Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
7°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek

DATA PUBLIKACJI: 2021-07-05 13:08 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
W dniu 2 lipca 2021 r. Wicestarosta Maria Dziekońska wzięła udział w upamiętnieniu mieszkańca powiatu, który został rozstrzelany za udzielenie pomocy Żydom
2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin i Wojciech Kenigsman w chwilę po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, w tle poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego oraz warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego

2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin i Wojciech Kenigsman w chwilę po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, w tle poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego oraz warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego

35
2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; od lewej stoją przed kościołem parafialnym w Szczepankowie: Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Senator RP Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Wójt Gminy Śniadowo Rafał Pstrągowski, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk, Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża Tomasz Paweł Tyszka 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; uczestniczący w Mszy Świętej w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; koncelebrujący Mszę Święta w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie: ks. Tomasz Grabowski, Biskup Tadeusz Bronakowski, ks. Dariusz Wizner 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; uczestniczący w Mszy Świętej w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; uczestniczący w Mszy Świętej w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Biskup Tadeusz Bronakowski przemawia do zgromadzonych podczas Mszy Świętej w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego prezentują: Justyna Kaczmarczyk - pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży, Sławomir Dębek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, Małgorzata Jastrzębska -  pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; prowadzący uroczystość, pracownik Instytutu Pileckiego 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys przemawia do zgromadzonych ww kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; uczestniczący w Mszy Świętej w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski przemawia do zgromadzonych w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przemawia do zgromadzonych w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, w tle poczty sztandarowe Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Łomża 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński przemawia do zgromadzonych w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, w tle poczty sztandarowe Powiatu Łomżyńskiego i Gminy Łomża 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Senator RP Marek Adam Komorowski przemawia do zgromadzonych w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś przemawia do zgromadzonych w kościele pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; poczet sztandarowy Gminy Łomża opuszcza kościół pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego w składzie: Justyna Kaczmarczyk - pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży, Sławomir Dębek - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, Małgorzata Jastrzębska -  pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży opuszcza kościół pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; od lewej w pierwszym rzędzie stoją w Mikołajkach na przeciw pomnika: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin, Biskup Tadeusz Bronakowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska,  Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Mikołajki - pomnik - kamień z tablicą upamiętniającą zamordowanych: Antoniego Kenigsmana i trójkę Zydów, których ukrywał; przy pomniku warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; od lewej w pierwszym rzędzie stoją w Mikołajkach na przeciw pomnika: Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin, Biskup Tadeusz Bronakowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska,  Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; od lewej w pierwszym rzędzie stoją w Mikołajkach na przeciw pomnika: Wojciech Kenigsman z żoną, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin, Biskup Tadeusz Bronakowski, Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska,  Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk, rabin Oriel Zaretsky 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; rabin Oriel Zaretsky śpiewa modlitwę, Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski stoi obok z parasolem, w tle poczet sztandarowy Gminy Łomża oraz warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Biskup Tadeusz Bronakowski modli się przy pomniku - kamieniu z tablicą upamiętniającą zamordowanych: Antoniego Kenigsmana i trójkę Zydów, których ukrywał, obok ks. Dariusz Wizner - proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie, prezentowany sztandar Gminy Łomża 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; ks. Dariusz Wizner - proboszcz parafii pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie dokonuje aktu poświęcenia pamiątkowej tablicy  w obecności Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, w tle prezentowany jest sztandar Gminy Łomża oraz warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin i Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski oddają hołd zamordowanym 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wojciech Kenigsman z żoną oddają hołd zamordowanym 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Senator RP Marek Adam Komorowski, Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski i Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński oddają hołd zamordowanym 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska, Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk i Wicewojewoda Podlaski Marcin PIotr Sekściński przed pamiątkową tablicą w momencie składania kwiatów 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; ppłk Michał Mazurczyk, ppłk Ryszard Matuszewski i ppłk Marek Sikorski oddają hołd poległym 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin przemawia przed tablicą upamiętniającą zamordowanych, obok Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski, w tle poczet sztandarowy Gminy Łomża oraz warta honorowa żołnierzy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 2.07.2021 r. ZAWOŁANI PO IMIENIU - upamiętnienie Antoniego Kenigsmana z Mikołajek; Kapela Kurpiowska Gminy Łomża podczas wykonywania utworu

Powiat Łomżyński włączył się jako wspołorganizator, razem z gminą Łomża, w realizację upamiętnienia śmierci Antoniego Kenigsmana - rolnika zamieszkałego w Mikołajkach - zamordowanego przez Niemców w czasie okupacji za udzielenie pomocy 3 Żydów. Wydarzenie było dwudzistym upamiętnieniem w ramach projektu "ZAWOŁANI PO IMIENIU", którego inicjatorką jest Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin, a wykonawcą Instytut Pileckiego.

Podczas uroczystej Mszy Świetej w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha BM w Szczepankowie koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego modlono się za bohaterskiego mieszkańca Ziemi Łomżyńskiej. Homilię wygłosił ks. dr Tomasz Grabowski, który rozważał wartość ludzkiego życia - w czasie II Wojny Światowej i obecnie oraz zagrożenia płynące z głoszonych ideologii. Proboszcz - ks. Dariusz WIzner -  w modlitwie wiernych polecal wszystkie trudne sprawy - dawne i obecne - Opatrzności Bożej.

Z uwagi na warunki pogodowe organizatorzy i goście głos zabrali po zakończonym nabożenstwie, w świątyni.

Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin opowiedziała o idei projektu, podkreśliła też ekumeniczny charakter wydarzenia. Pani Wiceminister wyraziła przekonanie, iż: "Głęboko w to wierzę, że wołając po imieniu pomordowanych Polaków za pomoc, przywołując także nazwiska żydów, w tym przypadku wszystkich nie udało się ustalić nazwisk tych żydów, upamiętniając tych ludzi, unieważniamy ten barbarzyński wyrok śmierci, który na nich spadł. Wierzę, że nasza pamięć przywróci ich do życia...".

Wójt Gminy Łomża Piotr Kłys po powiataniu przybyłych stwierdził, że "Dziś blisko po 80 latach od tych wydarzeń jesteśmy tu, aby powiedzieć, że Antoni Kenigsman (...) jest bohaterem naszym lokalnym, jest bohaterem Polski, jest bohaterem świata. Bo kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat."

Przedstawiciel Rodziny zamordowanego - Wojciech Kenigsman - wyraził dumę płynącą z postawy brata dziadka oraz wdzięczność dla organizatorów za przywrócenie pamięci Antoniemu Kenigsmanowi, skrywanej dotychczas.

Dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski przekazał założenia projektu, który jest jednym z prowadzonych działań przez jednostkę.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska w swoim przemówieniu podkreśliła, że "decyzja Antoniego Kenigsamana o pomocy potrzebującym, świadczy o solidaryzmie międzyludzkim wypływającym prosto z ludzkiego serca, przejawiającym się w działaniu, w obliczu tragicznych okoliczności, w których przyszło im żyć. Solidaryzm ten,(...) jest przejawem miłości do drugiego człowieka, a więc wartości w chrześcijańskim świecie – uznawanej za najważniejszą. Antoni Kenigsman dał niezwykłe świadectwo wielkiego człowieczeństwa, przypieczętowanego własną śmiercią, oraz tego, że każdy z nas - jest do tego powołany, a historia nie dzieje się gdzieś daleko w odległym świecie, ale tu – w miejscu, w którym żyjemy. Należy dodać, że Antoni Kenigsman nie był jedynym Polakiem, który zdecydował się złamać ten konkretny zakaz niemieckiego okupanta, zagrożony najwyższą z możliwych kar – karą śmierci. Ci „nie odkryci”, cisi bohaterowie, zamordowani w lasach Ziemi Łomżyńskiej, w tym - za pomoc społeczności żydowskiej, wciąż czekają na ocalenie ich od zapomnienia." /cała treść wystąpienia w załączeniu/.

Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski wyraził przekonanie, że w świetle wydarzenia, będącego efektem przeprowadzonych badań, należy stwierdzić, że historia nadal pozostaje nieodkryta.

Senator RP Marek Adam Komorowski, uczestnicząc w drugim już upamiętnieniu /pierwsze w Grądach-Woniecko w czerwcu 2021 r./, podkreślił wagę projektu w ramach, którego odbywają się organizowane wydarzenia.

Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński mówiąc o czasach okupacji przypomniał o wyrzeczeniach, które Polacy ponosili podczas II Wojny Światowej i o konieczności przypominania prawdy historycznej współcześnie żyjącym.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś podkreślil, że w walczącej Europie nie wszystkie kraje opowiedziały się przeciwko Niemcom, a Polacy zapłacili za swój opór bardzo wielką cenę.

W uroczystości udzial wzięli również Wicewojewoda Podlaski Marcin Piotr Sekściński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Piotr Modzelewski, Zastępca Wojta Gminy Łomża Cezary Zborowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskeigo Sławomir Dębek, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Sławomir Zacharczyk wraz z radnymi, przedstwiciele społeczności żydowskiej, delegacja 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego na czele z ppłk Michałem Mazurczykiem, mieszkańcy Mikołajek i goście.

Następnie wszyscy przejechali do Mikołajek, w których doszło do tragicznych wydarzeń w maju 1942 roku, gdzie po odśpiewaniu modlitwy przez rabina Oriela Zaretsky i poświęceniu pomnika przez Biskupa Tadeusza Bronakowskiego i ks. Dariusza Wiznera, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Magdalena Gawin i Przedstawiciel Rodziny zamordowanego - Wojciech Kenigsman odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą zamordowanym. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Załączniki do pobrania:

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2023

cze 28, 2023
Czytaj więcej

DNI ZIÓŁ NARWIAŃSKICH

lip 17, 2023
Czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich - Nowogród 2023

cze 12, 2023
Czytaj więcej

Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Patronem Powiatu Łomżyńskiego

maj 28, 2023
Czytaj więcej