Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
27°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Leczenie uzależnień

DATA PUBLIKACJI: 2006-03-27 09:45 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Leczeniem uzależnień w powiecie łomżyńskim zajmuje się Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
Zdjęcie

1

Ośrodek został powołany w styczniu 1992 r. przez Wojewodę Łomżyńskiego jako samodzielna jednostka budżetowa.

Jego powstanie było "powiewem nowego ducha" po pierwszych wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie Papieża Jana Pawła II w Łomży.

Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994r. program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.

W skład Ośrodka wchodzą:
- Przychodnia Leczenia Uzaleznień,
- Oddział Terapii Uzależnień,
- Oddział Dzienny terapii Uzależnień,
- Dział Metodyki i Profilaktyki.

Adres Ośrodka:
18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. (0-86)216-67-03, fax (0-86)216-28-20

e-mail:
wopitu@poczta.onet.pl
wotuw.lomza@parpa.pl

Więcej szczegółów: Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Ładowarki i zasilacze - wspólna kontrola UOKiK, IH I KAS

lut 18, 2022
Czytaj więcej

Handel: PIH wysyła ważny sygnał dla Polaków

mar 03, 2022
Czytaj więcej

Oszuści polują na naiwnych i obiecują złote góry. Sprzyja im obecna sytuacja

mar 04, 2022
Czytaj więcej

Oznaczać, czy nie oznaczać - co wolno w mediach społecznościowych?

maj 09, 2022
Czytaj więcej