Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego Natura Flaga Unii Europejskiej Projekty UE Polski Ład Polski Ład logo e-usługi e-usługi
Pogoda dziś:
22°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

DATA PUBLIKACJI: 2020-11-05 15:10 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi


Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony w centralnej części Nadleśnictwa Łomża, wzdłuż rzeki Narew na styku dwóch Krain: Mazowiecko-Podlaskiej i Mazursko-Podlaskiej w grudniu 1994 r. rozporządzeniem Wojewody Łomżyńskiego.
Park położony jest w województwie podlaskim, w odległości ok. 70 km na zachód od Białegostoku, a jego zachodnia granica styka się z miastem Łomża (Mapa 1).

Mapa 1 Zasięg Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
1mapa.png
Źródła: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/mapa_46705aeaf399eb233924d5aacd8.html

 

Obszar parku wynosi 7 354 ha i rozciąga się na terenie Leśnictw: Kownaty, Drozdowo i Podgórze (Mapa 2).

 

Mapa 2 Zasięg Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
2mapa.png
Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/mapa_46705aeaf399eb233924d5aacd8.html

 

Wokół Parku funkcjonuje otulina o powierzchni 12 311 ha. Przepływająca przez Park rzeka Narew o długości 16 km oddziela Wysoczyznę Kolneńską od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Park został utworzony w celu zachowania, prawie w nie naruszonym stanie, doliny rzeki Narew z wartościowymi zbiorowiskami roślinności wodnej, szuwarowej, torfowiskowej, łąkowej i niewielkimi fragmentami lasów łęgowych oraz ochrony, unikalnej, wyjątkowo ciekawie ukształtowanej rzeźby tego terenu powstałego w wyniku przebicia się rzeki Narew przez wysoczyznę Kolneńską i Wysokomazowiecką. W tym miejscu Narew, na kilkunastokilometrowym odcinku swego biegu tworzy przełom przez morenowe wyniesienia ze strefą krawędziową, której pofalowane stoki wznoszą się na wysokość około 40-50 m. Odcinek ten nazywany jest także Przełomową Doliną Narwi.
Urozmaicony teren parku i specyficzne ekosystemy tworzą dogodne warunki do życia rozmaitym roślinom i zwierzętom. Szata roślinna różnicuje się na: fizjocenozy dolinowe, fizjocenozy strefy krawędziowej i fizjocenozy wysoczyznowe. Występuje tu 47 gatunków roślin objętych całkowitą lub częściową ochroną, 95 gatunków roślin rzadkich i 9 gatunków chronionych i rzadkich spośród porostów, grzybów i glonów.

z1.jpg

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/

W Parku stwierdzono występowanie 46 gatunków ssaków. Jest to liczba stosunkowo duża, nawet w porównaniu do fauny większości parków narodowych i krajobrazowych w Polsce. W grupie tej występują 23 gatunki objęte ochroną prawną, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (nocek łydkowłosy i mroczek posrebrzany) oraz 4 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (nocek duży, nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra).

 

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z2.png
Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/38fec85eac85a46/ssaki_5646d62a24e633471251a905fc.html

Fauna parku nie pozostaje w tyle za różnorodnością flory. Ptaki są najlepiej poznaną grupą zwierząt na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Zespól ptaków charakteryzuje się dużą dynamiką wewnętrzną wynikającą z procesów wewnątrzpopulacyjnych występujących tu gatunków, jak również przeobrażeń zachodzących w lokalnych siedliskach.
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Siedliska zalewowych dolin rzecznych, z natury swojej, podlegają z roku na rok silnym zmianom. Mimo tych zmian jakim podlegają środowiska Parku, jest on przez cały okres jego funkcjonowania, ważnym refugium dla tej grupy zwierząt nie tylko w skali krajowej, ale także europejskiej.

z3.png

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/38fec85eac85a46/


Występuje tu ok. 200 gatunków ptaków, z czego aż 137 to gatunki gniazdujące ( rzadkie: bąk, trzmielojad, kszyk, dubelt, rycyk, puchacz, zimorodek). Można tu także spotkać 41 gatunków ssaków (bóbr, wydra, smużka, gronostaj, łoś, nocek duży, nocek łydkowłosy),
12 gatunków płazów (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna), 4 gadów (żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec) i 30 ryb (minóg ukraiński, strzebla potokowa, kiełb białopłetwy, piskorz, różanka). Bezkręgowce charakterystyczne dla parku to m.in.: czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec, zatoczek łamliwy, skójka gruboskorupowa.

z4.png

Źródło: http://www.lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/a68f8a9df830793/55c8c550e661c78/

 

Na terenie parku znajdują się liczne zabytki i atrakcje, m.in.:

• Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie,
• Neoromańska kaplica grobowa Lutosławskich z 1870 r. oraz „Dolny Dwór” – obecnie siedziba Muzeum Przyrody,
• Forty w Piątnicy,
• Kościół neogotycki w Piątnicy wg projektu Feliksa Nowickiego,
• Kościół murowany w Puchałach,
• zespół klasztorny kapucynów i barokowy kościół Matki Boskiej Bolesnej w Łomży,
• cmentarz rzymskokatolicki „stary” – nieczynny w Puchałach,
• pozostałości browaru parowego w Drozdowie,
• młyn wodny i cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Gać,
• młyn wodny w Bronowie,
• ruiny schronu obronnego z 1939 r. w Krzewie,

Szlaki turystyczne:
• szlak pieszo–rowerowy Chwały Oręża Polskiego, biegnący drogą Piątnica – Kalinowo – Krzewo – Bronowo,
• pieszy szlak turystyczny Stara Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać,
• część pieszego szlaku turystycznego biorącego swój początek w Czerwonym Borze i przebiegającego przez miejscowości Podgórze – Siemień Rowy i zbiegającego się w Siemieniu Nadrzecznym ze szlakiem Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z5.png
Źródło: archiwum ŁPKDN

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
z6.png
Źródło: archiwum ŁPKDN