorii „SPORT” ” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:
1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;
2) szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;
3) organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo-rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat łomżyński poprzez sport.
Nagroda w kategorii „INICJTYWA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA” jest przyznawana za działalność społeczną,  w szczególności za:
1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;
2) podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;
3) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;
4) promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;
5) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym
oraz gospodarczą, w szczególności za:
1) wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;
2) wdrażanie nowych technologii;
3) współpracę ze szkołami zawodowymi;
4) budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez

zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
5) tworzenie miejsc pracy;
6) udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

Kandydatów do Nagrody Starosty  mają prawo zgłaszać: organy administracji publicznej, instytucje, organizacje pozarządowe, osób fizyczne - grupa w liczbie nie mniejszej niż 25 osób oraz osoby prawne. Nagroda może być również przyznana z inicjatywy własnej Starosty Łomżyńskiego.                                            Jeden podmiot może zgłosić do nagrody tylko jednego kandydata w danej kategorii.


Podstawą ubiegania się o Nagrodę Starosty  jest złożenie wniosku (do pobrania poniżej).

Wnioski, o których mowa w ust.1 , zawierające zgłoszenia kandydatur do Nagrody  należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży w terminie do 31 maja każdego roku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).


Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa REGULAMIN KONKURSU
„Nagroda Starosty Łomżyńskiego za  promocję powiatu” (do pobrania poniżej).

Zapraszamy do składania wniosków.

Załącznik Nr 1 – Regulamin Konkursu „ Nagroda Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”
Załącznik Nr 2 -Wniosek o przyznanie „ Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”,

Załącznik Nr 3Zgoda Kandydata do „ Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu” na zgłoszenie Jego kandydatury do Nagrody.

 

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Nie żyje Edward Łada Radny Powiatu Łomżyńskiego

cze 19, 2019
Czytaj więcej