Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
-3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zrealizowaliśmy kolejne inwestycje powiatowe!

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-22 15:15 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 22 października 2021 r. odebraliśmy nowo wybudowaną drogę powiatową w Kobylinie oraz poświęciliśmy wcześniej zrealizowane odcinki dróg w Piątnicy Włościańskiej, Górkach-Sypniewo, Górkach-Szewkowo, Pieńkach Borowych i most w Dobrzyjałowie
22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: przecięcie wstęgi

22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: przecięcie wstęgi

28
22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska - Łomża, na zdjęciu od lewej: Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Krystyna Gosiewska, Skarbnik Powiatu Grażyna Kołodziejska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Edyta Zawojska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Ks. kan. Szczepan Dobecki, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska - Łomża, na zdjęciu od lewej: Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Krystyna Gosiewska, Skarbnik Powiatu Grażyna Kołodziejska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Edyta Zawojska, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy Ks. kan. Szczepan Dobecki, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, przedstawiciel BIK-PROJEKT Robert Skarżyński, Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1914B Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe oraz mostu w Dobrzyjałowie, za zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie Ks. Jan Soliwoda, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Radny Gminy Piątnica Marcin Sobuta, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Krystyna Gosiewska, Skarbnik Powiatu Grażyna Kołodziejska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Edyta Zawojska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, przedstawiciel BIK-PROJEKT Robert Skarżyński 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1914B Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe oraz mostu w Dobrzyjałowie, za zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie Ks. Jan Soliwoda, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo, na zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, przedstawiciel BIK-PROJEKT Robert Skarżyński, Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie Ks. Jan Soliwoda, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Kuczyński, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Krystyna Gosiewska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło, Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, Radny Gminy Piątnica Marcin Sobuta. 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie Ks. Jan Soliwoda, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber, Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: uczestnicy uroczystości 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie ks. Jan Soliwoda, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber, Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski przemawia do zgromadzonych, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska. Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras przemawia do zgromadzonych 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński przemawia do zgromadzonych; Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Senator RP Marek Komorowski 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przemawia do zgromadzonych, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie ks. Jan Soliwoda, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Gminy Piątnica Krzysztof Weber, Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przemawia do zgromadzonych, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Radni Gminy Piątnica: Marcin Sobuta, Adam Dąbrowski, Jan Kopczewski 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: od lewej Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski przemawia do zgromadzonych, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Radny Gminy Piątnica Marcin Sobuta 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Pezes BIK-PROJEKT Robert Skarżyński przemawia do zgromadzonych 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie ks. Jan Soliwoda podczas modlitwy, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Senator RP Marek Komorowski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Radni Gminy Piątnica: Marcin Sobuta i Adam Dąbrowski 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu od lewej: Dyrektor ZDP w Łomży Krzysztof Święcki, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie ks. Jan Soliwoda podczas poświęcenia, Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Senator RP Marek Komorowski 22.10.2021 r. Oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, na zdjęciu: przecięcie wstęgi

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński i Członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Kazimierz Polkowski wzięli udział w poświęceniu i otwarciu kolejnych odcinków dróg powiatowych oraz mostu wybudowanych w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie gminy Piątnica i częściowo - gminy Jedwabne. Uroczyste odebranie inwestycji, których wykonanie wymagało dużego wysiłku organizacyjnego i finansowego Powiatu Łomżyńskiego jest wydarzeniem, wieńczącym wszystkie starania, które właśnie zostały sfinalizowane.

Głównym punktem w tym dniu było otwarcie o godz. 12.00 wybudowanej w tym roku drogi powiatowej nr 1855B w Kobylinie, na którą mieszkańcy czekali kilka dekad. Problemy związane z regulacją pasa drogowego wydawały się nie do pokonania, co na przestrzeni lat stawało się coraz bardziej uciążliwe. Jesienią 2019 roku, po wielu spotkaniach i konsultacjach, ustalony został jednak plan działania, który właśnie został zrealizowany. Zadanie obejmowało: przebudowę i rozbudowę jezdni o szerokości 6 metrów na długości 1 km, budowę chodnika, poboczy, odwodnienia, 17 przepustów pod zjazdami, zajadów na przyległe drogi, przebudowę sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nowe oznakowanie.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,1 mln zł. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane przez Powiat Łomżyński stanowiły blisko 45% wartości inwestycji. Wkład własny został sfinansowany solidarnie przez Powiat Łomżyński oraz Gminę Piątnica. Wykonawcą zadania była firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztof Święcki powitał przybyłych gości, mieszkańców i media, a następnie oddał głos Staroście Łomżyńskiemu.

Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski zwracając się do zgromadzonych powiedział: "Oddajemy dziś do użytku odcinek drogi powiatowej w miejscowości Kobylin, który nie był łatwą inwestycją. Musieliśmy się zmierzyć z nieuregulowanym pasem drogowym, kłopotami ze spływem wody, bowiem są to tereny podmokłe, ale dzięki dobrej współpracy wszystkich stron udało się. (...) O tę inwestycje zabiegali mieszkańcy, a w poprzednich kadencjach Przewodniczący Rady Jan Kuczyński. W tej kadencji, do grona tych osób dołączyła Wicestarosta Maria Dziekońska, Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych został Pan Krzysztof Święcki - i udało się.  Składam podziękowania na ręce Senatora Marka Komorowskiego, Posła Kazimierza Gwiazdowskiego i Wicewojewody Podlaskiego Tomasza Madrasa, którzy reprezentują Parlament i administrację rządową. Stworzone przez rząd programy takie jak Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg dają małym i niezamożnym samorządom możliwość realizacji dużych inwestycji tak potrzebnych mieszkańcom. Dziękuję również Wójtowi Gminy Piątnica Arturowi Wierzbowskiemu za dobrą współpracę."

Senator RP Marek Komorowski pogratulował wszystkich oddawanych do użytku inwestycji. Powiedział: "Cieszę się ze współpracy między samorządami. Cieszę się, że Powiat Łomżyński świetnie wykorzystuje możliwości rozwoju, które stwarza rząd. (...) Niech służą one dobrze mieszkańcom Powiatu".

Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski mówił "Rząd realizuje Zrównoważony Program Rozwoju Polski, który właśnie uwzględnia potrzeby takich samorządów jak Powiat Łomżyński. (...) Uważamy, że mieszkańcy małych miejscowości czy wsi potrzebują tak samo bezpiecznych dróg lokalnych jak i autostrad". Podziękował także wszystkim stronom za ciężką pracę i współpracę. 

"Dopóki mamy taki rząd, jak w tej chwili, dopóki macie Państwo nas w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim to środków na takie potrzebne inwestycje gminne i powiatowe nie będzie brakowało (...)" – zapewniał w swoim wystąpieniu Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras.

Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Jan Kuczyński podziękował przedstawicielom rządu za przyznane środki, za stworzoną szansę rozwoju. "Niech mieszkańcy mają wreszcie drogę, na którą czekali długie lata" - dodał.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska zwróciła się do zebranych słowami: "Chciałabym podziękować dwóm grupom osób: pracownikom Starostwa Powiatowego w Łomży i Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z Dyrektorem Krzysztofem Święckim na czele oraz mieszkańcom Kobylina. Pracownikom - za ich pracę - w biurze i tu w terenie. Mieszkańcom - za otwartość i współpracę. To Wy - sami - przegłosowaliście rozebranie swoich płotów, po to by mieć nie tylko drogę, ale i chodnik. (...) Ten proces inwestycyjny, który uchodził we wcześniejszych latach za niemożliwy, udało się przeprowadzić w ciągu dwóch lat. Dwa lata zajęło nam zaprojektowanie, wydanie wszystkich pozwoleń i wykonanie inwestycji. Przełamaliśmy ten impas (...)".

Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski wyraził swoją radość ze zrealizowanych wspólnie z Powiatem Łomżyńskim inwestycji oraz wdzięczność, zarówno za stworzenie rządowych instrumentów finansowych, z których Powiat uzyskał dofinansowanie, jak i dobrą współpracę na rzecz mieszkańców.

Sołtys Kobylina Andrzej Chojnowski z uśmiechem dziękował: "W imieniu własnym i mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować za to co od lat było niemożliwe, a się stało. Żyjemy w innym świecie. Było błoto i cieszymy się, że w końcu ktoś nas zrozumiał i nam pomógł. (...) Dziękuję Panu Staroście, Panu Wójtowi, radnym, a w szczególności Pani Wicestaroście Marii Dziekońskiej za to, że wsparła nasze wysiłki.".

Drogę poświęcił ks. Jan Soliwoda Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie.

W otwarciu udział wzięli również Przewodniczący Rady Gminy Pątnica Krzysztof Weber, Radni Gminy Piątnica: Adam Robert Dąbrowski, Jan Kopczewski i Marcin Sobuta, Sołtys wsi Górki - Sypniewo Agnieszka Modzelewska, Sołtys wsi Górki-Szewkowo Rafał Wasilewski, Sołtys Piątnicy Włościańskiej Jolanta Siudakiewicz, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży: Skarbnik Powiatu Grażyna Kołodziejska, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Maciej Karwowski, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Krystyna Gosiewska, Naczelnik Wydziału Komunikacji Ewa Jarzyło, Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Promocji Edyta Zawojska oraz Prezes BIK-PROJEKT Robert Skarżyński, przedstawiciel MOBILODROG - Artur Ciborowski, mieszkańcy oraz media.

We wcześniejszych godzinach przedpołudniowych poświęcone zostały odcinki dróg, na których przeprowadzone były inwestycje, a z których już od pewnego czasu korzystają kierowcy. Łącznie tego dnia odebrane zostały inwestycje o wartości 10 mln zł na ponad 6 km dróg powiatowych i most.

O godz. 10.30 został poświęcony odcinek drogi powiatowej nr 1933B Piątnica Włościańska - Łomża o długości 727 m. Inwestycja poza remontem nawierzchni drogi obejmowała budowę jednostronnego chodnika na całej długości trasy, budowę poboczy, wykonanie nowego oznakowania, remont oświetlenia drogowego.

Koszt inwestycji to ponad 1,1 mln zł. Połowę środków Powiat Łomżyński pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny sfinansowały Powiat Łomżyński i Gmina Piątnica. Wykonawcą inwestycji była firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

Drogę poświęcił ks. kan. Szczepan Dobecki Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, który przypomniał - "Dziś w Kościele wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, który także budował drogi i mosty, ale te międzyludzkie (...)". Ksiądz Proboszcz w swojej modlitwie prosił o to, aby kierowcy bezpiecznie docierali do celu.

O godz. 11.00 poświęcono odcinek drogi powiatowej nr 1914B Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe oraz most w miejscowości Dobrzyjałowo. Inwestycja zrealizowana została w dwóch etapach:

W ramach Etapu I wykonano: nawierzchnię o szerokości 5,5 m na długości 1,4 km, obustronne pobocza, odwodnienie drogi, 27 zjazdów, wprowadzono nowe oznakowanie.

Całkowita wartość tego I etapu wyniosła ponad 1,8 mln zł, z czego blisko 1,5 mln zł pochodziło z dotacji pozyskanej przez Powiat Łomżyński z Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiąc 80% wartości inwestycji. Wkład własny sfinansowany został przez Powiat Łomżyński, Gminę Piątnica i Gminę Jedwabne. Wykonawcą zadania była firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

W ramach Etapu II wykonano: nawierzchnię o szerokości 6,0 m na długości 1 km, obustronne pobocza, chodnik, zatoki postojowe, odwodnienie drogi, 32 zjazdy do przyległych nieruchomości, budowę mostu o konstrukcji z blach stalowych o dł. 16,5 m oraz wprowadzono nowe oznakowanie.

Całkowita wartość tego II etapu wyniosła ponad 4 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł pochodziło ze środków z budżetu państwa w ramach dofinansowania udzielonego Powiatowi Łomżyńskiemu z rezerwy subwencji ogólnej, które stanowiło 45% wartości inwestycji. Wkład własny sfinansowany został przez Powiat Łomżyński i Gminę Piątnica. Wykonawcą zadania była również firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

Drogę i most poświęcił ks. Jan Soliwoda Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie, który w swojej modlitwie prosił o to, aby każdy kierowca bezpiecznie docierał do celu.

O godz. 11.30 poświęcono odcinek drogi powiatowej nr 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo. Inwestycja obejmowała wykonanie jezdni o szerokości 5 m na długości 2 km oraz obustronnych poboczy.

Koszt inwestycji to ponad 750 tys. zł Dofinansowanie pozyskane przez Powiat Łomżyński z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 70% wartości inwestycji. Wkład własny sfinansowały Powiat Łomżyński i Gmina Piątnica. Wykonawca zadania była firma MOBILDROGI Sp. z o.o. oraz VIKBUD Sp. z o.o.

Użytkownikom dróg życzymy zawsze bezpiecznej podróży i dotarcia do wyznaczonego celu!

190916031417.jpg

FESTYN SamoRządowe Przygody z Nauką w Jarnutach

sie 26, 2021
Czytaj więcej

Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

sie 02, 2021
Czytaj więcej

Nabór wniosków o Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021/2022

wrz 09, 2021
Czytaj więcej

Premier RP Mateusz Morawiecki w Muzeum Przyrody - Dworze Lutosławskich w Drozdowie

sie 10, 2021
Czytaj więcej