Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
1°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd
Slajd

Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:

DATA PUBLIKACJI: 2012-03-22 11:28 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Salon Dworski

Salon Dworski

11
Zdjęcie
  • zwiedzanie wystaw muzealnych oraz ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” z przewodnikiem, indywidualne lub grupowe,
  • specjalne zajęcia oświatowe: lekcje muzealne z zakresu nauk przyrodniczych i historii, lekcje terenowe, zabawy edukacyjne dla młodzieży szkolnej,
  • organizacja spotkania przy ognisku dla wycieczek szkolnych z wykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przymuzealnym (w wiacie mieści się specjalne palenisko, stoły, ławki),
  • organizacja spotkań integracyjnych z wykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przymuzealnym,
  • organizacja konferencji, seminariów naukowych, spotkań biznesowych (istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji bądź seminarium w pomieszczeniach siedziby Muzeum),

 

Wystawy muzealne:


1. Salon Dworski - rodzinne pamiątki: portrety, zdjęcia, książki, fortepian, związane z zasłużoną dla Polski i ojczystej kultury rodziną Lutosławskich oraz Romanem Dmowskim, wystawione są w reprezentacyjnym salonie zabytkowego dworu.

2. Trofea Łowieckie - na ścianach obejrzeć można m.in. skóry (np. wilka, dzika, rysia) i poroża, przedstawione tak jak od wieków stanowiły ozdobę i powód do dumy w niejednym domu możnowładcy.

3. Szata Roślinna Kotliny Biebrzańskiej - plansze wystawowe pokazują strukturę i zasięg współcześnie istniejących torfowisk. Nad Biebrzą zachowana została charakterystyczna dla nizinnych rzek płynących naturalnym korytem strefowość poprzeczna i podłużna siedlisk i co za tym idzie zbiorowisk roślinnych.

4. Ptaki Kotliny Biebrzańskiej. Wystawa obejmuje ekspozycje:
a) ptaków gniazdujących przy brzegach rzek i starorzeczach, na terenach łąkowych, corocznie zalewanych wiosną, na terenach łąkowych poza strefą zalewów, na terenach zakrzaczonych torfowisk, podmokłych brzezinach, w olsach,
b) ptaków szponiastych, drapieżnych,
c) ptaków wodno-błotnych.

5. Ssaki Kotliny Biebrzańskiej - wystawa prezentuje bogactwo fauny terenu Bagien Biebrzańskich. Przedstawia także losy zwierząt żyjących w plejstocenie (przyczyny ich wymarcia) oraz sytuację ssaków w czasach współczesnych. Możemy zobaczyć mnóstwo eksponatów zwierząt (np. bóbr, wydra, jenot, gronostaj, norka, borsuk).

6. Łoś Król Bagien Biebrzańskich - wystawa poświęcona jest łosiowi - ssakowi, który jest symbolem Kotliny Biebrzańskiej. Na ekspozycji zgromadzono oprócz okazów łosia, bogatą kolekcję poroży.

7. Podwodny Świat Pięciu Kontynentów to największa w regionie wystawa akwarystyczna, którą tworzy 26 akwariów o pojemności do 500 litrów. Możemy zobaczyć ryby żyjące w jeziorach i rzekach Azji, Ameryki Południowej, Australii, Afryki i Europy.

Ścieżka edukacyjna "Ostoja Drozdowska" to kładka drewniana umożliwiająca spacer wśród dzikiej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli, charakterystycznych dla środowiska podmokłych lasów łęgowych, które można poznać dzięki "Ostoi". Ścieżka urozmaicona jest atrakcjami edukacyjnymi dla dzieci: puzzlami, stemplami i odlewami tropów zwierząt, udźwiękowioną tablicą "Ptasi Zegar" (usłyszeć możemy odgłosy ptaków).

Oferta lekcji muzealnych:

Tematyka:

1. Nasze nietoperze.
2. „Zabawa w tropicieli” (odszukiwanie całego drzewa na podstawie planszy z liśćmi oraz konkurs rozpoznawania gatunków drzew; miejsce: park przy Muzeum).
3. Życie owadów społecznych na przykładzie pszczoły miodnej.
4. Nocą w lesie.
5. Ptaki zimujące w Polsce.
6. Płazy - nasi kumkający przyjaciele.
7. Co żyje w stawie?
9. Ryby.
10. Sowy Polski.
11. Ks. Kazimierz Lutosławski - twórca krzyża harcerskiego.
12. Najwybitniejsi przedstawiciele rodziny Lutosławskich linii łomżyńskiej - charakterystyka.
13. Las - szczyt sukcesyjnych osiągnięć w przyrodzie (lekcja terenowa).
14. Storczyki Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
15. Poznaj pięć roślin leczniczych (lekcja terenowa).
16. Siedliskotwórcza rola naturalnej rzeki Narew.
17. Poznajemy najpospolitsze, małe zwierzęta biocenozy gleb.