Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
11°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych

DATA PUBLIKACJI: 2003-06-26 08:40 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych został stworzony w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczych opracowany został przez Starostwo Powiatowe w Łomży we współpracy z wszystkimi gminami z terenu powiatu łomżyńskiego. Dzięki bankowi stworzono warunki dla jak najszerszego zabezpieczenia potrzeb informacyjnych wszystkich podmiotów gospodarujących w jednostce terytorialnej. System tworzony jest z myślą o:
- polepszaniu warunków funkcjonowania lokalnych podmiotów gospodarczych,
- poprawie wizerunku powiatu wśród inwestorów zewnętrznych.