Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład
Pogoda dziś:
21°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Obszar Chronionego Krajobrazu

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-06 07:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie Zdjęcie

Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi

 

Powierzchnia [ha]: 48994,1000
Powiaty: łomżyński, kolneński, Łomża
Gminy: Turośl (wiejska), Miastkowo (wiejska), Zbójna (wiejska), Piątnica (wiejska), Nowogród (miejsko-wiejska), Łomża (miejska), Mały Płock (wiejska), Kolno (wiejska), Łomża (wiejska)
Data wyznaczenia: 1982-01-01


Równina Kurpiowska i Dolina Dolnej Narwi jest obszarem obejmującym zachodnią część Doliny Dolnej Narwi oraz rozciągającą się od niej na północ część rozległej Równiny Kurpiowskiej. Od wschodu graniczy z Wysoczyzną Kolneńską i Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, zaś od zachodu dochodzi do granicy województwa podlaskiego.

Zasięg terytorialny Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Narwi.
maapa.png
Źródło: Oprac. M.Kiełczewski https://lomza.bialystok.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu/-/101_INSTANCE_1M8a#.X4ASJGgzaUk

 

Głównym celem objęcia ochroną tego obszaru jest zachowanie doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz znacznej części Puszczy Kurpiowskiej, wyróżniającymi się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.
Cechą charakterystyczną Doliny Narwi na tym obszarze są strome zbocza. Na obszarze można wydzielić dwa poziomy: zalewowy łąkowy i piaszczysty z wydmami, najczęściej zalesiony. Dolina Dolnej Narwi wraz z meandrującą Pisą, licznymi zakolami, starorzeczami i wydmowymi wyspami oraz obecna część dawnej Puszczy Kurpiowskiej, to mozaika wielu przeplatających się ze sobą siedlisk, warunkująca dużą bioróżnorodność tych terenów. Obszar wyróżnia się wysokimi, dobrze zachowanymi, walorami przyrodniczymi – bogactwem flory i fauny – oraz krajobrazowymi i kulturowymi. Tu przebiega znany szlak wodny rzeką Pisą, łączący Wielkie Jeziora Mazurskie z Narwią.
Równina Kurpiowska to rozległy sandr na południowym przedpolu Pojezierza Mazurskiego, poprzecinany dolinami niewielkich rzek. Jej płaski, równinny krajobraz urozmaicają wydmowe wzgórza. Najliczniej występują w międzyrzeczach Pisy, Szkwy i Rozogi, gdzie teren wznosi się 100 -150 m n.p.m. i opada łagodnie w kierunku południowym. Doliny rzek są tu płaskie, szerokie, a w ich obrębie dominują łąki kośne i pastwiska. Melioracji uniknęła tylko dolina Pisy, zachowując naturalny charakter rzeki nizinnej z licznymi meandrami i starorzeczami. Wzdłuż Pisy ciągną się lasy i otwarte, podmokłe terasy zalewowe, wykorzystywane głównie jako łąki. Równinę Kurpiowską porastała pierwotnie Puszcza Zielona (Kurpiowska). Obecnie, lasy nie stanowią już zwartego kompleksu jak kiedyś, lecz są porozcinane siecią pól, łąk i dolin rzecznych. Na omawianym OCK lasy dominują powierzchniowo, zajmując ponad 17 000 ha.

Starorzecze Narwi
z1.png
Źródło: https://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=884&p

 

Źródło:
https://nowogrod.bialystok.lasy.gov.pl/obszary-chronionego-krajobrazu#.X4AHUGgzaUk
https://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=884&p
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewobszarchronionegokrajobrazu.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.423