Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Sesja naukowa pt. "Działalność podporucznika "Ryby" na tle powojennej polityki władz komunistycznych"

DATA PUBLIKACJI: 2007-04-03 14:50 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 3 marca br. odbyły się uroczystości upamiętniające 50 rocznicę śmierci ppor. Stanisława Marchewki ps. „Ryba”. Sesja naukowa pt. Działalność podporucznika "Ryby" na tle powojennej polityki władz komunistycznych zorganizowana przez Instytut Pamięci Naukowej zgromadziła ok. 100 uczestników.
Zdjęcie

6
W referatach okolicznościowych naukowcy, badający podziemne zbrojne na tle władzy komunistycznej w latach 1944-1956 podjęli próbę przywrócenia prawdy zniekształconej propagandą ówczesnej władzy. Władze Polski Ludowej chciały nie tylko zabić żołnierzy Niepodległej, ale także pozbawić ich dobrego imienia i dobrej pamięci stwierdził m.in. prof. Cezary Kuklo Dyrektor białostockiego oddziału IPN.
Z dokumentów archiwalnych wynika, że Stanisław Marchewka pseudonim „Ryba” był ostatnim żołnierzem wolnej i niepodległej północno-wschodniej Polski.

Gospodarz konferencji – Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki podkreślił, iż sesja naukowa jest okazją przywrócenia ppor. Stanisławowi Marchewce należnego miejsca w historii kraju.

Podczas konferencji zaprezentowany został film"Żołnierze wyklęci" w reż. Adama Sikorskiego pokazujący walkę ostatnich żołnierzy niepodległej Polski z systemem komunistycznym m.in. mjr Taborkowskiego ps. „Bruzda” i St. Marchewki ps. „Ryba”.

W dyskusji kończącej sesję naukową czynnie uczestniczyli ostatni żyjący żołnierze „Niepodległej” wspominający cierpienie i walkę z ówczesnym aparatem władzy.

Wystapienie okolicznościowe Starosty - Krzysztofa Kozickiego

Dzisiejsza sesja naukowa i towarzysząca jej wystawa poświęcona jest organizacjom niepodległościowym, które podjęły na terenie łomżyńskiego nierówną walkę z sowieckim okupantem i systemem komunistycznym oraz żołnierzowi antykomunistycznego podziemia na Ziemi Łomżyńskiej podporucznikowi Stanisławowi Marchewce, pseudonim „Ryba”.

Organizatorem dzisiejszego wydarzenia jak i jutrzejszych uroczystości w Jeziorku i Piątnicy jest Instytut Pamięci Narodowej.

Dzisiejsza sesja jest kolejną - podejmowaną w ostatnich latach - próbą przywracania żołnierzom antykomunistycznego podziemia właściwego im miejsca w historii naszego kraju.

Docieranie do prawdy historycznej, która jest zasadniczym celem wszelkich działań tego typu, odbywa się na kanwie emocji i głębokich przeżyć. I chociaż od tamtych wydarzeń minęło już ponad 50 lat, są one wciąż żywe i bolesne.

Najważniejszy jest jednak cel nadrzędny, jakim jest zachowanie pamięci ,by przekazać ją następnym pokoleniom.

Archiwa peerelowskich służb specjalnych do których w tej chwili badacze mają coraz szerszy dostęp, pozwalają na coraz dokładniejsze odsłanianie powojennej historii Polski, historii regionów i naszych „Małych Ojczyzn”. Wśród nas obecni są dziś naukowcy zajmujący się tą problematyką.

Ziemia Łomżyńska to obszar szczególny. Społeczność Ziemi Łomżyńskiej wielokrotnie w dziejach dawała wyraz patriotyzmowi i ogromnemu przywiązaniu do wartości narodowych i chrześcijańskich.

Wpisały się w jej dzieje kolejne powstania, trwanie przy języku, religii ,narodowym obyczaju i kulturze, opór przeciwko niemieckiej okupacji.

Tutaj też opór przeciwko siłą narzuconemu porządkowi komunistycznemu był niezwykle silny i długi.

Nowe, skryte dotychczas za kurtyną milczenia informacje , pokazują jak wielu spośród mieszkańców łomżyńskiego nie potrafiło biernie czekać na zainstalowanie się systemu komunistycznego, pozwalają też poznać sylwetki i dzieje żołnierzy i dowódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego działającego na tym terenie.

Jednym z nich był podporucznik Stanisław Marchewka, najdłużej działający na Ziemi Łomżyńskiej oficer podziemia poakowskiego, który zginął z bronią w ręku 4 marca 1957 roku w Jeziorku. W 50 rocznicę śmierci, Jemu została poświęcona dzisiejsza Sesja.

Z myślą o przypominaniu i utrwalaniu historii naszych terenów – wydarzeń, miejsc i postaci, powiat łomżyński w najbliższym czasie utworzy stronę pn. „Zachować Pamięć”. Swoją pomoc w tym zakresie obiecał Pan dr Krzysztof Sychowicz.

Wszakże zachowanie pamięci oraz przekazanie jej młodym pokoleniom jest naszą powinnością i obowiązkiem.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH NA ZABYTKI W POWIECIE ŁOMŻYŃSKIM W 2023 ROKU

gru 14, 2023
Czytaj więcej