Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
27°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JesteśmyzUkrainą

Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"

DATA PUBLIKACJI: 2022-04-29 14:38 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przewodniczyła delegacji w ramach projektu Erasmus+
27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Parlament Unii Europejskiej; Bruksela; od lewej: reprezentująca Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Natalia Jankowska, podinspektor w Wydziale RSGP w Starostwie Powiatowym Karolina Chaberek, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Tadeusz Góralczyk, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska,  członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk, Naczelnik Wydziału ROŚB w Starostwie Powiatowym w Łomży Krystyna Gosiewska

27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Parlament Unii Europejskiej; Bruksela; od lewej: reprezentująca Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Natalia Jankowska, podinspektor w Wydziale RSGP w Starostwie Powiatowym Karolina Chaberek, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Tadeusz Góralczyk, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk, Naczelnik Wydziału ROŚB w Starostwie Powiatowym w Łomży Krystyna Gosiewska

16
27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Parlament Unii Europejskiej; Bruksela; od lewej: Naczelnik Wydziału ROŚB w Starostwie Powiatowym w Łomży Krystyna Gosiewska; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, podinspektor w Wydziale RSGP Karolina Chaberek, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, reprezentująca Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Natalia Jankowska, członkowie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Tadeusz Góralczyk i Agnieszka Zduńczyk 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę";  Parlament Unii Europejskiej; Bruksela; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Parlament Unii Europejskiej; Bruksela; od lewej: Naczelnik Wydziału ROŚB w Starostwie Powiatowym w Łomży Krystyna Gosiewska, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Agnieszka Zduńczyk, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, akredytowani asystenci Posła do Parlamentu UE Krzysztofa Jurgiela - Piotr Palusiak i Aleksandra Maria Apostoł, reprezentująca Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Natalia Jankowska, członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Tadeusz Góralczyk, Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego Grażyna Kołodziejska, podinspektor w Wydziale RSGP w Starostwie Powiatowym Karolina Chaberek 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Konsul ds. Polonii i Polaków Kacper Szyndlarewicz 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli Agnieszka Bolecka 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska podczas przemówienia 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego Domu Polski Wschodniej Michał Szczepura i uczestnicy warsztatów 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause) 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Małgorzata Kozak z Generalnej Dyrekcji Komisji Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura Programu Erasmus+ 27.04.2022 r. Warsztaty kulturalne w Brukseli i Brugii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause); Iwona Michalkiewicz przedstawia założenia programu Kreatywna Europa - Kultura 2022 27.04.2022 r. Warsztaty w Belgii, czyli realizujemy "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę"; Dom Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland Hause) - aktorka Agnieszka Ładomirska opowiada o funkcjonowaniu kultury w Belgii

Uczestnicy przedsięwzięcia w ciągu dwóch dni poznawali zasady pracy instytucji i organów Unii Europejskiej - Komisji, Parlamentu i Rady oraz założenia programu Kreatywna Europa 2021 - 2027 - Kultura i Erasmus+. W trakcie wizyty w Parlamencie UE w Brukseli procedury  parlamentarne przybliżyli akredytowani asystenci Posła do Parlamentu UE Krzysztofa Jurgiela - Piotr Palusiak i Aleksandra Maria Apostoł, którzy przedstawili mechanizmy ustawodawcze PE, trójstronne uzgodnienia, kalendarz prac posłów, system pracy stałych komisji parlamentarnych, ze szczególnym uwzględnieniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI), do której należy Poseł Krzysztof Jurgiel.

W Domu Polski Wschodniej w Brukseli (East Poland House) utworzonym przez Biura Regionalne 5 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego zorganizowana został ciekawa seria warsztatów, które pozwoliły poznać zarówno możliwości finansowania wydarzeń kulturalnych w krajach członkowskich w ramach poszczególnych priorytetów programu Kreatywna Europa - Kultura 2022, jak też sieć Centrów Kultury w Belgii i regulacje dotyczące sektora kultury w Belgii. Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Domu Polski Wschodniej w Belgii - Michał Szczepura przedstawił też możliwości nawiązania współpracy poprzez Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli.

Konsul ds. Polonii i Polaków Kacper Szyndlarewicz omówił działania w sferze kultury podejmowane przez Konsulat na terenie Belgii i możliwościach włączenia się w poszczególne inicjatywy podmiotów krajowych. Dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli Agnieszka Bolecka przedstawiła finansowanie wydarzeń i kooperację podmiotów realizujących zadania prowadzone przez Instytut.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska - przewodnicząca delegacji z ramienia Łomżyńskiego Forum Samorządowego - po wysłuchaniu Pana Konsula i Pani Dyrektor - wyraziła przekonanie o kompatybilności podejmowanych działań w sferze kultury i budowania tożsamości - samorządów - w kraju i przedstawicielstwa Polski - za granicą. Jak powiedziała - samorządy w Polsce wykonują dużo dobrej pracy, ale miejsce swojego życia często traktują jako cały świat, zapominając o konieczności dzielenia się ze społecznością innych krajów sukcesami, które mogą tworzyć na arenie międzynarodowej pozytywny wizerunek Polski i Polaków, co jest bardzo ważne. Właśnie za działania w tym zakresie Wicestarosta podziękowała osobom reprezentujących Państwo Polskie i Województwo Podlaskie. Podkreśliła, że uczestnicy projektu pochodzący z dwóch wschodnich województw (podlaskie i lubelskie) znajdując się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli są we właściwym miejscu, gdyż jesteśmy dumni z tego, gdzie żyjemy. Wicestarosta Maria Dziekońska zapewniła znamienitych przedmówców o podjęciu kroków zmierzających do wspólnej realizacji nowych projektów w dziedzinie kultury.

Założenia programu Erasmus+ i Kreatywna Europa - Kultura 2022 zostały szerzej przedstawione przez Małgorzatę Kozak z Generalnej Dyrekcji Komisji Edukacja, Młodzież, Sport i Kultura oraz Iwonę Michalkiewicz. Z kolei o praktycznych aspektach funkcjonowania kultury w Belgii z niezwykłą ekspresją opowiedziały aktorki - Zofia i Agnieszka Ładomirskie - urodzone w Polsce, a dorastające w Belgii. Za przebieg wizyty w Belgii odpowiadała Barbara Wojda z Polskiej Macierzy Szkolnej, która towarzyszyła przbyłym podczas realizacji poszczególnych punktów programu.

Działanie zostało zorganizowane w ramach Projektu współfinansowanego z programu UE Erasmus+ "Re+vita - Rewitalizacja przez Kulturę", realizowanego od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2022 r. Liderem przedsięwzięcia jest Łomżyńskie Forum Samorządowe, zaś partnerami: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA, Comité Central des Ecoles des Polonais de Belgique (Polska Macierz Szkolna w Belgii) i Dom Polski w Getafe – Hiszpania.  Celem głównym jest aktywizacja mieszkańców w celu przywracania lub nadawania obszarom wiejskim nowych funkcji, animowanie życia społecznego i kulturalnego - poprzez kulturę, współpracę, komunikację i kreatywności. Cele szczegółowe to wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, dziedzictwa kulturowego, gospodarczego, środowiskowego oraz bezpieczeństwa ekonomicznego. Uczestnikami projektu są osoby zaangażowane w kulturę na terenie swoich społeczności lokalnych.

Powiat Łomżyński jest członkiem stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe (ŁFS). Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski jest Prezesem ŁFS od 10 lipca 2019 r. Powiat Łomżyński reprezentowali w przedmiotowym przedsięwzięciu: Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, członkowie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - Agnieszka Zduńczyk i Tadeusz Góralczyk, Skarbnik Powiatu Łomżyńśkiego Grażyna Kołodziejska, Naczelnik Wydziału ROŚB - Krystyna Gosiewska, podinspektor w Wydziale RSGP Karolina Chaberek i reprezentująca Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży Natalia Jankowska.

190916031417.jpg

Konkurs Plastyczny - Kartka Wielkanocna 2022

lut 22, 2022
Czytaj więcej

Na pomoc UKRAINIE!

lut 28, 2022
Czytaj więcej

Święto Pułkowe w Śniadowie

kwi 27, 2022
Czytaj więcej

ZAWOŁANI PO IMIENIU - Zjazd przedstawicieli samorządów lokalnych włączonych do programu

lut 18, 2022
Czytaj więcej