Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
26°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Współpraca z Powiatem Dingolfing-Landau

DATA PUBLIKACJI: 2003-05-08 16:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Powiat łomżyński jako jeden z pierwszych powiatów w nowej strukturze administracyjnej kraju nawiązał współpracę z partnerem zagranicznym. Nawiązanie współpracy z powiatem Dingolfing-Landau z Bawarii w Republice Federalnej Niemiec nastąpiło za pośrednictwem polskiego i niemieckiego związku powiatów.
Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński i Heinrich Trapp - Landrat Dingolfing-Landau wymieniają dokumenty o współpracy

Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński i Heinrich Trapp - Landrat Dingolfing-Landau wymieniają dokumenty o współpracy

5

Podczas pierwszej wizyty delegacji powiatu Dingolfing-Landau w dniach 24-29 maja 1999 r. na terenie powiatu łomżyńskiego, której głównym celem była wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania powiatami i określenie dziedzin przyszłej współpracy podpisane zostało wspólne oświadczenie w sprawie nawiązania kontaktów partnerskich pomiędzy obu powiatami.

Strony uzgodniły, że przedmiotem partnerskich kontaktów będą w szczególności:

 • współpraca w zakresie rolnictwa oraz problemów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
 • wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych i tworzenia nowych miejsc pracy na wsi,
 • współpraca w dziedzinie turystyki oraz ochrony środowiska i przyrody,
 • wymiana kulturalna oraz nawiązanie kontaktów między szkołami,
 • promocja gospodarki i bezpośredniej współpracy przedsiębiorców celem rozwoju wymiany handlowej i
 • wspólnych przedsięwzięć kapitałowych,
  inicjatywy na rzecz wspólnego uczestnictwa w programach unii europejskiej,
 • pomoc strony niemieckiej i wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania powiatami.

 

Dokonano wymiany doświadczeń w zakresie:

 • zarządzania drogami,
 • organizacji podstawowej opieki zdrowotnej,
 • funkcjonowania straży pożarnej,
 • edukacji,
 • bezrobocia.

Efektem bliskiej współpracy powiatu łomżyńskiego z powiatem Dingolfing-Landau jest przeniesienie kontaktów na szczebel gminny.

W dniu 12 maja 2001 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między gminą Śniadowo a gminą Marklkofen.

Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie:

 

 • polityki komunalnej,
 • gospodarki,
 • kultury, oświaty, sportu,
 • spraw młodzieży i rodziny.