Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wizyta delegacji powiatu w Daugavpils

DATA PUBLIKACJI: 2006-09-19 13:20 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniach 12-15 września 2006 roku oficjalna delacja Powiatu Łomżyńskiego przebywała na Łotwie na zaproszenie partnerskiego Powiatu Daugavpils. W 18-osobowej delegacji uczestniczyli: władze i radni powiatu, Wójtowie i Burmistrzowie gmin z terenu powiatu, delegacja gminy Miastkowo oraz lokalni przedsiębiorcy.
Zdjęcie

39
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Program tegorocznego pobytu był bardzo atrakcyjny i merytorycznie nawiązywał do zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i gminne.
Delegacja przebywała w stolicy Łotwy Rydze, gdzie odbyła szereg spotkań m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Spraw Samorządowych. Podczas spotkania grupa polska zapoznała się z projektowaną reformą samorządową na Łotwie, a także z polityką regionalną w tym wykorzystaniem środków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Wizyta w Łotewskim Związku Samorządów pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie zrzeszania się samorządów, struktury, finansowania oraz funkcjonowania samorządów na Łotwie.

Wiele wrażeń delegacja przeżyła podczas pobytu w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Warte podkreślenia jest ogromne zaangażowanie osób w utrzymanie pięknego obiektu szkoły, kultywowanie tradycji w krzewieniu kultury i historii polskiej.

Program obejmował bardzo szeroki zakres spraw społecznych realizowany przez samorząd powiatowy. Podczas pobytu w Ośrodku Pomocy Społecznej „Kalupe”, w Dziennym Ośrodku dla Emerytów i Niepełnosprawnych w Wyszkach oraz Domu Dziecka w Naujene zaprezentowane zostały programy, dzięki którym wszystkie placówki otrzymały środki z UE na modernizację i wyposażenie ośrodków.

Uroki ziemi łotewskiej delegacja podziwiała podczas zwiedzania Parku Przyrodniczego „Daugavas Loki”. Nieprzenikniona rzeka Daugava wkomponowana w bogate kompleksy leśne, wieże widokowe, starocerkiewna osada położona w samym centrum parku pozostawiły na delegacji niezapomniane wrażenia.

Wizyta dostarczyła nam ogromu wiedzy i wielu głębokich przeżyć, do których zawsze chętnie będziemy wracać. Delegacja polska mogła bliżej przyjrzeć się pracy łotewskiego rządu i samorządu, zwiedzić stolicę, poznać realizowane ze środków unijnych projekty, aby móc czerpać z nich „dobra praktykę” a także poznać sposób prowadzenia instytucji oświatowych i społecznych przez lokalny samorząd. Wspólne spotkanie podsunęło także wiele pomysłów na dalszą, owocną współpracę naszych samorządów w zakresie kultury i oświaty.

Jeszcze w listopadzie tego roku 30-osobowy chór polski wystąpi podczas uroczystości odzyskania niepodległości.

W przyszłym roku planowane są dwa wspólne przedsięwzięcia: warsztaty taneczne zespołów pieśni i tańca oraz plener malarski młodych artystów.