Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Stanisławowi Marchewce ps. "Ryba"

DATA PUBLIKACJI: 2007-04-04 12:11 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
4 marca 2007 roku odbyły się uroczystości przy Szkole Podstawowej w Jeziorku gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą ppor. Stanisławowi Marchewce ps. "Ryba". Przy kamieniu upamiętniającym odbył się apel poległych, a na jego część oddano trzykrotną salwę honorową.
Zdjęcie

3
Wokół kamienia upamiętniającego podporucznika Marchewkę zebrało się około stu osób. Byli tu mieszkańcy Jeziorka, członkowie jego rodziny, byli też m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, senator Ludwik Zalewski, starosta łomżyński Krzysztof Kozicki i przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z profesorami Cezarym Kuklo i Jerzym Eislerem na czele.

W kościele parafialnym w Piątnicy odprawiona została Msza Świeta w intencji poległych za Ojczyznę.
Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów na grobie ppor. Stanisława Marchewki.

Patronat honorowy nad uroczystościami upamiętniającymi 50 rocznicę śmierci ppor. Stanisława Marchewki ps. "Ryba" objął prof. dr hab. Janusz Kurtyka - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz JE ks. bp dr Stanisław Stefanek - Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej.

Wystapienie Starosty Łomżyńskiego - Krzysztofa Kozickiego

Szanowni Państwo!
Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości!

Zgromadziliśmy się dzisiaj przed tablicą upamiętniającą postać Żołnierza antykomunistycznego podziemia na Ziemi Łomżyńskiej Stanisława Marchewki, pseudonim „Ryba”.

Pokolenie Polaków reprezentowane w osobie podporucznika było generacją tragiczną, na której skupił się dramat walki z okupantem niemieckim oraz dramat „wolności” niesionej na sowieckich bagnetach i instalowania się systemu komunistycznego.

Na gruzach kraju pokolenie to przystąpiło do nowej wojny, która miała znieść sowiecką okupację i przynieść pełną suwerenność. Nigdy nie nazwana - trwała „Wojna o Polskę”.
Sowiecki terror zawrócił do lasu zmęczonych latami walki żołnierzy AK i NSZ wyłapywanych teraz przez NKWD i UB.
Członkowie organizacji konspiracyjnych poakowskiego antykomunistycznego podziemia podjęli nierówną walkę z sowieckim okupantem oraz funkcjonariuszami władzy ludowej.
W konspiracji pozostawali nadal ci, którzy nienawidząc komuny, postanowili trwać nadal, bez względu na to, że ich walka była skazana na przegraną . Trwali do końca i tak jak ppor. Stanisław Marchewka ginęli z bronią w ręku.
W połowie lat 50-tych na Ziemi Łomżyńskiej zginęli niemal wszyscy działający czynnie w podziemiu , przeciwnicy systemu komunistycznego.

Szanowni Państwo!

Pamięć i przeszłość nas tworzą, tworzą jako Naród, tworzą i pomagają ustanowić ład w sobie.
Pamięć historyczna jest podstawowym elementem tożsamości narodowej.
Dziś w naszych „Małych Ojczyznach” gdzie zagospodarowujemy odzyskaną wolność i suwerenność owa pamięć historyczna jest najsilniejsza. To ona pozwoliła przetrwać trudny czas, to dzięki niej dążyliśmy do istnienia jako Naród, dążyliśmy do niepodległego bytu, do życia w duchu własnych przekonań narodowych i religijnych.

Ta pamięć sprawia, że tworzymy „łańcuch pokoleń” i czujemy się wspólnotą.

Nasz wielki Rodak Papież Jan Paweł II w dziele „Pamięć i tożsamość" powiedział: „Tak – ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być".

W dniu dzisiejszym, w sposób symboliczny pochylamy się nad wszystkimi naszymi rodakami, którzy walczyli o prawdziwie wolną i niepodległą Ojczyznę.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA ZABYTKI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM W 2023 ROKU

gru 14, 2023
Czytaj więcej