Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wizyta łotewskich partnerów

DATA PUBLIKACJI: 2006-05-17 08:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniach 10-13 maja 2006 r. na terenie powiatu łomżyńskiego przebywała 17-osobowa oficjalna delegacja partnerskiego powiatu Daugavpils z Łotwy. Do Polski przyjechały władze Powiatu: Janina Jalińska – Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Vitalij Aizbalts – Dyrektor ds. wykonawczych i Wanda Kezika – Z-ca Dyrektora ds. wykonawczych Rady Powiatu, a także 4-ch wójtów gmin z władzami Gminy Naujene, która współpracuje z Gminą Mistkowo.
Zdjęcie

38
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

W delegacji uczestniczyli także naczelnicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu Daugavpils oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i organizacji rolniczych.

Program pobytu był bardzo zróżnicowany i zgodny z oczekiwaniami łotewskich samorządowców. Obejmował dziedziny, które są objęte szczególnym zainteresowaniem obu powiatów, a wiec gospodarkę, oświatę, kulturę i pomoc społeczną.

Ze względu na fakt, iż powiat łomżyński posiada dynamicznie rozwijające się rolnictwo nasi łotewscy partnerzy zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy oraz poznali gospodarstwo rolne jednego z największych producentów mleka w powiecie – Krzysztofa Banacha z Kalinowa. Goście zapoznali się także z produkcją Wytwórni Wyrobów z Drewna „RYMEROL” w Rybakach gm. Miastkowo.

Aspekt gospodarczy był tematem seminarium nt. współpracy i promocji gospodarczej podmiotów z naszego terenu podczas pobytu w firmie „FARGOTEX” w Łomży. W seminarium uczestniczyły władze Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży z Prezesem Maciejem Zajkowskim. Prezes Izby podkreślił już pierwsze efekty pobytu na Łotwie w listopadzie 2005 r. delegacji powiatu łomżyńskiego, podczas której firma „EDPOL” z Łomży zajmująca się handlem przyprawami spożywczymi nawiązała kontakty, a w chwili obecnej sprzedaje swoje wyroby na Łotwę.

Samorządowcy z Łotwy zapoznali się także z systemem oświaty w Polsce. Poznali szkołę podstawową i gimnazjum w Piątnicy a także Zespół Szkół w Marianowie.

Wielkie nadzieje samorządowcy wiążą ze współpracą w zakresie kultury. Gmina Maistkowo zaprosiła na wakacje do Polski zespół ze Szkoły Muzycznej z Gminy Naujene. Podczas pobytu w Kościele Parafialnym w Drozdowie Ks. Aleksander Suchocki wyraził nadzieję, że obchody Święta Niepodległości uświetni swym występem chór z Powiatu Daugavpils. Goście zwiedzili także Muzeum Przyrody w Drozdowie i obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą modernizacji i rozbudowy Dworku Lutosławskich pod względem historycznym i turystycznym.
Goście z Łotwy zwiedzili także wystawę obrazów twórcy ludowego, malarza Kazimierza Kuskowskiego z Gminy Miastkowo.

Władze Powiatu Daugavpils zaprosiły oficjalną delegację powiatu łomżyńskiego do przyjazdu na Łotwę. Szczegóły dotyczące terminu i zakresu dalszej współpracy będą uzgadniane w kontaktach bieżących.