Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE
Pogoda dziś:
-5°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

#JestesmyzUkraina

Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego

DATA PUBLIKACJI: 2021-06-29 15:12 | OPUBLIKOWAŁ: Maria Dziekońska
TAGI | kultura, powiat,
Inauguracja projektu utworzenia Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie
28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Adam Andruszkiewicz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuje pamiątkowy czek Lechowi Markowi Szabłowskiemu Staroście Łomżyńskiemu oraz Marii Dziekońskiej Wicestaroście Łomżyńskiemu

28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Adam Andruszkiewicz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuje pamiątkowy czek Lechowi Markowi Szabłowskiemu Staroście Łomżyńskiemu oraz Marii Dziekońskiej Wicestaroście Łomżyńskiemu

36
28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Anna Archacka Dyrektor Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz Mariusz Rytel 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński przemawiający do zebranych. 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Adam Andruszkiewicz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przemawia do zgromadzonych 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Adam Andruszkiewicz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuje symboliczny czek Lechowi Markowi Szabłowskiemu Staroście Łomżyńskiemu oraz Marii Dziekońskiej Wicestaroście Łomżyńskiemu 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Adam Andruszkiewicz Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazuje pamiątkowy czek Lechowi Markowi Szabłowskiemu Staroście Łomżyńskiemu oraz Marii Dziekońskiej Wicestaroście Łomżyńskiemu 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński,  Marek Komorowski Senator RP, Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP przemawia do zebranych 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński, Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP, Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Tomasz Madras Wicewojewoda Podlaski  przemawia do zebranych 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński, Tomasz Madras Wicewojewoda Podlaski, Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; tablica upamiętniająca Romana Dmowskiego 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: prof. Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej podczas wykładu 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński, prof. Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu Maria Dziekońska Wicestarosta Łomżyński prezentuje założenia projektu, Mariusz Rytel 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: prof. Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, dr hab. Krzysztof Sychowicz Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku, dr Jarosław Schabieński Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: Mariusz Sachmaciński Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mirosław Grzyb Prezes Związku Kurpiów, Agnieszka Zielewicz Prezes Stowarzyszenia "Miód na Serce" 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu Jerzy Zelnik oraz Zespół Bio Acustic podczas występu 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu Jerzy Zelnik oraz Zespół Bio Acustic podczas występu 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu Jerzy Zelnik podczas występu. 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu od lewej: Piotr Kłys Wójt Gminy Łomża, podinspektor Marcin Rymarski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, płk Paweł Gałązka Dowódca 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: uczestnicy wydarzenia 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; pamiątkowa akwarela 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu Kwartet Bio Acustic podczas występu. 28.06.2021 r. Wydarzenie: Historia NIEPODLEGŁOŚCI w 102. rocznicę podpisani Traktatu Wersalskiego; na zdjęciu: Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński przemawiający do zebranych

Powiat Łomżyński zorganizował w dniu 28 czerwca 2021 r. - w 102. rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego, w Dolnym Dworze Rodziny Lutosławskich w Drozdowie, szczególne wydarzenie, łączące przeszłość z przyszłością. Władze Powiatu Łomżyńskiego zainaugurowały projekt utworzenia Muzeum Rodziny Lutosławskich i Romana Dmowskiego, Ośrodka Historyczno-Przyrodniczego w Drozdowie, na który pozyskały środki z rządowych funduszy celowych.

Znamienitych gości, którzy przybyli, by wziąć udział w tym ważnym dla Powiatu Łomżyńskiego, ale i Polski - wydarzeniu - powitała Dyrektor Muzeum Przyrody - Dworu Lutosławskich w Drozdowie - Anna Archacka.
Przemówienie otwierające wygłosił Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, który mówił o patriotyzmie wysokiej próby, definiowaniu wolności, że "To od nas zależy jaką nadamy treść słowu „wolność”!" i dalej: "Naszym zamiarem jest stworzenie Rodzinie Lutosławskich i Romanowi Dmowskiemu – miejsca, stosownego do zasług, które położyli w historii Polski." /treść całego przemówienia w załączeniu/.

Następnie zabrał głos Wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz, mówiąc "To miejsce, w którym polskość zbiega się tak mocno. Rodzina Lutosławskich oraz postać Romana Dmowskiego - myślę, że to połączenie jest tak biało-czerwone, tak mocno emanuje polskością, że czujemy wszyscy tą atmosferę to jest niezwykle ważne." Wiceminister przekazał również dla władz Powiatu Łomżyńskiego pamiątkowy czek na kwotę 4 mln zł na realizację przedmiotowego projektu i zadeklarował pomoc rządowych instytucji w tym zakresie w przyszłości.

Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, który podkreślił, iż "Potrzebujemy tych materialnych miejsc - dowodów bytności tych wielkich osób, tych wielkich idei. I cieszę się, że tu w pobliżu Łomży, gdzie ruch narodowy miał swoich wielu zwolenników takie Muzeum powstanie. Chcę także podziękować dla władz samorządowych, bo bez Waszej inicjatywy, bez Waszej chęci, to Muzeum nie zmieniałoby swojego profilu."

Senator Marek Adam Komorowski swoje wystąpienie podsumował słowami "Jestem przekonany, że powstające muzeum będzie odpowiednim miejscem na propagowanie idei i przekonań zarówno Romana Dmowskiego, jak i Rodziny Lutosławskich."

Poseł Lech Antoni Kołakowski powiedział, że "(...) Nasza społeczność jest dumna z Drozdowa, z rodu Lutosławskich, ich wielkiego patriotyzmu.".

Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras zauważył, że "Tu, w tym cichym, skromnym Drozdowie, dotykamy kawałka historii (...) Ni e byłoby tego, gdyby nie rodzina Lutosławskich, zasłużona jak mało która, nie tylko z perspektywy Łomży czy Podlasia - w dziejach całego kraju!".

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, w związku ze swoim udziałem w Sejmiku WOjewództwa Podlaskiego w tym samym czasie, wystosowal okolicznościowy list, który odcyztal Mariusz Rytel.

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej - prof. Jan Żaryn przekazał zgromadzonym pozdrowienia od Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego oraz Wiceministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosława Sellina oraz deklarację władz Ministerstwa co do współprowadzenia nowej placówki. Podkreśli też, że "niewątpliwie ta rzeczywistość, która ogniskowała się wokół tego rodu Lutosławskich i wokół postaci Romana Dmowskiego, ta rzeczywistość wielopokoleniowa zasługuje na to, by stała się dobrem ogólnopolskim.". Profesor Jan Żaryn wygłosił też pasjonujący wykład na temat roli Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w przywróceniu Polski na mapę Świata po Wielkiej Wojnie /wystąpienie zaczyna się w od 52 minuty nagrania/.

Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska przedstawiła założenia wprowadzanego w życie projektu i sposób jego finansowania, podkreślając, że "Obowiązujące wymogi planistyczne są jedynie efektem ogromnej spuścizny tego wyjątkowego miejsca, uwarunkowanej historycznie i przyrodniczo, która jest dla nas powodem do dumy i wyzwaniem...)" /treść całego wystąpienia w załączeniu/.

Jerzy Zelnik przedstawił zgromadzonym 6 listów pochodzących z korespondencji Romana Dmowskiego i Marii Róży z Lutosławskich Niklewiczowej oraz jej męża Mieczysława Niklewicza z lat 1918 – 1919, a więc z okresu odradzania się Niepodległej i intensywnej pracy tego wybitnego męża stanu na Konferencji Wersalskiej. Wśród nich - 5 listów było dotychczas niepublikowanych oraz 1 pochodzący z książki Marii Niklewiczowej.

Zespół „BioAcoustic” w składzie: Żaklina Olchowik – skrzypce, śpiew; Mateusz Bakun – kontrabas; Michał Olchowik – akordeon; wykonał 4 utwory Witolda Lutosławskiego ze zbioru 10 pieśni ludowych na tematy żołnierskie: „Pod Krakowem czarna rola”, „Zachodzi Słoneczko”, „Nie będę łez ronić’, „Małgorzata”.

Uroczystosć prowadził Mariusz Rytel.

Przemawiający otrzymali od władz Powiatu pamiąykowe akwarele autorstwa Grzegorza Gwizdona, na których widnieje Dolny Dwór Rodziny Lutosławskich w Drozdowie.

Uczestnicy wydarzenia otrzymali też interesujące publikacje od prof. Jana Żaryna - Dyrektora IDMN, związane z tematyką wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w tym wyjątkowym dla Powiatu Łomżyńskiego dniu!

 

Energia odnawialna - rusza nowa perspektywa!

paź 06, 2023
Czytaj więcej

Kolejne 2 drogi powiatowe z bruku zostaną przebudowane na terenie gminy Jedwabne

sie 04, 2023
Czytaj więcej

Festyn kultury średniowiecznej na Św. Wawrzyńca

sie 06, 2023
Czytaj więcej

Inauguracja XXX Krajowych Dni Ziemniaka

sie 18, 2023
Czytaj więcej