Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
24°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Imienna lista ofiar masowych egzekucji

DATA PUBLIKACJI: 2007-03-13 11:31 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Imienna lista ofiar masowych egzekucji
popełnionych przez okupantów hitlerowskich
na terenie powiatu łomżyńskiego.
Lista obejmuje jedynie Polaków (z uwagi na trudności w uzyskaniu odpowiedniej dokumentacji pominięto w niej ofiary innych narodowości jak Rosjanie, Ukraińcy, czy Żydzi),straconych wyłącznie w egzekucjach masowych, to jest takich, w których zginęło co najmniej 10 osób. Na Ziemi Łomżyńskiej ( obszar byłego województwa łomżyńskiego) hitlerowscy okupanci dokonali, w roku 1939 i latach 1941-1945, 62 egzekucji masowych w 43 miejscowościach. Straciło w nich życie łącznie ok. 15.000 osób. Liczba ta jest liczbą przybliżoną, ponieważ w wielu przypadkach natrafia się w dokumentach na określenia „kilkunastu”, „ kilkuset”, a nawet „ kilka tysięcy”. Spośród wszystkich ofiar tylko 1.499 znane są co najmniej z nazwiska, ale tylko 952 jest zweryfikowanych, a więc istnieje całkowita pewność co do tego kiedy i gdzie zginęli. Na podstawie zachowanych dokumentów a także innych źródeł udało się także ustalić niekiedy więcej informacji o ofiarach ( miejsce zamieszkania, zawód, stan rodzinny itp.).Niestety, większość ofiar – to ofiary bezimienne.

Podana tu lista jest jedynie częścią listy obejmującej wszystkie ofiary Ziemi Łomżyńskiej i wymienia tych, którzy zginęli w egzekucjach masowych na terenie obecnego powiatu łomżyńskiego, a więc w miejscowościach należących do gmin: Łomża, Jedwabne, Nowogród, Piątnica i Wizna.

Identyfikacja ofiar oparta została na wiarygodnych materiałach źródłowych, będących załącznikami do pracy Jerzego Smurzyńskiego pt. „Masowe zbrodnie hitlerowskie popełnione w 1939 r. i w latach 1941-1945 na Ziemi Łomżyńskiej”, przekazanej do Biblioteki IPN w Warszawie, za potwierdzeniem Nr AR/411/33/95 z dnia 18 stycznia 1996 roku.

Informacja dotycząca każdej z ofiar podaje, w miarę możliwości: Nazwisko, imię, datę urodzenia lub wiek, informacje dodatkowe ( ostatnie miejsce zamieszkania, powiązania rodzinne – były bowiem przypadki, że w egzekucji ginęły całe rodziny, zawód itp.), podstawę umieszczenia na liście (sygnaturę dokumentu), datę egzekucji i miejscowość.

Skróty przyjęte w tym opracowaniu:
AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie
AGK – Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
Rejestr – Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, GKBZH w Polsce, IPN w Warszawie – informacja wewnętrzna Nr 66/23
DW – dokument stanowiący wyłącznie załącznik do w/w pracy J. Smurzyńskiego ( np. ankiety własne, wspomnienia rodzin ofiar, akta urodzenia, dokumentu gminne itp.)

- Aniołkowska, pensjonariuszka domu starców z Pieniek Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipec 1942 r, Jeziorko
- Arkuszewska Maria, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwiec 1943 r, Jeziorko
-Bagiński Józef – jak wyżej
-Banach Janina, lat 37, nauczycielka, żona Pawła z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r, Sławiec
- Banach Teresa, lat 15, córka Pawła i Janiny – jak wyżej
- Banach Paweł, lat 38, nauczyciel – jak wyżej
-Barański Kazimierz, lat ok.70, emeryt, prac. umysłowy, AGK - SWWW-758, DW 9-14 – 15 lipca 1943 r Jeziorko
- Bąkowski Zygmunt, lat 40, rolnik, AGK - W-681 str. 3-5 – lipiec 1941 r . Giełczyn
- Bednarczyk Paulin, lat ok. 50, rolnik, AGK - W-646 t.I str.47-48 i W-646 t.II str.72-73 – 1 listopada 1943 r. Kałęczyn
- Bednarczyk Bronisława, lat 47, żona Paulina – jak wyżej
- Bednarczyk Teresa, lat 17, córka Paulina i Bronisławy – jak wyżej
- Bednarczyk Zofia, lat 11, córka – jak wyżej
- Bednarczyk Teodor, lat 14, syn – jak wyżej
- Bednarczyk Jerzy, lat 13, syn – jak wyżej
- Bednarczyk Michał, lat 23, młynarz, syn – jak wyżej
- Bednarczyk Stefania, lat 25, żona Michała – jak wyżej
- Bednarczyk (brak imienia) lat ok.1, córka Michała i Stefanii – jak wyżej
- Bianko Franciszek, lat 48, sierżant WP z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r, Sławiec
- Bielak Jerzy z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwiec 1943 r, Jeziorko
- Bielecki Antoni, AGK - W-794 t.IV. str.14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Borawska Justyna, ur. w 1899 r. w Rutkach, rolniczka, AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944 roku, Nieławice
- Borawska Maria, lat ok.23, żona Józefa – organisty, AGK - SWWW-758 str.35, DW-9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Borawska Róża, 1 rok 8 m-cy, córka Józefa i Marii – jak wyżej
- Borawski Czesław, ur w 1930 r w Rutkach – AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Borawski Henryk, ur. w 1925 r w Nieławicach – jak wyżej
- Borawski Hieronim, ur w 1925 r w Nieławicach, syn Aleksandra i Salomei , rolnik, akt zgonu USC Wizna Nr 91/45 – 31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Borawski Józef, lat 63, felczer z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Borawski Józef, ur.29.IV.1917 r. syn Ignacego i Józefy, organista, AGK - SWWW-758 str.35, DW-9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Borawski Tadeusz, ur. 15.V.1925 r., brat Józefa – jak wyżej
- Borawski Tadeusz, lat 36, syn Józefa, urzędnik z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Borow-Borowski Leon, lat 44, rusznikarz, AGK - W-681 str. 71-73 – lipiec 1941 r, Giełczyn
- Borowski Stanisław, lat 46, szewc, AGK - W-681 str. 111-113 – rok 1944, Giełczyn
- Bronakowska Anna, rolniczka, AGK - W –760 str.258-261, DW-75 – 2 sierpnia 1943 r, Przestrzele Bronakowski Józef, rolnik – jak wyżej
- Brzostowska Helena, z d. Koźlarzewska ur. w 1906 r w Siestrzanach, rolniczka, AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 –31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Brzostowski Henryk, ur w 1933 r w Nieławicach, syn Władysława i Heleny – jak wyżej
- Brzostowska Irena, ur w 1939 r w Nieławicach, córka – jak wyżej
- Brzostowski Jerzy, ur w 1935 r w Nieławicach, syn – jak wyżej
- Brzostowski Wiesław, ur w 1939 r w Nieławicach – jak wyżej
- Brzostowski Władysław, ur w 1943 r w Nieławicach – jak wyżej
- Brzostowski Zenon, ur w 1937 r. w Nieławicach – jak wyżej
- Buczkowski Jan, lat 37, robotnik w tartaku, AGK - W-681 str. 71-73 – lipiec 1941 r, Giełczyn
- Budziszewski Czesław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Chrzanowska Leokadia, ur. 10.X.1924 r w Łomży, córka Władysława i Anny, akt zgonu USC Łomża Nr 193/58 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Chrzanowski Czesław, lat 30, rolnik, pełnił obowiązki wójta, brat Leokadii, AGK - SWWW-758 str.35, DW- 9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Cwalińska Anna, z d. Rostkowska ur. w 1896 r. w Rutkach, rolniczka, AGK - ASG t.2 str.164, DW-34- 31 grudnia 1944 r, Nieławice
- Cwaliński Stanisław, ur w 1922 r w Rutkach, syn Juliana i Anny, rolnik – jak wyżej
- Czajka Jan, lat 25, z Wizny, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 r, Przestrzele Czartoszewski Jerzy, lat 18, syn Jana i Janiny z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Czołomiej Antoni, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Daniszewski Jan, lat 34, rolnik, w latach 1940-41 milicjant w Szumowie, AGK - S-127/68 – lipiec 1941, Giełczyn
- Dmochowski Władysław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Domurat Aleksandra, ur w 1876 r. w Wiźnie, rolniczka, AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944 r, Nieławice
- Domurat Stanisław, z Wizny, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 r, Przestrzele
- Domurat Wiesława, ur. w 1939 r w Rutkach, córka Franciszka i Wandy , AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944 r, Nieławice
- Dmochowski Władysław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Dynowska Janina, z d. Skibińska, ociemniała, AGK - SWWW-758 str.35, DW- 9 –14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Dzierzgowski Stanisław, lat 37, rolnik, Rejestr str.52 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Ekstowicz Józef, lat 47, ur w Samborach, syn Józefa, rolnik, AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r, Boguszki
- Figurska Helena, z d. Morawska ur. w 1895 r w Pułtusku, córka Jana i Marii, żona Piotra, akt zgonu USC Łomża Nr 54/56 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Figurska Janina, ur. w 1923 r w Ostrołęce, córka Piotra i Heleny, urzędniczka, akt zgonu USC Łomża Nr 53/56 – jak wyżej
- Figurska Regina, ur. w 1928 r w Bożejewie, córka Piotra i Heleny, akt zgonu USC Łomża Nr 55/56 – jak wyżej
- Figurski Piotr, ur. w 1890 r w Plecechowie, syn Ignacego i Rozalii, urzędnik akcyzy, akt zgonu USC Łomża Nr 52/56 – jak wyżej
- Gawryś Karol, lat 32, szewc, członek KPP, w latach 1939-1941 funkcjonariusz milicji, Rejestr str.52 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Giejsztowt Witold, lat 54, inżynier, AGK - ASG t.2 str.183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Głębocka Genowefa (prawdopodobnie) „Gienia” – łączniczka AK z Warszawy, AGK W-794 t.IV. str. 14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Godlewski Stanisław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r. Jeziorko
- Godlewski Władysław – jak wyżej
- Golalowski Jan– jak wyżej
- Golarski Antoni – jak wyżej
- Gorzoch Stanisław, lat 23, handlowiec, AGK - ASG t.2 str.183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Górski Zygmunt, lat 35, robotnik w tartaku, AGK - W-681 str. 60-61 – lipiec 1941 r. Giełczyn Gregorek Stanisław, lat 39, w latach 1939-1941 działacz partyjny – jak wyżej
- Grosman Adolf z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Gumiężny Jan – jak wyżej
- Heichenbach Antoni – jak wyżej
- Hojak Irena, z d. Szczecińska, lat 29, nauczycielka, żona Kazimierza, AGK - SWWW-758 str.35, DW-9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Hojak Kazimierz, lat 39, nauczyciel – jak wyżej
- Hojak Wiesław, lat 4, syn Kazimierza i Ireny – jak wyżej
- Hryniewiecka Antonina, ur. 13.VI.1889 w Suwałkach, nauczycielka, żona Józefa – jak wyżej
- Hryniewiecki Józef, ur. 19.III.1884 r w Burzynie, nauczyciel – jak wyżej
- Hykach Hieronim z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r. Jeziorko
- Ignatowicz Józef – jak wyżej
- Ignatowicz Zofia – jak wyżej
- Jankiewicz, lat ok. 70, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipiec 1942 r. Jeziorko
- Jarząbek Adam, lat 39, krawiec, z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Jastrzębski Marian, lat 19, z Zambrowa – jak wyżej
- Jastrzębski Stefan, lat 26, kupiec z Zambrowa – jak wyżej
- Jensz Tadeusz, lat 30, AGK - ASG t.2. str.183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Jenszówna Janina, lat 28 – jak wyżej
- Jenszówna Zofia, lat 34, nauczycielka – jak wyżej
- Jończyk Stefan, lat 32, nauczyciel z Zambrowa, A GK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Kadłubowska Zofia, z d. Dąbrowska lat 52 ur. w Żelechach, córka Aleksandra i Marianny, żona Wacława, akt zgonu USC Wizna Nr 112/45 – 31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Kalinowski Franciszek, ur. w 1896 r w Wiźnie, rolnik-kowal, AGK - ASG t.2 str.164, DW-34 – jak wyżej
- Kalinowski Józef, lat 45, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 . Przestrzele
- Kamiński, lat ok. 70, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75, lipiec 1942 r. Jeziorko
- Karwowski Aleksander, lat 72, ur. w Boguszkach, rolnik, AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r. Boguszki
- Karwowski Bolesław, lat 22, ur. w Boguszkach, syn Franciszka, rzeźnik – jak wyżej
- Karwowski Franciszek, lat 54, ur. w Boguszkach, syn Kryspina, rolnik – jak wyżej
- Karwowski Franciszek, lat 23, syn Franciszka, piekarz – jak wyżej
- Kirył Julian , AGK - W-794 t.IV. str. 14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Kocorowski Piotr, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r. Jeziorko
- Komornicka Anna-Maria, ur.31.I.1938 r w Łomży, córka Tadeusza i Ireny, akt zgonu USC w Łomży Nr 152/49 – 15 lipca 1943 r Jeziorko
- Komornicka Irena, z d. Dynowska, córka Tadeusza i Janiny, żona Tadeusza, w ciąży, akt zgonu USC w Łomży Nr 153/49 – jak wyżej
- Komornicka Zofia-Teresa, ur.26.VI.1941 r w Łomży, córka Tadeusza i Ireny, akt zgonu USC w Łomży Nr 151./49 – jak wyżej
- Komornicki Adam-Józef, ur. 2.XII.1934 r w Warszawie, syn Tadeusza i Ireny, akt zgonu USC w Łomży Nr 150/49 – jak wyżej
- Komornicki Tadeusz-Urban, ur. 6.IX.1901 r w Pyzdrach, syn Stanisława-Karola i Marii, adwokat, mąż Ireny, akt zgonu USC w Łomży Nr 149/49 – jak wyżej
- Kordaszewska Helena, lat 52 z d. Barańska, żona Józefa, AGK - SWWW-758 str.35, DW – 9-14 – jak wyżej
- Kordaszewski Józef, lat 54, obrońca sadowy, mąż Heleny – jak wyżej
- Korytkowski Aleksander, lat 26, AGK - S-127/68 – rok 1944, Giełczyn
- Kosakowski Antoni, lat 20 ze wsi Mocarze, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 r.Przestrzele
- Kosakowski Józef, lat 57 – jak wyżej
- Kościelecki Jan, lat 25, zamieszkały w Budach Czarnockich , AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r, Boguszki
- Kownacki Eugeniusz, lat 35. ur w Kozłówku, rolnik – jak wyżej
- Kozłowski Tomasz z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Krajewski Jan, z Wizny AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 r.Przestrzele
- Kramczyński Stefan, lat 31,sekretarz magistratu w Wysokiem Mazowieckiem, AGK - W-646 t.II.str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Krawczyk Stanisław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Kuczyńska, lat ok. 60, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipiec 1942 r, Jeziorko
- Kulesza Zygmunt, ur. w 1900 r w Zambrowie, syn Wojciecha i Doroty, st. sierżant WP, AGK - W-646 t.II.str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Kurzyna Henryk, lat 32. ur w Boguszkach, rolnik , AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r. Boguszki
- Lichtańska Eulalia, lat 17, córka Jadwigi, AGK - ASG t.2 str. 183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Lichtańska Jadwiga, lat 43 – jak wyżej
- Lipińska Zofia, lat ok. 70 z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipiec 1942 r. Jeziorko
- Literewska Jadwiga, ur. w 1938 r, dziecko, przybyło z okolic Rakowa gm. Drozdowo, AGK–ASG t.2 str.164, DW-34 – 31 grudnia 1944 r, Nieławice
- Lierewska Janina, ur. w 1931 r – jak wyżej
- Literewski Tadeusz, ur w 1939 r – jak wyżej
- Lubowicka Maria, lat 65, nauczycielka, AGK - SWWW-758 str.35, DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r.Jeziorko
- Lubowicka Zofia, lat 20, córka Aleksandra i Marii – jak wyżej
- Lubowicki Aleksander, lat 70, emerytowany nauczyciel gimnazjalny – jak wyżej
- Łopuszyńska, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipiec 1942 ., Jeziorko
- Łoszewski Julian-Aleksander, z Janczewa, AGK - ASG t.2 str.170, DW-74 – 1941-1942 r. Przestrzele
Łupiński Bolesław, lat 40, naczelnik poczty w Zambrowie, AGK - W-646 t.II str. 60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Markowski Hieronim, lat 21 AGK - ASG t.2 str.170, DW-74 – 1941-1942 r, Przestrzele
- Michalik Marcin, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
- Michałowska Barbara, lat 35, farmaceutka z Zambrowa, AGK - W-646 t.II.str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Mioduszewski Wacław, lat 30, robotnik z Warszawy – jak wyżej
- Mocarski Bolesław, lat 42 ur. w Męczkach, syn Stefana i Balbiny, rolnik. Akt zgonu USC Wizna Nr 187/45 – 31 grudnia 1944, Nieławice
- Mocarski Jan, lat 50, ur. w Męczkach syn jw. Akt zgonu USC Wizna Nr 182/45 – jak wyżej
- Mocarska Jadwiga, z d. Boryszewska, lat 35 ur. w Męczkach, córka Józefa i Antoniny, akt zgonu USC Wizna Nr 183/45 – jak wyżej
- Mocarski Czesław, lat 14 ur. w Męczkach, syn Jana i Jadwigi, akt zgonu USC Wizna Nr 184/45 – jak wyżej
- Mocarska Jadwiga, lat 5 ur. w Męczkach, córka jw, akt zgonu USC Wizna Nr 186/45 – jak wyżej
- Mocarska Zofia, lat 7 ur. w Męczkach, córka jw., akt zgonu USC Wizna Nr 185/45 – jak wyżej
- Modzelewska Stanisława, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r, Jeziorko
Mogielniccy – dwie osoby z rodziny Mogielickich, bez jakichkolwiek bliższych danych, wpisane na listę ofiar Jeziorka poleceniem prokuratora Tomasza Kamińskiego z IPN w Białymstoku, potwierdzonego 2 grudnia 2005 r postanowieniem Sądu Okręgowego II Wydziału Karnego w Łomży – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Monkiewicz, lat ok. 70, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W-794 str. 73-75 – lipiec 1942 r. Jeziorko
- Monkiewiczowa , lat ok. 60 – jak wyżej
Mościcka Władysława, ur.14.08.1905 r. AGK - W-760 str.258-261, DW-75 – 2 sierpnia 1943 r. Przestrzele
- Mościcki Franciszek, ur. 2.04.1902 r – jak wyżej
- Mroczkowski Edward, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Mystkowska Marcela – jak wyżej
- Najda Wincenty – jak wyżej
- Napiórkowski Jan, ur. w 1900 r w Nieławicach, syn Antoniego i Walentyny, rolnik, akt zgonu USC Wizna Nr 35/45 – 31 grudnia 1944 r, Nieławice
- Napiórkowska Władysława, z d. Wysocka, lat 44, córka Leopolda i Marianny, żona Jana, akt zgonu USC Wizna Nr 36/45 – jak wyżej
- Napiórkowska Eugenia, lat 12, ur. w Nieławicach, córka Jana i Władysławy, akt zgonu USC Wizna Nr 38/45 – jak wyżej
- Napiórkowski Kazimierz, lat 8, jw. akt zgonu USC Wizna Nr 38/45 – jak wyżej
- Napiórkowski Stefan, lat 40 (brak bliższych danych)– jak wyżej
- Nieciecki Czesław, lat 35. ur. i zamieszkały w Bartkach , AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r, Boguszki
- Niedzielski Jan, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r,Jeziorko
- Nowacki Franciszek, lat 45, sierżant WP,z Wysokiego Mazowieckiego, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Nowakowska Helena, lat 21, AGK - ASG t.2 str. 183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Nowakowski Stanisław, lat 27, elektryk z Łomży – jak wyżej
- Nowowiejski Jan, lat 32, felczer z Zambrowa , AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Nowowiejski Lucjan, ur. 15.09.1914 r w Jabłonce-Świerszczewo, syn Kajetana i Leontyny, lekarz weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem – jak wyżej
- Okurowski Jan, lat 40, ur. w Nieławicach, syn Jana i Józefy, rolnik, akt zgonu USC Wizna Nr 79/45 – 31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Orłowski Bronisław, lat 28 ur. w Boguszkach, rolnik , AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r., Boguszki
- Osiecka Helena, z d. Okurowska, ur. 31.III.1916 r w Wołeczkowicach w guberni Mińskiej, córka Józefa i Stefanii, rolniczka, akt zgonu USC Wizna Nr 78/45 – 31 grudnia 1944 . Nieławice
- Pacuszka Stanisław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Pianko Aleksander, ur. w 1904 r w Wiźnie, rolnik, AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944r. Nieławice
- Pianko Anna, ur. w 1914 r we Włochówce, żona Aleksandra – jak wyżej
- Pianko Jadwiga, ur. w 1937 r w Wiźnie, córka Aleksandra i Anny – jak wyżej
- Pianko Tadeusz, ur. w 1941 r. syn – jak wyżej
- Pianko Zofia, ur. w 1933 r. córka – jak wyżej
- Pieczyński Bolesław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r. Jeziorko
- Pierśniak Antonina, lat 50, nauczycielka, żona ,Jana z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Pierśniak Jan, lat 56, urzędnik z Zambrowa – jak wyżej
- Pierśniak Tadeusz, lat 17, syn Jana i Antoniny – jak wyżej
- Pietuch Jerzy, uczeń z Grodna, , AGK - W-794 t.IV. str. 14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Piszyńska Zofia, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943r. Jeziorko
- Plachcinski Kazimierz – jak wyżej
- Plackowski Stefan – jak wyżej
- Plicki Józef – jak wyżej
- Plotczyk Wacław – jak wyżej
- Pogroszewski Tadeusz, lat 30, robotnik z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Popiel Maria, lat 58 , AGK - ASG t.2 str. 183 – 18 września 1943 r. Pniewo
- Popiel Stanisław, lat 56, inżynier – jak wyżej
- Popow Dionid, nauczyciel z m. Korytki, AGK - SWWW-758 str.308-309 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Popow Dominik, lat 33, sierżant WP w Wysokiem Mazowieckiem, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Próchnicka Natalia, (brak bliższych danych), AGK - SWWW-758 str. 35, DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Próchnicka Danuta, jak wyżej
- Próchnicka Janina, jak wyżej
- Próchnicka Mirosława, jak wyżej
- Próchnicki Cezary, jak wyżej
- Próchnicki Jan, jak wyżej
- Próchnicki Jerzy, jak wyżej
- Próchnicki Krzysztof, jak wyżej
- Próchnicki Tadeusz, jak wyżej
- Próchnicki Zbigniew, jak wyżej
- Przestrzelski (brak imienia), z Janczewa, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942, Przestrzele
- Rajmontowicz Aleksander, lat 36, szewc, Rejestr str.53 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Romatowska Zuzanna, z d. Bednarczyk, lat ok. 19, żona Franciszka, AGK - W-646 t.I str.47-48 i W-646 t.II str.72-73 – 1 listopada 1943 r. Kałęczyn
- Romatowski Franciszek, lat 23, rzeźnik, mąż Zuzanny – jak wyżej
- Romatowski Franciszek, lat ok.1,5, syn Franciszka i Zuzanny – jak wyżej
- Romatowski Bronisław,lat 37, rolnik z Janczewa, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942, Przestrzele
- Roszkowski Czesław, lat 43, organista z Zambrowa, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Różański Władysław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r,Jeziorko
- Ritel Józef - jak wyżej
- Ruszczyk Zygmunt, z Wizny AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942, Przestrzele
- Rutkowski Antoni, lat 43, nauczyciel z Laskowca, AGK W-646 t.II str. 60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Rutkowski Bronisław, DW-11 – 23 lipca 1943 r.Sławiec
- Sadkowska Helena, lat 30, żona Piotra, AGK - SWWW-758 str.35 – DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Sadkowska Jadwiga, lat 7, córka Piotra i Heleny – jak wyżej
- Sadkowska Wanda, lat 4 – jak wyżej
- Sadkowski Piotr, lat 30, inżynier mąż Heleny – jak wyżej
- Sadowska Alfreda, lat 38, nauczycielka, AGK - ASG t.2 str. 183 – 18 września 1943 r. Pniewo Sadowska Halina, lat 38, żona Adama z Zambrowa, , AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Sadowski, lat ok. 70, z domu starców w Pieńkach Borowych, AGK - ASG-W794 str.73-75 – lipiec 1942 r. Jeziorko
- Sadowski Adam, lat 46, urzędnik z sądownictwa w Zambrowie, AGK - W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Samusik Mikołaj, lat 35, nauczyciel z Zambrowa – jak wyżej
- Sawicka Wiktoria, lat 36, pracownica umysłowa z Białegostoku, AGK - W-794 t.IV. str. 87-88 – lato 1942 r. Pniewo
- Siwik Stanisława, lat 37, pielęgniarka, siostra Witolda, AGK - SWWW-758 str.35 – DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r Jeziorko
- Siwik Witold, lat 33, urzędnik, brat Stanisławy – jak wyżej
- Skrzeszewski Stefan, AGK - W-794 t.IV. str. 14-16 – lato 1942 r, Pniewo
- Służewska Jadwiga – jak wyżej
- Smurzyńska Antonina, ur. 13.VI.1897 r w Łomży, córka Stanisława i Bronisławy, urzędniczka Banku Polskiego w Łomży, AGK - SWWW-758 str.35 – DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r. Jeziorko
- Smurzyński Marian-Antoni, ur. 21.XII.1899 r w Ostrowcu Świętokrzyskim, syn Józefa i Julii, kupiec, działacz gospodarczy – jak wyżej
- Sokołowski Bolesław, lat 45, ur. w Boguszkach, rolnik, sołtys wsi Boguszki , AGK - ASG t.2 str. 163, DW-35 – 4 lipca 1944 r, Boguszki
- Sowiński Edward, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r. Jeziorko
- Staniaszek Józef – jak wyżej
- Steć Józef – jak wyżej
- Stefan – nazwisko nie znane, syn wojskowego z Bydgoszczy , AGK - W-794 t.IV. str. 14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Stękowski Jan, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Stokowski Aleksander – jak wyżej
- Stokowski Teodor – jak wyżej
- Studzińska Zofia – jak wyżej
- Sutkowski Józef – jak wyżej
- Szabłowski Józef, lat 36, sierżant WP, AGK W-646 t.II str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Szarnacki Stanisław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r,Jeziorko
- Szeligowski Alfred, lat 40, aktywista partyjny w latach 1939-1941, AGK - W-646 t.I str. 73 – lipiec 1941 r, Giełczyn
- Szulc Józef, ur. 23.I.1915 r w Łapach, syn Józefa i Heleny, ksiądz katolicki, wikariusz w Dobrzyjałowie, AGK - SWWW-758 str.35 DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r Jeziorko
- Szwed (brak imienia), AGK W-794 t.IV str.14-16 – lato 1942 r. Pniewo
- Szwedowa (brak imienia), żona – jak wyżej
- Szyszkowski Aleksander, lat 24, w latach 1939-1941 przewodniczący Komsomołu, AGK - W-681 str. 42-43 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Szyszkowski Władysław, lat 41, robotnik, w latach 1939-1941 działacz partyjny – jak wyżej
- Śliwka Cecylia, w czasie okupacji sowieckiej sekretarz „Sielsowietu” w Piątnicy, AGK - S-127/68 – lipiec 1941 r, Giełczyn
- Tomczuk Stanisław, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Trąbka Ludwik - jak wyżej
- Trąbka Stefan – jak wyżej
- Trochimiak Józef – jak wyżej
- Tutas Anna, lat 40, rolniczka ze wsi Kozioł i jej rodzina (poniżej), Rejestr str.162-163 – 17 grudnia 1943 r, Pniewo
- Tutas Eugeniusz – jak wyżej
- Tutas Irena – jak wyżej
- Tutas Władysław – jak wyżej
- Tutas (brak imienia) – córka – jak wyżej
- Tutas (brak imienia) – syn 3 miesiące – jak wyżej
- Tutas Stanisław, lat 40, rolnik, AGK - S-127/68 – lipiec 1941 r, Giełczyn
- Tyszka Henryka-Maria, z d. Hryniewiecka, ur. 11.VII.1912 r w Sztabinie, nauczycielka, żona Tadeusza, AGK - SWWW-758 str.35, DW – 9-14 – 15 lipca 1943 r Jeziorko
- Tyszka Andrzej –Janusz, ur. 8.IV.1937 r w Łomży, syn Tadeusza i Henryki – jak wyżej
- Tyszka Jerzy-Zbigniew, ur. 21.IV.1934 r w Łomży – jak wyżej
- Tyszka Tadeusz, ur. w 1908 r. nauczyciel, mąż Henryki – jak wyżej
- Uściński Józef, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943r. Jeziorko
- Walczuk Stanisław – jak wyżej
- Walewski Stanisław, lat 39, robotnik, członek KPP, w latach 1939-1941 zaangażowany politycznie, AGK - S-127/68 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Wądołowska Janina, z d. Borawska ur. w 1906 r. w Rutkach, AGK - ASG t.2 str. 164, DW-34 – 31 grudnia 1944 r. Nieławice
- Wiśniewska Eugenia, lat ok. 34, urzędniczka magistratu w Wysokiem Mazowieckiem, AGK W-646 t.II str.60-62, DW-18 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Wiśniewski Julian, ur. w 1899 r. syn Adama i Czesławy, inż. geodeta z Zambrowa – jak wyżej
- Wiśniewski Grzegorz, lat 19, syn Juliana – jak wyżej
- Wiśniewski Tomasz, lat 16, syn Juliana – jak wyżej
- Wiśniewski Stefan, lat 13, syn Juliana – jak wyżej
- Wiśniewski Stanisław, lat 20, AGK - ASG t.2 str.170, DW-75 – 1941-1942 r. Przestrzele
- Wiśniewski Stanisław, lat 18, syn Stanisława – jak wyżej
- Wiszniewska Ewa, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r,Jeziorko
- Wiszniewska Helena – jak wyżej
- Wiszniewski Franciszek – jak wyżej
- Wiszniewski Józef – jak wyżej
- Wiszniewski Mieczysław – jak wyżej
- Wiszniewski Stanisław – jak wyżej
- Wnorowski Wacław, lat 40, robotnik, Rejestr str. 53 – lipiec 1941 r. Giełczyn
- Wojłkowski Antoni, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r,Jeziorko
- Wyrzykowski Czesław, lat 47, nauczyciel z Wiśniewa, AGK W-646 t.II.str.60-62, DW-17 – 23 lipca 1943 r. Sławiec
- Zakrzewski Kazimierz, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Zakrzewski Stanisław – jak wyżej
- Zakrzewski Władysław – jak wyżej
- Zalewski Aleksander – jak wyżej
- Zaremba Ludwik, ur. 18.X.1890 r w Zarembach-Kromkach, syn Józefa i Emilii, nauczyciel, powołany przez Niemców na burmistrza Wysokiego Mazowieckiego, członek AK, AGK W-646 t.II str.60-62, DW-18 – 23 lipca 1943 r Sławiec
- Zaręba Jan, z więzienia w Łomży, AAN 202/III-120 s.10 – 29/30 czerwca 1943 r.Jeziorko
- Zubert Piotr – jak wyżej
- Zwierzyńska Julianna, lat 32, gospodyni domowa z Zambrowa, Rejestr str.162-163 – 17 grudnia 1943 r. Pniewo.

Autor: Jerzy Smurzyński